mandag 31. mai 2010

IFF inviterer til sommermøte Fredag 11. juni Oslo Museum / Fotografiets hus


IFF inviterer til sommermøte

Fredag 11. juni Oslo Museum / Fotografiets hus

10.00 - 12.30: Besøk på om; bymuseets fotoavdeling.

14.00 - 16.00: Robert Meyer: Fotohistorie presentert - et konsept for internett

17.00 til de små timer: Fest med deilig sommermat og drikke!!!
Påmelding innen mandag 7. juni til: vidar.ibenfeldt@nasjonalmuseet.no

Vi besøker Oslo Museums fotoavdeling hvor vi får innblikk i deres arbeidsflyt, blir presentert for Oslobilder.no og får bli med på sluttføringen av deres nye fotoutstilling.

Robert Meyer vil fortelle oss om sitt nye konsept om fotohistoriens bredde fortalt i digitalt format. Dette som en kommentar og utgangspunkt for diskusjon rundt hvordan fotoarven tilgjengeliggjøres.

onsdag 26. mai 2010

Fremdeles plasser på workshop ved Preus museumPREUS MUSEUM
Konserveringsavdelingen


IDENTIFISERING OG BEVARING AV FOTOGRAFISKE OG DIGITALE MATERIALER


Workshop program 15. – 18. Juni 2010
IDENTIFISERING OG BEVARING AV FOTOGRAFISKE
OG DIGITALE MATERIALER

Preus museum forsetter med dette en rekke kurs som startet i 2006 og som skal foregå i årene som kommer. Kursene er av
typen ”workshops” og handler om identifisering, bevaring og konservering av fotografiske og digitale materialer. Kurset er den femte workshopen i Preus museums konserveringsavdeling. Temaet er bevaring og identifisering, og arrangeres som en serie med gjentatte workshops. Hver workshop kombinerer forelesninger, praktiske demonstrasjoner og praktisk arbeid, og vil derfor passe for maksimum 10 deltagere.

Den kommende workshopen fokuserer på identifisering og bevaring av de mest alminnelige fotografiske materialene og digitale trykkmedier som finnes i samlinger og arkiver. Workshopen skal gi kunnskap om fotografiske teknikker/materialer, om
riktig oppbevaring, håndtering, transportering, utstilling og enkelte grunnleggende praktiske konserveringsmetoder. Målgruppen er kuratorer, arkivarer, museumsassistenter, museumsfotografer samt konservatorer og konservatorstudenter.

Forelesninger og demonstrasjoner holdes hovedsakelig av Preus museums
fotokonservator Jens Gold og gjesteforeleser Clara von Waldthausen. Hun er en internasjonalt anerkjent fotokonservator og foredragsholder som har sitt eget fotokonserverings-atelier i Amsterdam. 

Workshopen vil fortrinnsvis finne sted i Preus museums konserveringsavdeling, men museets øvrige lokaler vil også bli benyttet.
Med hver workshop følger det en folder med nyttig informasjon relevant for
kursinnholdet.
Noe avhengig av øvrige aktiviteter i museet, planlegges det å avholde en slik type workshop en gang hvert år.

Horten 26. Januar 2010


Jens Gold fotokonservator
Påmelding: Med navn, e-post, tel. og faktura adresse.
På e-post til: Astrid Roberg [astrid.roberg@preusmuseum.no],
                        Else Makloufi [else.makloufi@preusmuseum.no]

Eller tel.: 40 44 21 01, faks: 33 03 16 40

Gi også beskjed om du ønsker overnatting.

