torsdag 9. mai 2019

Ny innkalling/invitasjon og endring av dato og program for Årskonferansen 2019

På grunn av for lav påmelding til årets planlagte årskonferanse ser styret seg tjent med å slå denne sammen med fagseminaret om Opphavsrett, Åndsverksloven og GDPR.

PROGRAM

Gratis fagseminar om Opphavsrett, Åndsverkloven og GDPR

Andreas Galtung om opphavsrett, Per Rune Grønhovd om GDPR og Nasjonalbibliotekets juridiske
rådgiver Mia Sund Aasli forteller om opphavsrett knyttet til historiske foto. Velkommen til et nyttig
seminar for fotografer! (Foredragene tas opp og kan sees i etterkant av seminaret)

Sted: Barcode, Oslo - foto.no sitt auditorium i Dronning Eufemiasgate 16.

Tid: 13. Juni kl.10:00 - 14:00.

10:00 - 10:45 Mia Sund Aasli. Juridisk rådgiver ved Nasjonalbiblioteket.
10:45 - 11:00 Pause
11:00 - 11:20 Spørsmål fra salen
11:20 - 11:55 Per Rune Grønhovd om GDPR
11:55 - 12:10 Pause
12:10 - 12:30 Spørsmålsrunde
12:30 - 13:15 Andreas Galtung om opphavsrett
13:15 - 13:30 Pause
13:30 - 14:00 Spørsmålsrunde


IFF Årskonferanse 2019

Torsdag 13. Juni kl. 15.30
Sted: Foto.no
Dronning Eufemiasgt. 12
0191 Oslo

Forslag til dagsorden må være styret i hende innen 24.05. 

Dagsorden: 
1. Valg av møteleder 
2. Valg av referent og to til å undertegne protokoll 
3. Godkjenning av dagsorden og innkalling 
4. Årsmelding 
5. Regnskap 
6. Budsjettforslag 
7. Innkomne forslag 
8.Valg av styre 
9. Valg av valgkomite´ 
10. Valg av revisor 


Ca kl 17.00
Foredrag om lyssetting av gjenstander ved bruk av led lys: Interfotos Arild Bergseth belyser de mange fordelene ved bruk av ledlys under gjenstandsfotografering og vil demonstrere Broncolors nye Scope 50 som er spesialutformet for dette formålet.

Ca kl 17.30 Foredrag (Tema kommer)

Kl 19.30 Festmiddag Sted og meny kommer senere

Påmelding her


Deltakelse på Cruise til Køben og Nordens største fotofestival utgår på grunn av konkurranse fra andre arrangement. Vi kommer sterkere tilbake neste år!

fredag 3. mai 2019

Webinar — Photogrammetry with VFX Supervisor Timothy Hanson

Photogrammetry has come a long way in the past 5 years and capturing reality is enabling artists around the world to not only save time and money but getting them out from behind the screen and sending them to locations around the world to capture everything from entire architectural elements to scanning forests and landmarks across the planet. Once reserved to a few studios with the technology to do accurate scans, Capturing Reality puts the tools of accuracy and speed in your hands to capture and replicate real-life assets with price tag that makes sense.

Interested in Photogrammetry? Curious what all the fuss is about? Where does it fit in your personal pipeline? Join us May 7th and have a look as Timothy Hanson, a VFX supervisor with nearly 20 years experience on projects like Avengers Age of Ultron, Fast and the Furious 8, and The Walking Dead to name a few. Currently on Marvel's Cloak and Dagger at Zoic Studios. Tim will be showing how much time and money he saved by using RC for photogrammetry demonstrating an example of a scan made of an architectural landmark


Tim will cover a breakdown of Importing of images from DSLR and drone photography and setting up the initial solve. Next to covering how to use control points to get the drone images and the DSLR to solve until there is only one master component remaining. Finishing with talking about meshing process and cleanup of geo, generating UV's.


Live chat will be supervised by Capturing Reality Customer Support Lead - Ing. Zuzana Durickova, PhD.


Every registered webinar attendee will get a redemption code for a 45-day RealityCapture license.To join this webinar, click the link below to register:

 


Date: May 7, 2019

Time: 11:00 AM in Pacific Time (US and Canada)