mandag 19. februar 2018

Medlemsmøte hos Foto.no tirsdag 27. februar.

Kjære IFFere,

Vedlagt er invitasjon til medlemsmøte hos Foto.no tirsdag 27. februar.

Påmelding innen mandag 26. februar kl 14. Bruk dette skjemaet: http://bit.ly/fotonoiff

Velkommen!

Mvh
Styret

mandag 6. november 2017

ARKIVAR/FOTOGRAF - Preus museum

ARKIVAR/FOTOGRAF

Publisert: 6 nov 2017
Skrevet av: Monika Sjue
Preus museum er det nasjonale fotomuseet. Museet har en stor internasjonal samling av fotografi, teknisk utstyr samt et fagbibliotek av internasjonal standard. Museet presenterer bredden i fotografiet og dekker de kunstneriske, kulturhistoriske og tekniske sidene. 
Museet søker
ARKIVAR/FOTOGRAF
For å videreføre arbeidet med å ordne museets samling søker vi en ny medarbeider med god innsikt i fotohistorien. Du vil arbeide med digitalisering og registrering av museets samling og arbeid med den digitale utviklingen på museet for formidlingen av samlingen. Stillingen er 100%.

Hvem er du?
 • Du har høyere utdanning med interesse for fotohistorie
 • Du har erfaring fra registrering og/eller museumsarbeid
 • Du har en digital fotografisk kompetanse, gjerne fotografutdannelse
 • Du bør ha erfaring med FotoStation/Primus/Asta.
 • Du har interesse for den tekniske siden av fotografiet
 • Du er kreativ, samarbeidsorientert, fleksibel og utadvendt
 • Du har gode skriftlige og muntlige språkkunnskaper i norsk og engelsk

Hva vil vi du skal gjøre?
 • Digitalisere og registrere museets samling i samarbeid med fotoarkivar
 • Bidra til den digitale utviklingen av museet.
 • Delta i museets øvrige prosjekter og nettverk

Hva får du?
 • En unik mulighet til å bygge opp en fotohistorisk kompetanse
 • Spennende arbeidsoppgaver i et museum i utvikling
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse (2 % trekk i lønn)
 • Fleksibel arbeidstid
 • Godt arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale
 • Arbeidsplass i historiske bygninger på Karljohansvern i Horten. 
Spørsmål om stillingen?
Kontakt direktør Ingrid Nilsson, 40442112, ingrid.nilsson@preusmuseum.no
Søknad med CV, referanser og kopi av attester sendes administrasjonsleder Astrid Roberg astrid.roberg@preusmuseum.no innen 1. desember 2017.

Museet ønsker en likeverdig fordeling mellom kjønnene og oppfordrer derfor menn til å søke.

mandag 30. oktober 2017

Julemøte 2017

Godtfolk!

Vedlagt er program for julemøtet mandag 27. november.


Vi håper mange har mulighet til å delta!

Påmelding via dette skjemaet innen 20. november:

Søknader om reisestøtte sendes til institusjonsfotografene@gmail.com så fort som mulig og senest 20. november.

Mvh
Styret


tirsdag 30. mai 2017

NYTT STYRE I IFF

Dette er det nye styret i Institusjonsfotografene, valgt på generalforsamlingen 25. mars 2017.Leder

Øystein H. Horgmo
Fotograf Institutt for klinisk medisin, UiONestleder 

Lene Buskoven
Fotoarkivar/fagkoordinator RiksantikvarenKasserer 

Morten Thorkildsen
Seksjonsleder Foto NasjonalmuseetSekretær

Nils Olav Mevatne
Fotograf Mevatne ASStyremedlem/Regionsansvarlig 

Shadé Barka Martins
Fotomedarbeider Norsk oljemuseumStyremedlem

Danila Razin
Filmfotograf/Fotograf KRIPOSVara

Toril Skaaraas Hofseth
Fotoarkivar
Anno museum

onsdag 24. mai 2017

Ledig stilling


SØKNADSFRIST
11.06.2017

ARBEIDSSTED
6863 LEIKANGER

STILLINGSTYPE
Vikariat

ARBEIDSTID
Heltid

Om arbeidsgiver:

Sogn og Fjordane fylkeskommune kan tilby eit stort spekter av stillingar knytt til både tenesteyting og utviklingsoppgåver. Vi har ansvar for vidaregåande opplæring, kulturtiltak, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesvegar, næringsutvikling og regional planlegging. Vi har 1400 tilsette og eit årleg driftsbudsjett på 3 mrd. kroner.

