fredag 5. februar 2021

IFF 50 år i 2022

Styret i IFF ynskjer at medlemmene samler bilder frå arrangement, utstillinger og samlinger i IFF samanheng. Målet er å bygge opp eit historisk arkiv med bilder for publisering på oppdaterte nettsider. Neste år fyller IFF 50 år. Bilda sendast til leiar: arve-kje@online.nno Sjå eksempel som Møre og Romsdal Fotograflaug fekk laga i forbindelse med sitt 100-års jubileum: www.mrfl.no

Mvh,

Ottar A.B Anderson
Leiar SEDAK / Head of Photography 

onsdag 13. januar 2021

Ledig stilling


Seksjon arkiv har i oppgåve å ta vare på  og formidle ein samla samfunnsdokumentasjon frå Vestland. Arbeidet vårt er delt inn i fagområda privatarkiv, foto, tradisjonsmusikk/-dans, stadnamn og kommunale arkiv. I arbeidet vårt samarbeider vi tett med frivillig sektor, kommunar og museum, og legg stor vekt på å utvikle gode tenester til brukarane våre. Digital formidling av kjeldematerialet vi forvaltar står sentralt. 

 Søknadsfrist:
01.02.2021
 Arbeidsgivar:
Vestland fylkeskommune
 Stad:
Leikanger
 Stillingstittel:
Fotograf
 Heiltid / Deltid:
Heiltid
 Tilsetjingsform:
Fast
 Stillingsprosent:
100
 Webcruiter-ID:
4331609738
 Stillingar:
1
 Sosial deling :
   

   

  Seksjon arkiv er regional ansvarsinstitusjon for fotobevaring i Vestland, og forvaltar omfattande mengder fotoarkiv etter profesjonelle fotografar, privat personar og verksemder frå regionen. Oppgåvene dine vil primært vere innsamling, ordning og digitalisering av historisk fotomateriale, registrering av foto i fagsystem, handsaming av fotobestillingar og andre førespurnader, samt formidlingsarbeid på fotofeltet i form av føredrag, artikkelskriving for nett, formidling på sosiale media/heimeside mm.

  Stillinga som fotograf ligg til fageininga ikkje-offentlege arkiv, og du vil samarbeide nært med fotoarkivaren vår i både det praktiske bevaringsarbeidet og den strategiske utviklinga av fagfeltet i det nye samanslåtte fylket. Det vil bli høve til å forme eigen arbeidsdag, og du vil vere med på å vidareutvikle eit viktig fagfelt i fylket. Du må rekne med noko reiseverksemd i utføring av stillinga.

   
Du må ha
 • Formell fotograf-kompetanse i form av fotografutdanning på bachelor-/høgskulenivå eller fagbrev 
 • God munnleg og skriftleg framstillingsevne på nynorsk og bokmål 
 • Praktiske ferdigheiter innan bilethandsamingsverktøy 
 • Førarkort klasse B 
Vi vektlegg
 • Praktisk arbeidserfaring innan fotobevaring frå arkiv, bibliotek eller museum 
 • Kunnskap om eldre fotografiske teknikkar og digitalt skapte foto 
 • Erfaring med analog fotografering og/eller  kunnskap om konserverings-/restaureringsteknikkar 
 • Interesse for fotohistorie og kulturarv 
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, flink til å skape engasjement hjå andre 
 • Sjølvstendig, ryddig og systematisk med stor arbeidskapasitet 
Vi tilbyr

Godt fagleg miljø

Løn etter avtale og kvalifikasjonar

Gode forsikrings- og pensjonsordningar

 Map
Askedalen 2 og 4, 6863 Leikanger
Norge

Elin Storøstevik
leiar
 97653607

mandag 16. november 2020

Høringssvar

 Hei!

Det er gledelig å se mange gode høringssvar og sterke argument for å beholde fotograffaget på Vg3. Ønsker rette en spesiell takk til alle som sendte høringssvar og ellers har deltatt i prosessen, som har pågått i over to år.  Dette har vært et godt samarbeid mellom bl.a IFF, NFF, OFS, Foto-Norge og NN. Øystein Horgmo har vært en aktiv støttespiller på møtene med Udir og min "høyre hånd" i IFF. Preus Museum leverer også et svært godt innspill og jeg vil anbefale dere å se gjennom høringssvarene: Skroll litt ned på denne linken for å se svarene.

https://hoering-publisering.udir.no/1238/uttalelser?fbclid=IwAR2fM9gmzNaCmQ-7YQlyxi6ol1YWkpKxCEtVWa_sVgL2JdTsBcge4B7AONI

NB: Vi jobber nå for politisk støtte, men utfallet i denne saken er uavklart. Allerede i 2018 ble det fattet et vedtak om å legge ned fotograffaget og vi sliter ennå med det.

