mandag 12. mars 2012

IFF årsmøte 2012


Hei alle våryre IFFere

Vedlagt vedtekter og innkalling til årsmøtet i IFF 2012.
Sakspapirer kommer senere.

Årsmøtet holdes fredag 13. april kl. 17.00 på Fotografiens Hus i Oslo. Klokken 19.00 arrangeres vår tradisjonelle middag, denne gangen på den (for oss) ikke ukjente resturanten Mehfel. Melding om eventuelle allergier, matintoleranser eller andre prefereanser når det gjelder maten sendes til: institusjonsfotografene@gmail.com
Påmelding til middagen må gjøres innen tirsdag 10. april. Middag dekkes av IFF.

Husk at medlemskontingenten må være betalt for å kunne delta på årsmøtet. Fakturaer er sendt ut per mail. Er det feil på fakturaen, er det fint om vi får tilbakemelding ASAP på: institusjonsfotografene@gmail.com

Før årsmøtet vil det bli holdt et dagskurs. Denne gangen utfordres IFFs medlemmer til å komme med innspill på kursets innhold. Frist for dette er 20. mars.

Vedtekter

Med vennlig hilsen Styret i IFF