torsdag 29. april 2021

Årsmøte i IFF 26. mai 2021 kl 13.00-15.00

 Kjære IFF'ere


Styret innkaller herved til årsmøte i IFF. Årsmøtet avholdes digitalt, 26. mai 2021 kl 13.00-15.00.

 

-Forslag til saker som ønskes behandlet på dagsorden må være styret i hende innen utgangen av onsdag 5. mai. 

-Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli sendt alle medlemmene på e-post før årsmøtet.

-Det vil også bli sendt ut lenke for pålogging til årsmøtet i god tid, og det vil på møtedagen være mulig å logge seg på 15 min før møtestart.

 

Ellers vil Ottar orientere oss om kvalitetssikringsprosjektet som IFF er i gang med, sammen med NTNU i Gjøvik og SEDAK i Ålesund. Golden Thread target og programvare både for reflektert materiale (papir og kunst) og transparent materiale (film).

 

Og hvordan går det egentlig med utdanningssaken? Nils Olav gir oss en oppdatering. (Udir vil legge ned fotograffaget som eget lærefag).


Vi ses på skjermen,

Styret 

mandag 12. april 2021

Fotografutdanningen i videregående skole

 Hei,


Onsdag 14. april kl. 11 inviterer vi til en prat om fotografutdanningen i videregående skole. Hva skal til for å ta svennebrev i dag, hva innebærer det å være lærebedrift og hvilke muligheter finnes for faget i fremtiden?

Vennlig fotohilsen
Nils Olav

fredag 26. mars 2021

Fotograffaget kjemper for livet, og trenger din hjelp!

Foto: Stein Dahlsrud

Det høres da umåtelig dramatisk ut, tenker du kanskje? Jeg skulle ønske jeg ikke måtte ty til så store ord. Sannheten er at vi står nå på kanten til å miste fotografi som eget fag i videregående utdanning. På grunn av lobbyvirksomhet, prosesser vi ikke har fått være med på, og en kamp vi har kjempet i tre år, så er det vedtatt at fremover vil fotofaget inngå i utdanningen IT og medieproduksjon, og de vil heretter utdanne innholdsprodusenter, ikke fotografer. Lærlingeløpet innen fotograffaget skal fjernes.

Vi går fra en spesialisert utdanning til en generalistutdanning, hvor alle skal kunne litt av alt, men ikke være skikkelig god på noe. Dette reflekteres også i stillingsannonser som lyses ut, hvor en innholdsprodusent skal ha kontroll på ekstremt mye for å kvalifisere til stillingene. Som fotografer så vet vi at dette ikke holder. Vi trenger fotografer med fagkunnskap, både i institusjoner, i bedrifter, i media og som selvstendige næringsdrivende.

MEN, det er lys i tunellen!

Vi har kjempet motstrøms i tre år, men at mye tyder på at vi nå likevel kan få muligheten til å fortsette å utdanne fotografer i tiden fremover. Utdanningsdirektoratet lar oss søke om å skape et nytt fotograffag på VG3. Et fag hvor vi kan få inn elementer som mangler i dagens opplæring, og som gjør at vi som fotografer blir mer tidsaktuelle, samtidig som vi beholder grunnpilarene i faget vårt. Vi i Opplæringskontoret for Fotostudier har i en liten gruppe sammen med Institusjonsfotografenes Forening (IFF), Norges Fotografforbund (NFF), Preus museum med flere jobbet siden januar med denne søknaden, og den skal leveres til Utdanningsdirektoratet i april. Målet er et nytt VG3-løp allerede fra høsten 2022.

Nå trenger vi deg!

Et viktig element i søknaden er at vi inngår intensjonsavtaler med aktører i bransjen om læreplasser for fremtiden. I første omgang perioden høsten 2022 – 2027. Klarer vi ikke å synliggjøre at vi kommer til å kunne skaffe læresteder for lærlingene som går ut av skolen i fremtiden, så vil vi få avslag på søknaden vår. Da vil det ikke være noe grunnlag for en utdannelse innen foto på videregående nivå.