Nils Olav

IFF julemøte 2020 -avlyst

 Kjære IFF´ere, hjemmesittere, karantenesittere, covidrammede og andre som «bare» er på jobb. Vi hadde i samarbeid med Foto.no planlagt et spennende julemøte for dere; med kurs i streaming og foredrag med en kul vestlending vi booka på Nordic Light. Så skulle vi runde det hele av med god julemat og munnbind-mingling…
 
Så var visst tålmodigheten i befolkningen slutt og vi fikk oppblomstring og nedstengning. Vi får skyve på møtene til neste år og fortsette planlegging av flere virtuelle tilbud. Ta vare på hverandre og vær tålmodig!
 
Styret

fredag 13. november 2020

Oppfordring til å sende høringssvar for å bevare fotofaget på Vg3 (frist førstkommende søndag)

Både institusjoner, bedrifter og enkeltpersoner kan sende høringssvar når det gjelder høringen. Fristen er førstkommende søndag: https://hoering-publisering.udir.no/1238/uttalelser


Vi har stilt Melby (kunnskapsministeren) spørsmål, men hun kommer oss dessverre ikke tilstrekkelig i møte. Derfor jobber vi nå for å sikre politisk støtte.  
Her er link til siste spørsmål og svar fra Melby som SV stilte på vegne av IFF og NFF: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=82022
Her er en link til det første spørsmålet vi stilte Melby: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=81675 


Vi ønsker at fotografer og institusjoner sender høringssvar for å unngå at fotofaget på Vg3 legges ned. 
Høringsskrivet felles for IFF, NFF, NN og OFS.
Vi ønsker å motvirke at fotofaget på Vg3 blir lagt ned og sikre at det videreføres. 
Du står fritt til å klippe og lime fra vedlagt dokument, fra info på linkene eller skrive en egen tekst.


"Nei" blir riktig på de fleste svarene pga vi ikke ønsker at dette nye faget skal spise opp fotofaget. Grunnen er at det nye faget nesten ikke inneholder foto. Vi ønsker å videreutvikle det eksisterende fotograffaget på Vg3. Hvis du ikke har noen synspunkt kan du evt laste inn vedlagt dokument som svaret på spm 1, og viser til spm 1 på de senere punktene. Men, jeg er sikker på at mange har flere gode innspill.


Videresend gjerne til andre som du mener har interesse av å svare!Vennlig fotohilsen
Nils Olav
Institusjonsfotografene

99792326

mandag 2. november 2020

LIGHTROOM – KURS PÅ NETT!

 Kjære IFF´ere!
 
IFF arrangerer Ligtroomkurs for sine medlemmer. På grunn av smittesituasjonen vil kurset gå over nett, slik at du kan sitte ved din datamaskin. Kursholder Hans Otto Nesbø vil lede deltakerne gjennom kurset, som er delt i to. Dette gir anledning til at del 1 av kurset har sunket inn, og deltakeren kan prøve seg i en uke. Mange kurs ligger nå på nett (youtube og liknende), men på dette kurset er det toveis – kommunikasjon, og du kan stille spørsmål om du sitter fast. Hans Otto Nesbø har lang erfaring som kursholder, så her er det bare å melde seg på, noe IFF oppfordrer til. 


Det er ubegrenset hvor mange som kan delta, men kursholder må likevel vite. Fristen for påmelding: tirsdag 17.11.20

PÅMELDING
 
DEL 1. Første kursdag er 24.11.20 kl: 10 – 13.
Tema:  Organiseringsmodulen
 
Lightroom Classic CC - organisering (Library)
Når vi fotograferer digitalt blir det store mengder med bilder å holde styr på. Heldigvis kan teknologien hjelpe oss langt på vei med dette. Ved å kombinere data som kommer fra kamera med noen enkle rutiner i forbindelse med import av bildene til datamaskinen, kan du lage ditt eget bibliotek med kraftfulle søkemuligheter.
 
-         Brukergrensesnitt - Lightroom settings
-         Arbeide med flere bibliotek
-         Import av bilder
-         Keyword (hvilke stikkord bør man bruke? Effektivitet)
-         Effektiv sortering og utvelging av bilder.
-         Organisering i collections og smart-collections
-         Sikker datalagring og back-up
 
Kurset går over 3 timer.
Deltakeren har sitter på sin egen datamaskin med siste versjon av Adobe Lightroom Classic CC installert.
 