Om stillingen:

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane har frå 1. juli 2017 ledig eit 1 - årig vikariat/prosjektstilling som:

Fotograf/fotoarkivar


Hovudformålet med Fylkesarkivet sitt fotovernarbeid er innsamling, sikring og formidling av kulturhistoriske fotografi i fylket. Vi forvaltar store fotosamlingar frå fylket og har også omfattande publikumstenester for foto på internett. Seks av månadane er vikariat for fotoarkivaren, og dei resterande seks månadane er knytt opp til prosjektarbeid med fotosamlingar.

Arbeidsoppgåvene vil i hovudsak vere ordning og digitalisering av fotografi, produksjon av biletkopiar, registrering i fotodatabase og formidling mot publikum. Det vil bli høve til å forme eigen arbeidsdag, og du vil vere med på å vidareutvikle eit viktig fagområde i fylket. Den som vert tilsett må ha førarkort.

Du må ha:
 • Fotografutdanning på vidaregåande- eller høgskulenivå 
 • Datakunnskap innan bilethandsamingsverktøy 
 • God norsk skriftleg framstillingsevne 
Vi vektlegg:
 • Kunnskap og interesse for historie og kulturvern 
 • Stor arbeidskapasitet, resultatorientering og systematikk 
 • Evne til både å arbeide sjølvstendig og saman med andre 
 • Aktiv i å gjennomføre mål og strategiar 
 • Evne og ynskje om å tileigne seg kunnskap innanfor eit omfattande fagfelt 
Vi kan tilby:
 • Løn etter avtale 
 • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår 
 • Fleksibel arbeidstid 
På heimesida vår: www.fylkesarkivet.no finn du meir informasjon om fylkesarkivet. Nærmare opplysningar får du hjå fylkesarkivar Arnt Ola Fidjestøl, tlf. 57 63 80 00 / 971 88 903 eller fotoarkivar og fagleiar Elin Østevik, tlf. 57 63 80 53.

Søknad sender du ved å bruke elektronisk søknadsskjema.

Opplysningar om søkarane kan bli offentleggjort sjølv om søkaren har bedt om å vere unnateke søkarlista. Søkar vil bli orientert om dette på førehand. Kopi av vitnemål og attestar tek du med deg til eit ev. intervju.

Søknadsfrist 11. juni 2017.

mandag 3. april 2017

Resultater - Eksponering 2017

Hei

De fleste har kanskje fått med seg at ANNAR BJØRGLI ved Nasjonalmuseet ble Årets fotograf 2017. Han var den eneste av deltakerne som fikk alle sine 4 bidrag premiert. Gratulerer!

Totalt leverte 18 fotografer inn 63 bidrag som besto av 135 bilder.
Det ble utdelt 5 gull, 8 sølv, 9 bronse og 4 hederlige omtaler.

Gratulerer til alle som har fått utmerkelser!

Kategorivinnere:
1. Mennesker: Øystein H. Horgmo (Universitetet i Oslo)
2. Fysisk miljø: Annar Bjørgli (Nasjonalmuseet)
3. Gjenstand: Annar Bjørgli (Nasjonalmuseet)
4. Livsvitenskap: Kari Samuelsen (Oslo universitetssykehus)
5. Åpen klasse: Roderick Ewart (Østfoldsmuseene/Østfold fylkes billedarkiv)

Vedlagt er vår del av katalogen som deles med Landskonkurransen. Her kan du se alle premierte bidrag og fullstendig resultatliste. Katalogen blir også sendt ut til alle medlemmer som ikke var tilstede på årskonferansen i Stavanger, hvor katalogen ble delt ut.