Så da kommer det ned til deg da. Eller noen du kjenner. Skal vi være fotograf eller innholdsprodusent? Vi trenger at vi sammen tar ansvar for å redde faget vårt. Så tenk nøye gjennom om din bedrift har mulighet til å ta inn lærling(er) i perioden 2022 - 2027. Snakk med sjefen. Del dette med noen du kjenner som kanskje kan ha muligheten. Videresend! Snakk om dette! Vi trenger så mange intensjonsavtaler vi kan få til.

Hvorfor må man inngå avtale med Opplæringskontoret for Fotostudier for å redde faget?

Jeg vet at det er mange som har lærlinger direkte, og som ikke ønsker å ha sine lærlinger via OFS. Det er ikke viktig for meg at intensjonsavtalen må inngås med OFS, men noen må være part for å kunne lage en avtale, og da er OFS mest naturlig. Vi tilbyr dere å være en del av OFS-universet og få hjelp til prosessen fra oss, men for dere som ønsker å stå på egne bein, har vi laget en mulighet for å krysse av at man ønsker å ha lærlingene selv, uten hjelp fra OFS. Det som er viktig for oss er at vi får vist for myndighetene at det finnes potensielt læreplasser når elevene trenger dem.

Vi kan ikke spå om fremtiden, og intensjon fra 2021 gjelder kanskje ikke i 2027, men det viser hvor mange som vil være med når vi nå ønsker å redde fotograffaget som eget fag.

Min appell til deg er – engasjer deg NÅ! Om vi ikke engasjerer oss denne våren, så er det for sent. Da blir fremtidens elever innholdsprodusenter og ikke fotografer. Da er det heller ikke noen mulighet for deg som har tenkt at «svennebrevet tar jeg senere». Det er borte innen 2022.

Toget går nå. Skal vi være med, eller stå igjen på perrongen?

For prosjektgruppa,

Liv-Runi Antonsen

Daglig leder,

Opplæringskontoret for Fotostudier

Her finner du utfyllbar intensjonsavtale. Send den gjerne i retur til dagligleder@fotostudier.no. Har du noen spørsmål, så ring gjerne på tlf. 416 14 871.


onsdag 24. mars 2021

IFF arrangerer nytt Lightroomkurs for medlemmene!

Kjære IFF´ere!


Kursholder Hans Otto Nesbø vil lede deltakerne gjennom kurset. Etter tilbakemeldingene fra forrige kurs, går vi litt dypere inn i mer avansert bruk av Develop-modulen i Lightroom.


Vi ser nærmere på:

Snapshots, History og Virtual copies

Hva er, og hvordan bruke Lightroom Preset og lage egne Presets.

Bruk av Tone Curve

Det nye Color Grading-panelet.

Lokale og globale justeringer

Smart bruk av Local Adjustment Brush

Color og Luminance range masking

Retusjere med Spot Removal

Camera lens Correction og korrigere perspektiv.

Cameraprofiler i Lightroom Classic

Soft Proofing av bilder for print

Focus stacking i Lightroom og Photoshop.


Kurset blir holdt 12. april kl. 10-13, og vil gå på Zoom. 

Deltakeren sitter på egen datamaskin med siste versjon av Adobe Lightroom Classic CC installert.

Frist for påmelding: 9. april

Påmelding her: https://forms.gle/vGf6RHp5keCA58rr7

tirsdag 9. mars 2021

Webinar: Streaming

Norges Fotografforbund og Institusjonsfotografenes Forening inviterer til webinar om streaming med Michal Dunin Tomaszewicz. Webinaret er gratis og kun for medlemmer.

Tirsdag 23. mars kl. 18–19 arrangerer vi webinar om streaming med Michal Dunin Tomaszewicz fra Focus Nordic.

I løpet av en times tid vil du få en innføring i hvordan man kan løse streaming til Facebook, Youtube, eller implementere flere kamera i Zoom eller Teams. Vi går gjennom prinsippene og nyttig utstyr for å kunne gjennomføre en vellykket sending.

Det vil være mulig å stille spørsmål underveis. Webinaret tas opp, og spørsmål stilles i chatten.

Om foredragsholderen

Michal Dunin Tomaszewicz er en erfaren fotograf innen reklame, portrett, bryllup og i den senere tiden video og streamingproduksjoner. Han har evne til å utvikle sine fotografiske kunnskaper i takt med utviklingen av teknologien. Michal har hatt flere utstillinger og er høyt premiert i norsk og internasjonale fotografikonkurranser.

Michal har siden 2015 jobbet på leverandørsiden, først for Sony, nå for Focus Nordic, i tillegg til å drive egen fotografvirksomhet. Focus Nordic er en ledende distributør av foto og video i Europa, med mer enn 60 varemerker representert i 15 markeder. De leder industrien framover og brenner for å dele kunnskap og inspirasjon.

Webinaret arrangeres i samarbeid med Institusjonsfotografenes Forening og er kun for medlemmer i de to organisasjonene.

Webinaret er gratis, men krever påmelding. Meld deg på her

fredag 5. februar 2021

IFF 50 år i 2022

Styret i IFF ynskjer at medlemmene samler bilder frå arrangement, utstillinger og samlinger i IFF samanheng. Målet er å bygge opp eit historisk arkiv med bilder for publisering på oppdaterte nettsider. Neste år fyller IFF 50 år. Bilda sendast til leiar: arve-kje@online.nno Sjå eksempel som Møre og Romsdal Fotograflaug fekk laga i forbindelse med sitt 100-års jubileum: www.mrfl.no

Mvh,

Ottar A.B Anderson
Leiar SEDAK / Head of Photography 

onsdag 13. januar 2021

Ledig stilling


Seksjon arkiv har i oppgåve å ta vare på  og formidle ein samla samfunnsdokumentasjon frå Vestland. Arbeidet vårt er delt inn i fagområda privatarkiv, foto, tradisjonsmusikk/-dans, stadnamn og kommunale arkiv. I arbeidet vårt samarbeider vi tett med frivillig sektor, kommunar og museum, og legg stor vekt på å utvikle gode tenester til brukarane våre. Digital formidling av kjeldematerialet vi forvaltar står sentralt. 

 Søknadsfrist:
01.02.2021
 Arbeidsgivar:
Vestland fylkeskommune
 Stad:
Leikanger
 Stillingstittel:
Fotograf
 Heiltid / Deltid:
Heiltid
 Tilsetjingsform:
Fast
 Stillingsprosent:
100
 Webcruiter-ID:
4331609738
 Stillingar:
1
 Sosial deling :
   

   

  Seksjon arkiv er regional ansvarsinstitusjon for fotobevaring i Vestland, og forvaltar omfattande mengder fotoarkiv etter profesjonelle fotografar, privat personar og verksemder frå regionen. Oppgåvene dine vil primært vere innsamling, ordning og digitalisering av historisk fotomateriale, registrering av foto i fagsystem, handsaming av fotobestillingar og andre førespurnader, samt formidlingsarbeid på fotofeltet i form av føredrag, artikkelskriving for nett, formidling på sosiale media/heimeside mm.

  Stillinga som fotograf ligg til fageininga ikkje-offentlege arkiv, og du vil samarbeide nært med fotoarkivaren vår i både det praktiske bevaringsarbeidet og den strategiske utviklinga av fagfeltet i det nye samanslåtte fylket. Det vil bli høve til å forme eigen arbeidsdag, og du vil vere med på å vidareutvikle eit viktig fagfelt i fylket. Du må rekne med noko reiseverksemd i utføring av stillinga.

   
Du må ha
 • Formell fotograf-kompetanse i form av fotografutdanning på bachelor-/høgskulenivå eller fagbrev 
 • God munnleg og skriftleg framstillingsevne på nynorsk og bokmål 
 • Praktiske ferdigheiter innan bilethandsamingsverktøy 
 • Førarkort klasse B 
Vi vektlegg
 • Praktisk arbeidserfaring innan fotobevaring frå arkiv, bibliotek eller museum 
 • Kunnskap om eldre fotografiske teknikkar og digitalt skapte foto 
 • Erfaring med analog fotografering og/eller  kunnskap om konserverings-/restaureringsteknikkar 
 • Interesse for fotohistorie og kulturarv 
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, flink til å skape engasjement hjå andre 
 • Sjølvstendig, ryddig og systematisk med stor arbeidskapasitet 
Vi tilbyr

Godt fagleg miljø

Løn etter avtale og kvalifikasjonar

Gode forsikrings- og pensjonsordningar

 Map
Askedalen 2 og 4, 6863 Leikanger
Norge

Elin Storøstevik
leiar
 97653607