Kurs pris: 5000 NOK eksklusive hotell og middag.
PREUS MUSEUM
Konserveringsavdelingen

IDENTIFISERING OG BEVARING AV FOTOGRAFISKE
OG DIGITALE MATERIALER

Dag 1


Identifisering og bevaring av fotografiske materialer
Foredragsholder: Jens Gold, fotokonservator, Preus museum

09:00 -             09:45
Registrering, velkomst og orientering9:45 – 10:45   
Fotografiske teknikker og identifisering av disse / Praktisk identifisering workshop
           
-       fotografiske teknikker og identifisering, introduksjon
-       daguerreotypi
-       ambrotypi
-       ferrotypi, …
11:00 – 11:45
Fotografiske teknikker og identifisering av disse / Praktisk identifisering workshop
           
-       calotype/ kalotypi, papir negativ
-       wet collodion /våtplate glassnegativ

11:45 – 12:45
Lunsjpause

museets kafé
12:45 – 13:30
Fotografiske teknikker og identifisering av disse / Praktisk identifisering workshop

-       saltpapir
-       cyanotypi
-       platinumtrykk
13:45 – 14:30
Fotografiske teknikker og identifisering av disse / Praktisk identifisering workshop
           
-       albuminpapir
-       carbon prints /kulltrykk
-       gum prints / gummitrykk
-       oil prints /oljetrykk
14:45 – 15:30
Fotografiske teknikker og identifisering av disse / Praktisk identifisering workshop

-       collodion POP /kollodiumpapir
-       gelatin pop, gelatin utkopieringspapir
15:45 – 16:25
Fotografiske teknikker og identifisering av disse / Praktisk identifisering workshop
           
-       gelatin dry plate, gelatin tørrplate
-       cellulosenitrat, nitratfilm
-       cellulose acetate, acetatfilm
-       polyester filmbase, polyesterfilm
16:30 – 17:30
Preus museums samling:
Omvisning i Preus museums fotoarkiv med kurator Hanne
Holm-Johnsen & Fotoarkivar Hege Oulie.
17:30              
Avslutning dag 1
Velkomst med deltagere og forelesere i museets kafé

IDENTIFISERING OG BEVARING AV FOTOGRAFISKE
OG DIGITALE MATERIALER

Dag 2


Identifisering og bevaring av fotografiske materialer
Foredragsholder: Jens Gold, fotokonservator, Preus museum

09:00 – 09: 45
Fotografiske teknikker og identifisering av disse / Praktisk identifisering workshop

-       gelatin DOP with and without barayta layer / sølv gelatin baryttpapir
-       RC-paper / plastpapir
-       bromoil prints / bromolje trykk  
10:00 – 10:45
Fotografiske teknikker og identifisering av disse / Praktisk identifisering workshop

-       Autochrome prosess
-       AGFA fargeraster prosess
-       Finleay & Dufay color prosess
11:00 – 11:45 
Fotografiske teknikker og identifisering av disse / Praktisk identifisering workshop

-       Chromogenic color prosess
-       Kodachrome prosess og Ektachrome prosess
-       Color negative
11:45 – 12:45
Lunsjpause13:00 – 13:45
Fotografiske teknikker og identifisering av disse / Praktisk identifisering workshop

-       chromogenic color prints,
-       instant photography / Polaroid fotografi
-       Cibachrome
14:00 – 14:45
Fotografiske teknikker og identifisering av disse / Praktisk identifisering workshop

-       Photomechanical
-       Woodburytypi
-       Photogravure
-       Lichtdruck, Lystrykk

15:00 – 15:45
Introduksjon i teknologi materialer og identifisering av det mest kjente digitale trykk teknikker

-       Applications
-       “just like a photograph”
-       Clues for Identification
-       Dot matrix
-       Electrostatic black and white

15: 45 - 16:25
Introduksjon i teknologi materialer og identifisering av det mest kjente digitale trykk teknikker

Diskusjon og oppsummering / Avslutning dag 2
-       Direct thermal
-       Dye diffusion thermal transfer
-       Thermal autochrome

16:30 – 17:15
Preus museums samling:
Omvisning i Preus museums fotohistoriske Boksamling, med bibliotekar
Torvill Solberg.
IDENTIFISERING OG BEVARING AV FOTOGRAFISKE
OG DIGITALE MATERIALER

Dag 3


Identifisering og bevaring av fotografiske materialer
Foredragsholder: Jens Gold, fotokonservator, Preus museum

