onsdag 21. oktober 2020

Coronahøsten for IFF

På grunn av covid-situasjonen har alle våre planlagte medlemsmøter og diskusjonsfora i samarbeid med universiteter og museer blitt utsatt på ubestemt tid. Samtidig har noen av importører vi har samarbeidet med lagt ned sin kurs virksomhet og sagt opp medarbeidere. Dette har selvsagt redusert våre muligheter utover høsten.   
Men… 
- Vi jobber med en produksjon av virtuell videopresentasjon av ISO-standardtilpassing. 
- Vi har planlagt tre workshops: Lightroom 1 og 2, samt innføring i Dronebruk. Aktuelle datoer kommer senere 
- Nordic Light ser ut til å gå av stabelen i en forkortet versjon. Vi tilrettela så man ikke skulle være avhengig av støtte fra arbeidsgiver. Mange har dessverre vegret seg for å bli med, noe vi respekterer fullt ut! 
- Sett av datoen 20. November! Da planlegger vi julemøte i samarbeid med foto.no. Vi legger opp til to foredrag; ett av teknisk karakter og ett inspirasjonsforedrag. Matserveringen volder oss visse problemer, men det jobbes med saken. 
- Vi oppfordrer våre medlemmer til å komme med konstruktive innspill om workshoptemaer, medlemsmøter, foredragsholdere osv.  
- Distriktene oppfordres også til å tenke på sine muligheter til arrangement da dette er lettere å få til i mindre grupper.  

Fortsatt fin høst!
Styret