Omtale på foto.no:
Mvh
Øystein H. Horgmo, Lene Buskoven og Shadé Martins
Eksponeringskomiteen 2017

mandag 27. februar 2017

IFF Årskonferanse 2017
Invitasjon til årskonferanse 2017 i Stavanger er nå sendt ut til alle på mail. Frist for innsending av innkomne forslag er 10. mars. 
Påmelding via denne lenka innen 10. mars https://goo.gl/forms/28hLnoDHZHYcdTFy2

fredag 27. januar 2017

Eksponering 2017

Hei

Da er det bare litt over 2 uker til innsendingsfristen for Eksponering.

All informasjon om konkurransen og innsending finner du på:


Lykke til!

Mvh
Eksponeringskomiteen
Øystein H. Horgmo, Lene Buskoven og Shade Martins 

tirsdag 24. januar 2017

Historisk seksjon ved Oslo byarkiv søker fotoarkivar

Arbeidsgiver
Oslo kommune - Historisk arkiv
Stillingstittel
spesialkonsulent
Sted
Oslo
Frist
06.02.2017
Varighet
Fast
Byarkivet er Oslo kommunes fagorgan og depot for arkiv. Vi er "byens hukommelse" og har ansvaret for at kommunalt arkivmateriale blir bevart og gjort tilgjengelig. Det er to seksjoner i Byarkivet: seksjon for historisk arkiv og seksjon for moderne arkiv. Byarkivet holder til Maridalsveien 3.

Vi søker etter en medarbeider som skal ha arbeid med historisk foto- og filmmateriale som hovedoppgave. I tillegg vil stillingen innebære prosjektarbeid med digital tilgjengeliggjøring og formidling, samt ordning av arkiv. Stillingen er knyttet til seksjon for historisk arkiv. Seksjonens hovedoppgaver er mottak, bevaring og tilgjengeliggjøring av historisk materiale, betjening av Byarkivets lesesal og øvrige formidlingsopgaver

Arbeidsoppgaver

 • Ekspedering av foto- og filmbestillinger
 • Arbeid med bevaring og formidling av Byarkivets foto- og filmsamling
 • Arbeid med prosjekter om digitalisering, digital formidling og ordning av papirarkiv
 • Deltakelse i seksjonens øvrige driftsoppgaver

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning. I særlige tilfeller kan erfaring kompensere for krav om utdanning
 • Erfaring fra arbeid med kulturhistoriske foto, helst også film
 • Relevant IKT-kompetanse
 • Erfaring med ordningsarbeid er en fordel

Egenskaper

 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Evne til å arbeide strukturert og selvstendig
 • Gode samarbeidsevner og løsningsorientert
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Faglige utfordringer i et spennende fagmiljø med flinke og engasjerte medarbeidere
 • Lønnsplassering i lønnspenn 35 - 44 (pt kr.469 000 - 549 200) i Oslo kommunes lønnsregulativ, avhengig av erfaring og kompetanse
 • Fleksitidsordning og gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger

Om arbeidsgiveren

Kulturetaten er en fagetat for kultur i Oslo kommune, med ca 350 ansatte. Etaten tilrettelegger, forvalter og formidler kunst- og kulturaktiviteter og byens kulturskatter for Oslos befolkning og besøkende. Virksomheter som er tilknyttet etaten er Deichmanske bibliotek, Byarkivet, Oslo Ladegård, Vigeland-museet, Popsenteret og Øvingshotellet. Etaten har i tillegg ansvaret for alle de kulturhistoriske eiendommene, Oslo kulturnatt, Oslo kommunes kunstsamling og kunstordningen i Oslo, store byomfattende arrangementer, kulturutvikling i byen og alle stipend- og tilskuddsordningene for kultur i Oslo.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.
Søknad merkes
3324793668
Sektor
Offentlig
Sted
Maridalsveien 3
0178 Oslo
Bransje
Museer, gallerier og kulturminne
Arkiv og bibliotek
Kunst og kultur
Stillingsfunksjon
Arkivar og bibliotekar / Arkivar og bibliotekar

onsdag 18. januar 2017

Eksponering 2017 - Presentasjon av jury

Godtfolk!

