mandag 25. april 2016

Mini-foto-festival i Oslo

Hei!
4. juni! Luft i luka! 
MINIFOTOFESTIVAL:
FOTOGRAFIHUSET og NORDphotography inviterer til mini-foto-festival i Oslo. 10 timer, fullpakket med inspirasjon og fotografi på høyeste nivå. Dagen starter med portfolio og fotobok visning etterfulgt av 6 flotte foredrag og debatt som spenner fra dokumentar til kunstfotografiet. 
Fotoscenen skjer fra Oslo's nye kulturscene Sentralen


Med: CIG HARVEY - STUART FRANKLIN - MORTEN KROGVOLD - ELIN HØYLAND - CATHERINE CAMERON =OSLO/DIMITRIVelkommen

Med vennlig hilsenAnne Lise Flavik
Prosjektleder
Fotografihuset ASlørdag 2. april 2016

Vinneren av årets IFF­stipend 2016 Bård KjersemIFF­stipendet 2016

Vinneren av årets IFF­stipend har lang erfaring innen sitt spesielle fagfelt og har i mange år jobbet aktivt for synliggjøring og profesjonalisering av dette feltet. Prosjektet som har fått støtte er en naturlig fortsettelse av dette arbeidet. Et vitenskapelig doktorgradsarbeid innen institusjonsfotografi er så vidt komiteen vet ikke gjennomført i Norge tidligere, og det er viktig at IFF støtter opp om dette. Resultatet av studien vil være av stor interesse, ikke kun for de fotografene studien gjelder, men alle institusjonsfotografer.

IFF­stipendet 2016 på 30.000,­ kroner tildeles Bård Kjersem for doktorgradsprosjektet “The Situation for Medical Photography in Norway: A Mixed Method Approach to Explore and Explain the Phenomenon”.

Bård Kjersem (f. 1955) er fotografmester og arbeider ved Øyeavdelingen på Haukeland universitetssykehus i Bergen. Kjersem har en BSc i medisinsk illustrasjon fra Glasgow Caledonian University og Postgraduate Certification i medisinsk illustrasjon fra Cardiff University. Han er nå inne i det siste året av sitt doktorgradsarbeid ved Glasgow Caledonian University, og det er til gjennomføring av deler av dette at han har fått tildelt årets stipend.
 
Fotografmester Bård Kjersem (t.h.) gjenskaper pasientfotografering fra 1850­tallet. Foto: Magne Åhjem.


Stipendkomiteen 2016

Øystein H. Horgmo (leder), Monica Milch Gebhardt, Ann Christine Eek
Prosjektbeskrivelse og sammendrag


Forskningstema

Ny teknisk innovasjon skaper nytt sosialt og kulturelt potensiale. Den såkalte digitale revolusjonen har forandret vår måte å fotografere på. I Norge har medisinsk fotografi som yrke, nesten dødd ut. I 2009 var det 15 fotografer ansatt ved norske sykehus. Mange av disse utfører sitt yrke gjemt bak titler som forskningsteknikere, ingeniører, konsulenter og fagarbeidere.

Det er ingen formell utdannelse for medisinske fotografer i Norge. Den vanlige norske fotografutdannelsen består av 2 år på videregående skole og 2 år i lære hos en godkjent fotograf. Ved bestått svenneprøve utstedes et svennebrev. Kravene til svenneprøven har i løpet av de siste årene blitt gradvis redusert.

Den såkalte digitale revolusjonen har gjort det mulig for enhver å ta skarpe, korrekt eksponerte bilder til en relativt lav pris. Mobiltelefonen har blitt det nye snapshot­kameraet. Helsepersonell tar bilder av pasienter med mobiltelefoner og digitale kamera. Sykehusene blir drevet etter foretaksprinsippet. For å etterkomme kravene om effektiv ressursutnyttelse, kan det virke som om sykehusledelsene ikke erstatter fotografer som slutter eller går av med pensjon, men overfører fotografenes arbeidsoppgaver til annet helsepersonell.Prosjektets målsetting

Dette prosjektets målsetting er å belyse situasjonen medisinsk fotografering i Norge befinner seg i per i dag:

     Gjøre rede for behovet for medisinsk fotografering.

     Kartlegge hvem som i tillegg til fotografer utfører medisinsk fotografering.

     Hvilken utdannelse fotografene har.

     Finne ut hvordan folk som er involvert i medisinsk fotografering opplever den tekniske, utdannelsesmessige og organisatoriske utviklingen i faget.
     Forklare hva utviklingen i faget gjør med fotografenes yrkesstolthet.


Prosjektdesign

Prosjektet vil bestå av en kvantitativ spørreundersøkelse blant medisinske fotografer og ufaglærte som fotograferer i helsevesenet. Dette vil følges opp av kvalitative intervjuer med tre profesjonelle og tre ufaglærte fotografer. Prosjektet munner ut i en doktoravhandling ved Glasgow Caledonian University. Resultat av prosjektet skal etter stipendvedtektene presenteres for IFF når prosjektet er fullført.