tirsdag 18. september 2012

Eksponering 2013


Forberedelsene til Eksponering 2013 er i gang. 
Fotokonkurransen Eksponering skal arrangeres for fjerde gang så nå kan vi trygt si at den har blitt en tradisjon blant institusjonsfotografene.

Vi som er med på å arrangere denne konkurransen ønsker at dette skal være en konkurranse der alle IFF-medlemmer ønsker å delta. IFFs medlemmer dekker store felt innen fotograffaget og alle har noe å vise fram.

Vi som har påtatt oss det praktiske arbeidet med konkurransen denne gangen er:
Marianne Gaptjern Ravn, Øystein Hasselø Horgmo og Jan Unneberg.

Vårt håp er at alle ønsker å delta og vi ønsker derfor innspill fra deg.
Er det noe du ønsker endret for at nettopp du skal delta?

F. eks:
Andre kategorier?
Annen form for innlevering?
Enda bedre premier?
Leveringsfrist ”litt senere”?

Vi som arrangerer skal gjøre det som er mulig for at flest mulig vil delta.

Innspill kan sendes til:
jan.unneberg@gmail.com innen mandag 1. oktober

søndag 9. september 2012

Åpent seminar med tema fotografi og opphavsrett


Norske Reklamefotografer
Norske Reklamefotografer inviterer til åpent seminar, pølsefest og debatt med tema fotografi og opphavsrett!
Opphavsrett er et evig aktuellt tema i vår bransje. Vi starter med en grundig innføring i et 2-3 timers seminar med reklamefotografenes advokat Trude Moen King. Etterpå blir det pølsefest og debatt med bl.a. Isidor Åstrøm, tidligere formann Jon Lerschau, opphavsrettsaktuelle Baard Lunde og Trude Moen King.

Vi ønsker alle velkommen!
Tid: Onsdag 12.september 2012 kl 16:00
Sted: Fotografiens-Hus, Rådhusgata 20
CC: Medlemmer av Norske Reklamefotografer gratis inngang, andre: kr 100, studenter: kr 50.
Vi tar kun kontanter!

tirsdag 4. september 2012

Ledig stilling


Fylkeskommunen er forvaltningsnivået mellom staten og kommunane, styrt av dei som bur i fylket gjennom eigne politiske organ. Sogn og Fjordane fylkeskommune har ansvar for kulturtiltak, vidaregåande opplæring, tannhelse, samferdsle, næringsutvikling og regional planlegging. Vi har 1500 tilsette, og eit årsbudsjett på 2,5 mrd kroner.
Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane har som oppgåve å ta vare på og formidla arkiv og kjelder om Sogn og Fjordane. Vi samarbeider tett med alle kommunane, bibliotek og museum, og legg stor vekt på å utvikla gode tenester til kommunane og innbyggjarane. Fylkesarkivet har eit omfattande digitalt tilbod og prioriterer høgt gode publikumstenester

Fylkesarkivet har i dag 11 tilsette som er ein del av eit dynamisk miljø med utfordrande og interessante arbeidsoppgåver. Fylkesarkivet held til på Leikanger der vi har nye og moderne lokale. Vi ligg 20 minutt frå regionsenteret Sogndal. Kommunen og regionen byr på gode moglegheiter for å driva friluftsliv og har også eit aktivt musikk- og kulturliv.

Prosjektstilling - konsulent, foto/fotovern

Vi har no ledig eit engasjement, med varigheit 6 mnd. knytt til fagområdet foto og søkjer etter ein positiv og omgjengeleg person som:
 • har utdanning innanfor kultur- og samfunnsfag, foto eller liknande.
 • har god generell IKT-kompetanse. Erfaring med registreringsarbeid og/eller digitalisering og elektronisk biletbehandling  er ein fordel.
 • har god munnleg og skriftleg framstillingsevne på norsk .
 • jobbar nøyaktig, systematisk og målretta.
 • har interesse for kulturhistorie og fotografi.

Som vår nye kollega vil du ta del i Fylkesarkivet sitt arbeid med å verne, dokumentere og formidle kulturhistorisk fotografi i fylket.

Arbeidet vil hovudsakleg gå ut på:
 • Ordning av arkiv
 • Fotoregistrering og formidling
 • Digitalisering og elektronisk biletbehandling
 • Andre førefallande oppgåver innafor fagfeltet foto

For stillinga gjeld:
 • 100 % stilling
 • 6 månaders engasjement
 • Løn etter avtale
 • Fylkeskommunale tilsetjingsvilkår
 • Hjelp til å skaffe bustad
 • Arbeidsstad: Leikanger

Har du spørsmål til stillinga kan du ta kontakt med fylkesarkivar Snorre Øverbø, tlf. 415 30 943, fotoarkivar Elin Østevik, tlf. 57 65 64 18 eller fagleiar kommunale arkiv, Ole Stian Hovland, tlf. 57 65 64 19.
For meir informasjon om Fylkesarkivet, sjå http://www.fylkesarkiv.no

Vi oppmodar alle til å nytte vårt elektroniske søknadsskjema. Det gjer du ved å nytte linken ”Søk stillingen” som du finn i søknadsbiletet. Alternativt kan du sende søknaden som e-post til postmottak.sffarkiv@sfj.no eller som papirpost.

Merk søknaden med oppgjeve A-sak nr. 12/6228.

Søknadsfrist 16.09.2012.

Attesterte vitnemål og attestar tek du med deg ved eventuelt intervju.