Vedlagt er presentasjon av jurymedlemmene for Eksponering 2017.

Innsendingsfrist er søndag 12. februar.

Du har altså litt under en måned på deg. I 2013 deltok 24 fotografer. Målet må være å toppe dette i år!

Husk at bildene du sender inn ikke må være tatt nylig. Eneste krav er at de ikke er sendt inn til Eksponering tidligere.

Det er gratis å delta og flotte premier.

Dette er sjansen til å vise fram alt det interessante vi jobber med!

Mvh
Eksponeringskomiteen
Øystein H. Horgmo, Lene Buskoven og Shade Martins


tirsdag 20. desember 2016

Eksponering 2017

Kjære alle IFF-medlemmer,

Vedlagt er invitasjon til Institusjonsfotografenes fotokonkurranse Eksponering, som arrangeres hvert annet år. 

Vi håper så mange medlemmer som mulig vil delta og vise fram den store bredden, kreativiteten og fagkunnskapen som finnes i organisasjonen!

Innsendingsfrist er søndag 12. februar 2017. Vinnerne presenteres på Årskonferansen i Stavanger 24.-25. mars 2017. Flotte premier fra våre sponsorer!

I år benytter vi et mye enklere innsendingssystem enn tidligere. Vi har også økt antall bilder man kan sende inn som en serie fra 3 til 6. Øvrige regler og kategorier er beskrevet i invitasjonen.

For å delta gå til:

For spørsmål kontakt:

God jul!

Konkurransekomiteen
Lene Buskoven, Øystein H. Horgmo og Shade Martins


mandag 19. desember 2016

TO LEDIGE STILLINGER SOM FOTOARKIVAR

 • Har du lyst til å jobbe med kulturhistoriske foto i verdensarvområdet Rjukan-Notodden? Norsk industriarbeidermuseum lyser ut to stillinger som fotoarkivar på Vemork med søknadsfrist 15. januar 2017. En 100% fast stilling og en prosjektstilling 100% i 10 måneder.
 • Fotoarkivar – fast 100 % stilling
  Norsk industriarbeidermuseum (NIA) lyser ut en ny stilling som fotoarkivar. Stillingen er heltids- og gir fast ansettelse. Stillingen er plassert ved museets avdeling for samlingsforvaltning (ASF). Oppdraget vil de første fire årene være nært tilknyttet prosjektet Notoddens fotohistorie. Vi søker en positiv og energisk person med stor arbeidskapasitet. Det forventes at du har faglig bakgrunn og/eller kan vise til relevant fotoutdanning. Erfaring med håndtering av historisk fotomateriale er en fordel, men ingen forutsetning.
  Arbeidsoppgaver:
  Dokumentasjon og katalogisering
  Digitalisering
  Fotografering
  Digital bildebehandling
  Forespørsler og formidling fra samlingene
  Forvaltning av originalt fotomateriale i samlinger

  Fotoarkivar – prosjektmedarbeider 100% i 10 måneder
  Norsk industriarbeidermuseum (NIA) søker fotoarkivar i 100% stilling i 10 måneder. Stillingen er plassert ved museets avdeling for samlingsforvaltning (ASF) og er tilknyttet prosjektet bevaring av Norsk Hydro Herøyas historiske fotoarkiv. Vi søker en positiv og energisk person med stor arbeidskapasitet. Det forventes at du har faglig bakgrunn og/eller kan vise til relevant fotoutdanning. Erfaring med håndtering av historisk fotomateriale er en fordel, men ingen forutsetning.
  Arbeidsoppgaver:
  Dokumentasjon og katalogisering
  Digitalisering
  Digital bildebehandling
  Omemballering

  For begge stillinger etterspørres disse kvalifikasjonene:
  Erfaring med databasesystemet Primus
  Erfaring med Photoshop og FotoStation
  Kompetanse innen digitalisering/skanning av historiske foto
  Kunnskap om fotografiets kulturhistorie

