tirsdag 29. oktober 2019

Stopp nedbyggingen av fotografutdannelsen!


Det tas flere bilder enn noen gang og visuell kommunikasjon blir stadig viktigere. Samtidig er fotograffaget i ferd med å legges ned som eget lærefag. Det skjer i det stille.

Fagfornyelsen er en stor prosess hvor alle læreplaner i grunnskolen og videregående opplæring skal fornyes fram mot skolestart 2020. Fornyelsen ledes av Utdanningsdirektoratet (Udir) med råd fra partene i arbeidslivet gjennom ulike faglige råd. I denne prosessen foreslår Udir å slå sammen IKT og medieproduksjon på Vg1 og legge ned fotograffaget som eget lærefag. I praksis er dette en nedlegging av den eneste offentlige yrkesfaglige fotografutdanningen i Norge, foreslått av en gruppe hvor fotografene selv ikke har vært representert! Samtidig har IKT Norge vært med i prosessen fra start. Fotograforganisasjonene reagerte sterkt på dette og krevde å bli representert videre i prosessen. Udir inviterte fotograforganisasjonene med, men på et tidspunkt hvor premissene allerede var lagt og avgjørelsen i praksis allerede var tatt.

De nye medielinjene som foreslås gjenspeiler ikke noen eksisterende faggrupper i arbeidslivet, og det er i tillegg svært vanskelig å skille linjene fra hverandre. En slik bevisst utvanning av fagene vil gjøre det nesten umulig å få lærlingeplasser, vanskeligere for oppdrags- og arbeidsgivere å vurdere kompetanse og vanskeligere for elever å velge riktig linje. Vi vil stå igjen uten et faglig forsvarlig, offentlig tilbud til fotografutdanning. Den faglige kvaliteten vil heretter kun bli ivaretatt av kostbare, private fagskoler.

Forslaget begrunnes med at fagene må utvikles for å møte fremtidens behov, men baserer seg på et håpløst foreldet syn på hva en yrkesfotograf gjør. Fotograffaget utøves i dag digitalt, moderne og grenseoverskridende, som et aktivt voksende fag med mange aktører. Våre yrkesfotografer er eksperter på visuell kommunikasjon innen alt fra stillbilder og video og avansert tredimensjonal dokumentasjon. Vi jobber med bevaring av vår visuelle kulturarv, verdiskaping for næringslivet, med nyhetsformidling og med å dekke et utall andre bildebehov på en profesjonell og håndverksfaglig måte. Det oppleves derfor som provoserende, respektløst og totalt i utakt med tiden når det hevdes i nedleggingsforslaget at "bransjen selv ønsker en slik utvikling". Hvor tar de det fra? Vi har nemlig ikke blitt spurt!

Regjeringen hevder å satse på yrkesfag. Dette er ikke måten å gjøre det på. Forslaget ser helt bort fra viktigheten av et faglig fellesskap for å lære et håndverk og at innholdet i et fag utvikles av yrkesutøverne i fellesskap over tid. Etter forrige skolereform steg strykprosenten for svenneprøven i fotograffaget fra 3 til nærmere 40 prosent. Det er dramatisk. Mange fotografer kvier seg i dag for å ta inn lærlinger fordi elevene kan for lite når de forlater skolen for å gå ut i lære. Norske yrkesfotografer er alvorlig bekymret for hvordan den kommende reformen ytterligere vil forverre disse tallene. Denne reformen av mediefagene medfører enda mindre tid til det fotograffaglige innholdet. Det er ikke veien å gå for å styrke dette yrkesfaget!

Vi oppfordrer herved Udir og Faglig råd for IKT og medieproduksjon om å trykke på pauseknappen, innrømme at denne prosessen har blitt gjennomført på feil måte og rykke tilbake til start. Utvikling av yrkesfagene må skje med yrkesutøverne på laget. Det er ingen skam å snu!
Oslo, 25. oktober 2019

Truls Løtvedt
Leder, Norges Fotografforbund (NFF)

Arve Kjersheim
Leder, Institusjonsfotografene (IFF)

Erik Fuglseth
Leder, Norske Reklamefotografer (NRF)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar