onsdag 16. januar 2008

2 ledige stillinger som fotograf/digital bildebehandler på Nasjonalmuseet

  • Engasjement - Fotograf/digital bildebehandler - Seksjon foto
    Stillingen som forograf/digital bildebehandler er en prosjektstilling med varighet til 31.12.2008 med mulighet for forlengelse.
    Stillingen innebærer selvstendig arbeid med skanning, digital bildebehandling og digital fotografering i forbindelse med digitaliseringsprosjekter ved Nasjonalmuseet.
  • Vikariat - Fotograf - Seksjon foto
    Stillingen er et 20 % vikariat som løper fram til 31.12.2008.
    Fotografen skal bidra til å utvikle og kvalitetssikre seksjonens arbeidsfelt, og bidra til utvikling av god kompetanse og til optimal ressursforvaltning innen eget ansvarsområde. Stillingen innebærer selvstendig arbeid med et spesielt ansvar for skanning, digital bildebehandling og digitalt og analogt fotoarkiv.
Mer om stillingene

Avdeling Museumstjenester, seksjon Foto

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design samler, forvalter, forsker, stiller ut og formidler landets viktigste og mest omfattende samlinger innen sine områder. Avdeling Museumstjenester omfatter seksjonene bibliotek, logistikk, konservering og foto.

Seksjon for foto har ansvar for fotografering av samlingene, utstillingsdokumentasjon, bilder til presse og kataloger, skanning, digital bildebehandling, etterbehandling og arkivering, samt effektuere interne og eksterne oppdrag. Seksjonen har ansvar for digital tilgjengeliggjøring av fotoarkivene og utvikle og optimalisere driften av bildebyrået.

torsdag 10. januar 2008

Iff medlemsmøte tirsdag 22. januar kl 16.30

Hei alle IFF medlemmer og godt nytt år!

Det første medlemsmøte i 2008 er hos Odd Amundsen på Riksarkivet.
( adr: Folke Bernadottes vei 21, 0862 Oslo.)
Tirsdag den 22. januar kl 16.30.
Han vil vise oss hvordan man kalibrerer skjerm, og printer med
Gretag eye-one.
Det vil også bli vist hvordan man lager en enkel arbeidsflyt, samt Action i photoshop.
Så velkommen til et nyttig og interessant møte!
Enkel servering!

Påmeldingsfrist: Mandag 21. januar
Påmelding til: vidar.ibenfeldt@nasjonalmuseet.no
Telefon: 21 98 20 83

Hvordan man kommer seg dit kollektivt: Riksarkivet ligger like ved Sognsvann stasjon, ca. 20 minutter fra Oslo sentrum med T-banens linje 3.
Med bil: Ring 3. Gratis parkering ved Sognsvann stasjon.

mandag 7. januar 2008

DIGITALISERINGENS TEORI Ett seminarium om fotografiska bilder i arkiv

Välkommen till seminarium på Nordiska museet den 6 mars 2008 kl. 09.30–16.30

Under en heldag kommer forskare att presentera olika infallsvinklar på temat digitalisering av fotografiska bilder i arkiv. Föreläsarna har alla bedrivit forskning på fotografiska bilder men har även erfarenhet av arbete med bildarkiv.
Frågor som kommer att belysas är till exempel: Vad betyder digitaliseringen för forskningen och vilka teoretiska problem och frågeställningar kan lyftas fram i samband med digitaliseringen av bildmaterial? På vilka sätt förändras forskningens förutsättningar när fotografiskt bildmaterial digitaliseras? Vilka är digitaliseringens möjligheter och begränsningar?
Seminariet vänder sig till alla som på något sätt arbetar med fotografi/fotografiska bilder i arkiv, bibliotek och museum, anställda inom ABM-sektorn såväl som forskare vid universitet
och högskolor.

Program
Accessionering och kassering: bildsamlingens gränser. Dag Petersson, Det Kongelige Bibliotek i Köpenhamn
Fotografier i flyt: originalitet og opphavsrett i det digitale arkivet. Nina Lager Vestberg, Paul Getty Post. Dok. Birkbeck College, London
Att forska i det digitala bildarkivet: ett brukarperspektiv. Cecilia Strandroth,
Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet
YouTube – ett digitalt arkiv? Pelle Snickars, Statens ljud och bildarkiv
Med digitala verktyg i analoga arkiv. Tyrone Martinsson, Högskolan i Skövde

Anmälan
Konferensavgift (inkluderar måltider) : 500 kr (400 kr plus moms) . Anmälan skickas till: karin. dern@nordiskamuseet.se. För ett detaljerat program och mer information kontakta: Anna Dahlgren,
Institutet för folklivsforskning, e-post: anna.dahlgren@nordiskamuseet.se, tel: 08 – 51 95 47 97.
Sista anmälningsdag är den 6 februari 2008.
Seminariet genomförs med stöd från Vitterhetsakademien och Riksbankens Jubileumsfond

Lenke til Nordiska Museet