tirsdag 29. oktober 2019

JULEBORD!IFF inviterer faglig og sosialt samvær fredag 15.11.2019. Vi begynner på Interfotos Photocamp med foredrag fra klokken 14:00. Da opplegget på Photocamp er over beveger vi oss til restaurant, feirer året som har gått - og har julebord!

Påmelding her


Mvh,
Styret

Stopp nedbyggingen av fotografutdannelsen!


Det tas flere bilder enn noen gang og visuell kommunikasjon blir stadig viktigere. Samtidig er fotograffaget i ferd med å legges ned som eget lærefag. Det skjer i det stille.

Fagfornyelsen er en stor prosess hvor alle læreplaner i grunnskolen og videregående opplæring skal fornyes fram mot skolestart 2020. Fornyelsen ledes av Utdanningsdirektoratet (Udir) med råd fra partene i arbeidslivet gjennom ulike faglige råd. I denne prosessen foreslår Udir å slå sammen IKT og medieproduksjon på Vg1 og legge ned fotograffaget som eget lærefag. I praksis er dette en nedlegging av den eneste offentlige yrkesfaglige fotografutdanningen i Norge, foreslått av en gruppe hvor fotografene selv ikke har vært representert! Samtidig har IKT Norge vært med i prosessen fra start. Fotograforganisasjonene reagerte sterkt på dette og krevde å bli representert videre i prosessen. Udir inviterte fotograforganisasjonene med, men på et tidspunkt hvor premissene allerede var lagt og avgjørelsen i praksis allerede var tatt.

De nye medielinjene som foreslås gjenspeiler ikke noen eksisterende faggrupper i arbeidslivet, og det er i tillegg svært vanskelig å skille linjene fra hverandre. En slik bevisst utvanning av fagene vil gjøre det nesten umulig å få lærlingeplasser, vanskeligere for oppdrags- og arbeidsgivere å vurdere kompetanse og vanskeligere for elever å velge riktig linje. Vi vil stå igjen uten et faglig forsvarlig, offentlig tilbud til fotografutdanning. Den faglige kvaliteten vil heretter kun bli ivaretatt av kostbare, private fagskoler.

Forslaget begrunnes med at fagene må utvikles for å møte fremtidens behov, men baserer seg på et håpløst foreldet syn på hva en yrkesfotograf gjør. Fotograffaget utøves i dag digitalt, moderne og grenseoverskridende, som et aktivt voksende fag med mange aktører. Våre yrkesfotografer er eksperter på visuell kommunikasjon innen alt fra stillbilder og video og avansert tredimensjonal dokumentasjon. Vi jobber med bevaring av vår visuelle kulturarv, verdiskaping for næringslivet, med nyhetsformidling og med å dekke et utall andre bildebehov på en profesjonell og håndverksfaglig måte. Det oppleves derfor som provoserende, respektløst og totalt i utakt med tiden når det hevdes i nedleggingsforslaget at "bransjen selv ønsker en slik utvikling". Hvor tar de det fra? Vi har nemlig ikke blitt spurt!

Regjeringen hevder å satse på yrkesfag. Dette er ikke måten å gjøre det på. Forslaget ser helt bort fra viktigheten av et faglig fellesskap for å lære et håndverk og at innholdet i et fag utvikles av yrkesutøverne i fellesskap over tid. Etter forrige skolereform steg strykprosenten for svenneprøven i fotograffaget fra 3 til nærmere 40 prosent. Det er dramatisk. Mange fotografer kvier seg i dag for å ta inn lærlinger fordi elevene kan for lite når de forlater skolen for å gå ut i lære. Norske yrkesfotografer er alvorlig bekymret for hvordan den kommende reformen ytterligere vil forverre disse tallene. Denne reformen av mediefagene medfører enda mindre tid til det fotograffaglige innholdet. Det er ikke veien å gå for å styrke dette yrkesfaget!