09:00 – 09:45
Introduksjon i teknologi materialer og identifisering av det mest kjente digitale trykketeknikker

-       Fuji pictography /Photothermographic transfer
-       Silver halide processes - digitally exposed
-       Ink jet / Continues inkjet / Solid inkjet

10:00 – 10:45 
Introduksjon i teknologi materialer og identifisering av de mest kjente digitale trykketeknikker

-       Ink jet / Continues inkjet / Solid inkjet
-       Teknologi, holdbarhet og bevaring av digitale tykk
11:00 – 11:45 
Bevaring av fotografiske materialer og digitale trykk
(miljø/ oppbevaring/ utstilling/ håndtering)

11:45 – 12:45
Lunsjpause


12:15 – 13:00
Bevaring av fotografiske materialer og digitale trykk
(miljø/ oppbevaring/ utstilling/ håndtering)

13:15 – 14:00
Bevaring av fotografiske materialer og digitale trykk
(miljø/ oppbevaring/ utstilling/ håndtering)

14:15 – 15:00
Bevaring av fotografiske materialer og digitale trykk
(miljø/ oppbevaring/ utstilling/ håndtering)

15:15– 16:00
Bevaring av fotografiske materialer og digitale trykk
(miljø/ oppbevaring/ utstilling/ håndtering)

16:15 – 17:00
Preus museums samling:
Omvisning i Preus museums arkiv med assistent for den fototekniske samlingen Kirsti Fiskebøl & bibliotekar Torvill Solberg.

17:15              
Avslutning dag 3

18:30  
Middag med alle deltagere og forelesere i Det Sjømilitære Samfunn på Karljohansvern
IDENTIFISERING OG BEVARING AV FOTOGRAFISKE
OG DIGITALE MATERIALER

Dag 4


Vann- og brannkatastrofer i fotografiske samlinger

Foredragsholder: Clara von Waldthausen, Fotokonservator, Amsterdam

0915– 10:00
Vann- og brannkatastrofer i fotografiske samlinger
(forlesning og praktiske øvelser)

10:15 – 11:00
Vann- og brannkatastrofer i fotografiske samlinger
(forlesning og praktiske øvelser)

11:15 – 12:00 
Vann- og brannkatastrofer i fotografiske samlinger, katastrofeplan og preventive tiltak
(forlesning og praktiske øvelser)

12:00 – 13:00
Lunsjpause

13:00 – 13:45
Vann- og brannkatastrofer i fotografiske samlinger, katastrofeplan og preventive tiltak
(forlesning og praktiske øvelser)

14:00 – 14:45
Vann- og brannkatastrofer i fotografiske samlinger, katastrofeplan og preventive tiltak
(forlesning og praktiske øvelser)

15:00 – 15:45
Vann- og brannkatastrofer i fotografiske samlinger, katastrofeplan og preventive tiltak
(forlesning og praktiske øvelser)

15:45 – 16:00
Diskusjon og oppsummering

16:00
Avslutning av dag 4 og workshopMed vennlig hilsen

Jens Gold

Fotokonservator / Photograph Conservator  
Preus museum

Tel.:      0047 40442106
Fax:      0047 33031640

Kulturparken Karljohansvern
Pb. 254 NO - 3192 Horten
Norge / Norway

tirsdag 18. mai 2010

Lydfiler og pdf-er av presentasjonene fra årets landskonferanse

Nå ligger lydfiler og pdf-er av presentasjonene på årets landskonferanse for fotobevaring på våre hjemmesider: http://www.abm-utvikling.no/tverrsektorielt/se-og-hor-foredragene-fra-fotokonferansen.html (bedre sent enn aldri?)  

Med vennlig hilsen Per Olav Torgnesskar  
Seniorrådgiver ABM-utvikling Statens senter for arkiv, bibliotek og museum  
Postboks 8145 Dep NO-0033 Oslo  
Tel: +47 23 11 75 30  
www.abm-utvikling.no