fredag 30. september 2016

Klinisk fotografi på Rikshospitalet og Haukeland universitetssjukehus


De medisinske fotografene Øystein H. Horgmo og Bård Kjersem, begge medlemmer i Institusjonsfotografene, har publisert en artikkel i Det Norske Medicinske Selskabs tidsskrift Michael om klinisk fotografi slik det praktiseres i Norge i dag.
Klinisk fotografi er fotografisk dokumentasjon av kliniske funn, diagnostisering og behandling av pasienter. I artikkelen gir forfatterne, som til sammen har over tyve års erfaring fra fagfeltet, en oversikt over historie og gjeldende praksis for sine respektive avdelinger i Oslo og Bergen.

xxxxx_193_01_b.jpg
Figur 4: Bildet tatt i synlig og reflektert ultrafiolett lys. Venstre halvdel av modellens ansikt er smurt med UV-absorberende solkrem.
(Foto: Øystein H. Horgmo 2014)

torsdag 15. september 2016

Invitasjon til Institusjonsfotografenes høstseminar 18.-19. oktober på Norsk Folkemuseum og Maritimt Museum
Tema for årets høstseminar er gjenstandsfotografering. Vi vil få muligheten til mye
diskusjon rundt temaet i løpet av disse to dagene, og et godt innblikk i hverdagen på
Folkemuseet. Siden mange av de som jobber med gjenstandsfotografering er
konservatorer eller gjenstandsansvarlige i de forskjellige institusjonene og dermed ikke
medlemmer i IFF, åpner vi for at medlemsinstitusjonene denne gang kan ta med seg
kollegaer som ikke er medlemmer men som jobber med gjenstandsfotografering.
Praktisk informasjon:
Egenandelen for medlemmer av IFF: NOK 500
Kostnad for ikke medlemmer: NOK 1000
Alle må selv bestille overnatting i Oslo. Medlemmer som bor utenfor Oslo kan søke om
støtte til overnatting på inntil kr 500 mot fremlegg av kvittering.

Program:
Tirsdag 18. oktober
11:00 Velkommen til Norsk Folkemuseum
11:15 Lunsj - på Cafeen på Folkemuseet
12:00 Omvisning og demonstrasjon med fotograf Håkon i Folkemuseets atelier.
13:00 Demonstrasjon repro foto ved Stian
14:00 Kaffepause - på Collett
14:20 Gjenstandsfotografering - prosjekter og strategi på Norsk Folkemuseum
16:00 Speilbilder - et historisk blikk på medisinsk fotografi v/Øystein
18:00 Middag - Gjestestuene
Onsdag 19. oktober
09:00 Oppmøte Maritimt Museum - omvisning i fotoatelier.
09:30 Kaffe og mingling
09:45 Gjenstandsfotograferingsveiledning - prosjekt i regi av IFF, informasjon og
diskusjon.
10:45 Åpen diskusjon/samtale. Paneldebatt - Innledere.
12:00 Lunsj Maritimt Museum
Vel hjem!