DEL 2. Andre kursdag er 1.12.20 kl: 10 – 13.
Tema:  Developmodulen (digital fremkalling av bilder)
 
Lightroom Classic CC - redigering (Develop)
Lightroom Classic  CC inneholder alt du trenger for å organisere, redigere, lagre og dele bildene dine. Dette kurset viser grunnleggende og avanserte teknikker for å forbedre bilder ved å justere eksponering, skygge og høylys, farger, bildeskarphet og andre innstillinger for å få mest mulig ut av bildefilen.
 
-         Beskjære
-         Redigering (Enkel)
-         Basic panelet
-         Hvitbalanse
-         HSL/Color
-         Sort/Hvitt
-         Redigering (avansert)
-         Skarping og støyfjerning
-         Sort-hvitt konvertering
-         Enkel retusjering
-         Lokale justeringer
-         Bruk av Presets
-         Arbeidsflyt og effektiv redigering
 
Kurset går over 3 timer.
Deltakeren har sitter på sin egen datamaskin med siste versjon av Adobe Lightroom Classic CC installert.
 
 Påmelding her

onsdag 21. oktober 2020

Coronahøsten for IFF

På grunn av covid-situasjonen har alle våre planlagte medlemsmøter og diskusjonsfora i samarbeid med universiteter og museer blitt utsatt på ubestemt tid. Samtidig har noen av importører vi har samarbeidet med lagt ned sin kurs virksomhet og sagt opp medarbeidere. Dette har selvsagt redusert våre muligheter utover høsten.   
Men… 
- Vi jobber med en produksjon av virtuell videopresentasjon av ISO-standardtilpassing. 
- Vi har planlagt tre workshops: Lightroom 1 og 2, samt innføring i Dronebruk. Aktuelle datoer kommer senere 
- Nordic Light ser ut til å gå av stabelen i en forkortet versjon. Vi tilrettela så man ikke skulle være avhengig av støtte fra arbeidsgiver. Mange har dessverre vegret seg for å bli med, noe vi respekterer fullt ut! 
- Sett av datoen 20. November! Da planlegger vi julemøte i samarbeid med foto.no. Vi legger opp til to foredrag; ett av teknisk karakter og ett inspirasjonsforedrag. Matserveringen volder oss visse problemer, men det jobbes med saken. 
- Vi oppfordrer våre medlemmer til å komme med konstruktive innspill om workshoptemaer, medlemsmøter, foredragsholdere osv.  
- Distriktene oppfordres også til å tenke på sine muligheter til arrangement da dette er lettere å få til i mindre grupper.  

Fortsatt fin høst!
Styret

torsdag 24. september 2020

2 ledige stillinger på Nasjonalmuseet

Nasjonalmuseet er Norges største museum og har årlig rundt 700.000 besøkende. Vi samler og bevarer, stiller ut og formidler landets mest omfattende samlinger av kunst, arkitektur og design. Museet driver forsknings- og utviklingsarbeid på samling og formidling - og har et variert utstillingsprogram som vises i våre museumsbygninger i Oslo og som vandreutstillinger i inn- og utland. Nasjonalmuseet har i dag nærmere 200 ansatte med høy kompetanse innen ulike fagområder.

Når det nye Nasjonalmuseet på Vestbanen i Oslo åpner, blir det et av Nord-Europas største museer. Her skal nye generasjoner kunstentusiaster skapes. Vi skal nå et større og bredere publikum, og har store ambisjoner for egeninntjening, forskningsarbeid og samarbeidspartnere. Til stillingen ønsker vi søkere som bidrar til at Nasjonalmuseet bedre speiler samfunnhets mangfold, og som styrker flerstemmigheten i det viktige samfunnsoppdraget Nasjonalmuseet har.Zsuzsanna Hlomovs-Noszlopi
Ved behov for hjelp med registrering av CV og søknad
94130783
zsuzsanna.hlomovs-noszlopi@nasjonalmuseet.no

Morten Thorkildsen
Seksjonsleder
91 86 16 74
morten.thorkildsen@nasjonalmuseet.no 

mandag 7. september 2020

IFF høstmøte Nordic Light festival of photography Kristiansund, 22-25 oktober 2020

Det ble nesten avlysning av NL i år, men i forrige uke ble man enige om å gå for en redusert utgave av


festivalen. NL blir derfor den eneste fotofestivalen i Norden i år og vi synes det er ekstra viktig å støtte opp om en festival som har brakt så mange store, internasjonale fotografer til lille Kristiansund. På grunn av umulige reiseforhold under Coronaen blir det nesten helnorsk festival i år. Et foreløpig program er klart, men det vil trolig bli noen endringer (da ting er litt vanskelige å planlegge for tiden).