  Personlig egnethet:
  Evne til å jobbe selvstendig og strukturert
  Trives med rutineoppgaver
  God arbeidskapasitet
  God samarbeidsevne
  God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

  Arkiv og Samlingsforvaltningen i NIA er lokalisert i gamle Vemork kraftstasjon i Tinn Kommune. Vi kan tilby faglig utfordrende og spennende arbeidsoppgaver i et fremtidsrettet museum med topp moderne fotoutstyr. Museet har fleksibel arbeidstidsordning, lønn etter kvalifikasjon og god pensjonsordning i KLP.

  Kontaktperson:
  Fotoarkivar Ingelinn Kårvand, tlf.: 35 09 90 09 / 92 28 73 07
  Søknadsfrist 15. januar 2017
  Søknader skal sendes på e-post til ingelinn.karvand@nia.museum.no

torsdag 1. desember 2016

Invitasjon Julemøte


Hei alle sammen :) 


Nå er det snart jul og tradisjonen tro møtes vi IFFerne til litt faglig påfyll og førjulskos med en bedre middag. 
Egenandel er kr 200,- som dekker kurs/demo, middag på Mehfel og to enheter drikke til maten. 

Vi håper mange har lyst til å tilbringe litt travel førjulstid med gode kolleger i IFF. 

Påmelding innen 9. desember på denne linken https://goo.gl/forms/zbsKlZF9uii52o442


Hold også av datoene 24.-25. mars for IFFs årskonferanse. I år blir denne arrangert i Stavanger på Norsk Oljemuseum. Program med spennende faglig innhold kommer :) 

Vi vil med dette også ønske alle våre medlemmer en riktig god jul og et godt nytt år :) 

Førjulshilsen 
Styret IFF
Ingelinn 


torsdag 24. november 2016

GLIMT 2016

GLIMT er Tromsø Museums faste mørketidsutstilling. Utstillinga viser glimt fra våre samlinger og prosjekter som ellers ikke er tilgjengelige for publikum. Fotografiene vises på en utvendig vegg i bredde 11 m,
daglig kl. 07-10 og 14-24 i perioden 1. desember 2016 - 21. januar 2017

GLIMT 2016 viser:

SVALBARD
slik Herta Lampert så det

Østerrikske Herta Lampert var på Svalbard i flere perioder mellom 1952 og 2008. Hun hadde alltid kamera med seg og har en stor spennvidde i sine valg av motiv enten det er natur, arbeidsliv eller dagligliv i hverdag og fest. Til sammen gir hennes fotografier en brei dokumentasjon av svalbardsamfunnet i over 50 år. Tromsø Museum har overtatt hennes fotosamling på anslagsvis 12 000 fotografier og har valgt ut 160 som vises på årets GLIMT.Åpning : torsdag 1.desember 2016 kl. 1800.
Utstillinga åpnes av journalist og forfatter Birger Amundsen.
Varm drikke.

De som står bak prosjektet er:
fotograf Mari Karlstad
fotoarkivar Sveinulf Hegstad
formgiver Ellen–Marie Beck  

Digitalisering:
fotograf June Åsheim
fotograf Adnan Icagic

Billedredigering:
fotograflærling Julia H. Brekmo
fotograflærling Daniel Lilleeng

fotograf Mari Karlstad

Foto: Herta Lampert, Tromsø Museum-Universitetsmuseet.
Foto: Herta Lampert, Tromsø Museum-Universitetsmuseet.

Foto: Herta Lampert, Tromsø Museum-Universitetsmuseet.

Foto: Herta Lampert, Tromsø Museum-Universitetsmuseet.

Foto: Herta Lampert, Tromsø Museum-Universitetsmuseet.

Foto: Herta Lampert, Tromsø Museum-Universitetsmuseet.

Foto: Herta Lampert, Tromsø Museum-Universitetsmuseet.

Foto: Herta Lampert, Tromsø Museum-Universitetsmuseet.

Foto: Mari Karlstad, Tromsø Museum-Universitetsmuseet