Vi oppfordrer herved Udir og Faglig råd for IKT og medieproduksjon om å trykke på pauseknappen, innrømme at denne prosessen har blitt gjennomført på feil måte og rykke tilbake til start. Utvikling av yrkesfagene må skje med yrkesutøverne på laget. Det er ingen skam å snu!
Oslo, 25. oktober 2019

Truls Løtvedt
Leder, Norges Fotografforbund (NFF)

Arve Kjersheim
Leder, Institusjonsfotografene (IFF)

Erik Fuglseth
Leder, Norske Reklamefotografer (NRF)

onsdag 16. oktober 2019

Workshop i praktisk bruk av Drone - 6. november 2019

Workshopen gir ferdigheter som trengs for å planlegge og operere RPAS droner i RO-1 klassen. Som RO-1 operatør kan du fly RPAS droner med vekt opp til 2,5 kg og som har en topphastighet på 60 knop. Operasjonen må skje innenfor synsvidde (VLOS) i dagslys og innenfor sikkerhetsavstander som er fastsatt i Luftfartstilsynets forskrift om droneflyging. 

For å delta på kurset må deltaker ha egen drone som tilfredsstiller kravene til RO1, være registrert i Brønnøysund som RO1 operatør og ha gyldig forsikring for dronen som skal brukes. 

Oppmøte Scandinavian Photo - Møllergata 4.

11:00
Introduksjon, bruk av drone
Lover og bestemmelser
Regulative krav
Operasjonsmanual
Kompetanse / trening
Valg av fartøy
Kriterier
Nødvendig utstyr/systemer

11:45
Avreise til Ekebergsletta

12:15 Praktisk trening
Forberedelser
Prosedyrer
Praktisk flyging
Etterarbeid
15:00
Slutt

Begrenset antall deltakere.

Husk å ta med oppdatert drone og batterier.
Værforbehold!

Påmelding til: arve-kje@online.no
Frist for påmelding 2. november.

Med vennlig hilsen

Hans Otto Nesbø
Kursansvarlig / markedsmedarbeider

fredag 11. oktober 2019

Påminnelse vedr. kurs. Vi trenger flere deltakere for å gjennomføre kurset. IFF dekker deltakelse og overnatting!


Fredrik Pedersen (Det odontologiske fakultetet, UiO) holder kurs i videoproduksjon for IFF sine medlemmer fredag 25. og lørdag 26. oktober. 

Sted: Armauer Hansens Hus - Haukeland Sykehus, Bergen. (Kurstid: fredag 10:00 - 15:30. Lørdag 10:00 - 14:00)

Video er et stort fagfelt så her blir målet at alle får prøve litt av alt, slik at man har et grunnlag for å gå videre. Kurset vil forsøke å tilpasse seg IFF sine medlemmer. Du kan fotografere, men trenger et dytt i riktig retning for hvordan ta med deg kunnskapen din innen foto- til videofaget.  

Kurset vil ha form av en workshop hvor deltakerne jobber i grupper. Målet vil være gå hele prosessen fra idé til film og lydopptak til ferdig film.  Har du et kamera som kan filme, en lydopptaker og kanskje til og med en boom, ta den med. Gruppene trenger også en laptop pr. gruppe til å redigere på. Husk at veldig mange av aspektene med video handler om hvordan en bruker utstyret, hva man tenker ut i forkant, så man kan også lære mange av prinsippene om man så bare har en smarttelefon. 

Fredrik vil begynne med en liten forelesning om video/film som kan fungere som et felles utgangspunkt, samt komme med forslag til oppgaver gruppene kan gjøre slik at de er innom de viktigste ferdighetene.

IFF dekker deltagelse og overnatting på billigste måte for de som ikke får dette dekket av arbeidsgiver.

Påmelding/forespørsler sendes til:  post@mevatne.no

Program:
FREDAG:
10:00 - 10:45: Teoretisk introduksjon av videoproduksjon
10:45 - 11:00: Kaffepause
11:00 - 12:00: Teknisk gjennomgang av kamera og lydutstyr
12:00 - 12:30: Lunsj
12:30 - 15:30: Grupper filmer i felt

LØRDAG:
10:00 - 11:00: Introduksjon til klipping
11:00 - 11:15: Kaffepause
11:15 - 12:00: Gruppevis klipping
12:00 - 12:30: Lunsj
12:30 - 13:30: Klipping
13:30 - 14:00: Gruppene viser sine resultater

Vennlig fotohilsen
Nils Olav Mevatne
9979 2326