Siden det ikke ble noe av årsmøtet i Tromsø har vi bestemt oss for å sponse festivalpass og overnatting. Det er lagt opp til strenge smitteverntiltak og foredragene foregår i en stor kinosal – med god plass mellom setene. «Metersregelen» burde være godt innarbeidet hos de fleste nå. Vi har fått reservere noen festivalpass og må derfor be om en snarlig påmelding.

Reisen finansierer du selv og husk at det er mulig å avtale med andre om å kjøre bil sammen, eller ta hurtigruta eller expressbuss. Kristiansund har også flyplass så da kan man benytte oppsparte bonuspoeng – med andre ord få til en billig reise. På den måten kan man delta på privat basis uten å søke arbeidsgiver om støtte.

Se foreløpig program, men husk at endringer kan forekomme:

torsdag

20.00: Åpning av festivalen og galleriene, Nordic Light Fotohus

fredag

08.00: Morgenfilm, Sted: Caroline
10.00: Faglig program: Hvordan utvikle en egen visuell stemme i en tid hvor alle fotograferer?
11.00: Faglig program: Kunst & kommersiell næring: Hvordan leve av fotografi?
12.00: Uncertain States Scandinavia: Den kunstnerdrevne avisen USS presenterer fotografer fra årets festivalavis
14.00: Foredrag med Helge Skodvin
15.00: Open Call: Presentasjoner fra årets Open Call med Dominik Fleischmann, Katja Høst & Torstein Lund Eik
16.00: Foredrag med Katinka Goldberg
17.00: Foredrag med Dag Alveng

19.00: Digitalt foredrag med Paul Cupido
20.00: Lansering av festival-avisen fra Uncertain States Scandinavia.
21.00: Food, drinks & music. (Festival café & gallery)

lørdag

08.00: Morning movie.
10.00: Faglig program: Fotografi i krise – hvordan påvirket Covid-19 fotografer i Norge og hva kom ut av det?
11.00: Faglig program: foredrag med Karoline Hjorth & Riitta Ikonen
12.00: Uncertain States Scandinavia: Den kunstnerdrevne avisen USS presenterer fotografer fra årets festivalavis
14.00: Foredrag med GT Nergaard: Foredrag og boksignering
15.00: TBC: Damian Heinisch: Foredrag og boklansering
16.00: Mortens utvalgte: Foredrag med Helge Asbjørnsen
17.00: TBA
19.00: Videoforedrag med Pixy Liao

20.30: Ansikt til ansikt: Morten Krogvold an eventing with music and a conversation with one of Norways most respected artists TBA.
(Separate ticket soon available).
21.00: Food, drinks & music (Festival café)

søndag

10.00: Åpent galleri & café, Nordic Light Fotohus
10.00: Omvisning i galleriet
. OBS: Påmelding i caféen
11:00: Portfolio-reviews

Det er også mulig å bli til søndag, men da dekkes siste natt av den enkelte.

  

Vi ber om bindene påmelding innen: 21. september

 Følg med på https://www.nordiclightfestival.no/ for evt. endringer og oppdatert program

mandag 25. mai 2020

Digital årsmøte-innkalling IFF 2019 - Mandag 22 juni kl. 1500 - 1600

Hei

Grunna Covid-19 vart vårt planlagte årsmøte i Tromsø 28. mars avlyst.

Ny innkalling kjem her med ny dato med 4 vekers varsel:

Mandag 22 Juni frå kl. 1500 - 1600

Dette blir eit digitalt årsmøte der dere alle vil få ein ny e-post med lenke til eit TEAMS møte. Det vil ikkje være behov for å laste ned noko programvare eller slå inn nokon kode.

Sidan det ikkje kom inn andre saker enn det som var satt opp på sakslista vil vi behandle årsmøtet som fyrst planlagt. Leder, kasserer og leder i valnemda vil være tilstades samtidig i møterommet der den digitale overføringa finner stad, då etter gjeldande smittevernreglar. Til info.

Minner om årsmøtepapirer som ligger i høyre kolonne på bloggen: "Dokumenter 2020"

Håper dere alle etter forholdene har det bra!

Mvh
Styret IFF

tirsdag 17. mars 2020

NFF kartlegger økonomiske konsekvenser for fotografer

Hei!

Norges Fotografforbund har utarbeidet en undersøkelse for å kartlegge konsekvensene korona har/kan få for fotografers virke og økonomiske situasjon.

NFF ønsker å bruke informasjonen de samler inn til å påvirke politisk, og gjøre vårt ytterste for å sikre at nødvendige tiltak kommer i stand til alle profesjonelle fotografer, uavhengig av tilhørighet i ulike fotografforbund.   

Alle fotografer kan svare på undersøkelsen, og svarfristen er satt til torsdag 19. mars kl. 16:00. NFF håper å kunne gå ut med resultater allerede førstkommende fredag. 


Ta vare på hverandre!

Vennlig hilsen,


Styret

mandag 16. mars 2020

ALLE ARRANGEMENTER AVLYSES


Hei alle IFF'ere! 

Håper alle har det bra! 

Styret ser seg dessverre nødt til å avlyse kommende arrangementer på ubestemt tid på grunn av koronasituasjonen. 

Vi vil se hvordan situasjonen utspiller seg og gjenoppta arrangementer når dette er mulig igjen. 


Mvh, 

Styret

torsdag 12. mars 2020

Årsmøte Tromsø avlyses!

Kjære IFF medlemmer! 

Som dere vel allerede har ant så er det nå strammet sånn til at årskonferansen i Tromsø er umulig å gjennomføre. Koronaviruset får følger vi enda ikke ser konsekvensen av. Om vi utsetter den eller finner en annen løsning, må vi få komme tilbake til når vi ser utviklingen fremover. Dette gjelder også valg og årsmøtesaker. Styret jobber ut i fra det allerede vedtatte budsjettet for 2020.  

Vi er selvsagt lei oss for dette og hadde gledet oss til å treffes. I mellomtiden husk god håndhygiene og ta godt vare på dere selv. 

Vennlig hilsen Styret

torsdag 5. mars 2020

Medlemsmøte hos Scandinavian PhotoTirsdag 25. februar var det medlemsmøte på Scandinavian Photo, Möllergata i Oslo. Det var godt oppmøte da Erik Kjelsrud demonstrerte mulighetene Phase One har for focusstacking, samt arbeidsflyten mot Capture One og tredjepartsprogrammer Helicon, som gjør selve stackingen. Som eksempel viste Erik oss hvordan han hadde jobbet frem et et bilde av en demperfjær fra sin sykkel. Det ferdige resultatet var et  gjennomskarpt kompositt bestående av 29 bilder. Besnærende enkelt, med overbevisende resultat. IFF takker Scandinavian Photo for utmerket vertskap, som også inkluderte mingling, pizza og edle dråper! Stor takk. 

Mvh,
StyretVelkommen til lightroomkurs!

Hei alle sammen! 

Mandag 23. mars 15:30 ønsker vi velkommen til Lightroomkurs på Fotografiens hus, møterommet. 


Lightroom Classic CC inneholder alt du trenger for å organisere, redigere, lagre og dele bildene dine. Dette kurset viser grunnleggende og avanserte teknikker for å forbedre bilder ved å justere eksponering, skygge og høylys, farger, bildeskarphet og andre innstillinger for å få mest mulig ut av bildefilen. 

Redigering (Enkel)
Basic panelet
Hvitbalanse
HSL/Color
Sort/Hvitt
Beskjære
Redigering (avansert)
Skarping og støyfjerning
Sort-hvitt konvertering
Enkel retusjering
Lokale justeringer
Bruk av Presets
Arbeidsflyt og effektiv redigering

Alle må ha med egen laptop med siste versjon av Adobe Lightroom Classic CC installert.


Vel møtt!

Mvh, 

Styret


mandag 17. februar 2020

VELKOMMEN til medlemsmøte for IFF om Focus stacking og Capture One softwareTidspunkt: Tirsdag 25. februar kl. 17:30
Sted: Scandinavian Photo, Møllergata 4, Oslo

Focus stacking
Det blir demo av hvordan du kan oppnå bedre dybdeskarphet ved hjelp av focus stacking ved bruk av Phase One XF systemet og Phase One IQ4

Demo av Capture One software
Demo vil vise hvordan du kan oppnå bedre arbeidsflyt og resultater ved å benytte Capture One software

Påmeldingsfrist 24. februar, enkel servering 

Påmelding her


Helsing styret

Lenke Phocus stacking:

Lenke Capture One: