fredag 29. oktober 2010

PhotoRemix i Fotografiens Hus

Hei,

Det nærmer seg utstillingen PhotoRemix til Damian Heinisch og Bjørn Brochmann i Fotografiens Hus. Deres samarbeidsprosjekt består bl.a. av en serie på fem bilder som vant sølv i kategorien Eget Arbeid i Gullsnitt 09 og en del av premien er nettopp å stille ut i Fotografiens Hus.

Som leder for Gullsnitt 10 har jeg skrevet litt om prosjektet deres. Dette legger jeg ved sammen med invitasjonen.

Hjertelig velkommen til åpning av PhotoRemix i Fotografiens Hus torsdag 4. november kl. 19.30!

Beste hilsen Anne Helene

tirsdag 26. oktober 2010

Konferanse om trefargefotorgrafi og andre eldre fargefototeknikker


5. – 7. september 2011 arrangerer Levanger Museum og Stiklestad Nasjonale Kultursenter, i samarbeid med Preus Museum, Restavrator M, Moskva,  og Sechtl & Voseček, Tabor i Tsjekkia konferanse om trefargefotorgrafi og andre eldre fargefototeknikker. Vennligst følg linken under:


Send gjerne denne linken videre til dine forbindelser!

Mvh
Nils Torske
Bestyrer
Levanger Museum

mandag 25. oktober 2010

Høstmøte hos Rafo

Institusjonsfotografenes forening inviterer til 
 
Høstmøte hos RafoTom Cato hos ønsker oss velkommen til Rafo for et medlemsmøte med presentasjon av nye godbiter
Dato: onsdag 3. november kl. 17:30
Adresse: Verkseier Furulunds vei 9B, Oslo
http://kart.gulesider.no/m/IDfa4
BUSS

Velkommen!

fredag 8. oktober 2010

IFF stipendet 2010

IFF stipend vedtekter

 1.   IFF - stipendet har til hensikt å muliggjøre faglig utvikling gjennom økonomisk støtte til kurs, studiereiser eller arbeidsprosjekter.
2.   Stipendet skal bestyres av en stipendkomité bestående av 2 faste medlemmer og ett medlem fra IFFs styre. De to faste medlemmene velges for 3 år. Styremedlemmet hvert år. Stipendkomiteens avgjørelse er endelig.
3.   Stipendet deles ut en gang pr. år. Stipendets størrelse fastsettes av årsmøtet. Stipendet lyses ut på IFFs nettside og per e-post til medlemmene med minimum 4 ukers søknadsfrist. Stipendet kan deles ut til en eller flere prosjekter. Stipendet kan overføres til påfølgende år. Stipendmottaker offentliggjøres på IFFs julemøte.
4.   Alle vanlig medlemmer av IFF kan søker stipendet, med unntak av stipendkomiteens medlemmer.
5.   Stipendet kan bare tildeles en og samme fotograf to ganger og da med minst 5 års mellomrom.
6.   Prosjekt eller prosjekter som tildeles IFFs stipend må gjennomføres innen 18 måneder etter tildeling. Stipendmottaker kan søke IFFs om forlengelsen av tidsramme 18 måneder. IFF kan kreve tilbakebetaling av stipendet hvis prosjektet ikke fullføres uten gyldig grunn. Dette avgjøres av IFFs styre.
7.   Den som mottar stipendet forplikter seg til å skrive en oppsummering av ferdigstilt prosjektet til IFFs styre og holde et foredrag på et av IFFs medlemsmøter. Senest 18 måneder etter mottatt stipend. Gi IFF rett til eventualt nettpublisering og i andre medier vederlagsfritt.
8.   Skriftlig søknad må inneholde:
En kort presentasjon av den eller de som søker.
En detaljert beskrivelse av hva stipendet er tenkt brukt til.
Et enkelt kostnadsoverslag.
En framdriftsplan som er innen for 18 måneder.