fredag 5. februar 2021

IFF 50 år i 2022

Styret i IFF ynskjer at medlemmene samler bilder frå arrangement, utstillinger og samlinger i IFF samanheng. Målet er å bygge opp eit historisk arkiv med bilder for publisering på oppdaterte nettsider. Neste år fyller IFF 50 år. Bilda sendast til leiar: arve-kje@online.nno Sjå eksempel som Møre og Romsdal Fotograflaug fekk laga i forbindelse med sitt 100-års jubileum: www.mrfl.no

Mvh,

Ottar A.B Anderson
Leiar SEDAK / Head of Photography