mandag 8. mars 2010

FOTOGRAFIETS DAG 2010


INVITASJON TIL UTENDØRS JURYERT UTSTILLING


Søndag 22. august arrangeres for fjerde gang Fotografiets dag på Karljohansvern i Horten. Både amatører og profesjonelle, kunstnere og kommersielle oppfordres til å sende inn bilder for juryering.


Fristen for innsendelse er 2. mai 2010

Fotografiets dag 2009 hadde over 1100 besøkende. I år som i fjor blir det utstillinger, foredrag og aktiviteter for alle, så vel familier som kunstnere, fagfolk og amatører, utendørs og innendørs. Hovedattraksjonen under Fotografiets dag er den store utendørs utstillingen.

Du inviteres nå til å sende inn bilder via e-post til den juryerte utstillingen. Motiv velges på fritt grunnlag. Det eneste vi ønsker oss er at bildene skal vise et personlig og estetisk engasjement! Med dette mener vi at bildene du sender inn skal vise en interesse for omgivelsene som går lenger enn et tilfeldig blikk. Bildene velges ut av en fagjury.


Du kan sende inn opptil seks bilder. Bildene bør vise en tematisk sammenheng selv om de ikke nødvendigvis er en serie. Juryen ser etter bilder med en visuell kvalitet. Juryen står fritt til å velge de bildene som skal vises.


Juryen vil premiere de mest spennende bidragene. Etter at juryarbeidet er foretatt vil de utvalgte fotografene få bekreftelse på deltakelse. På Fotografiets dag den 22. august tar fotografene selv med bildene sine og monterer dem på anvist plass.


Fotografiets dag arrangeres av Preus museum i samarbeid med Norges Fotografforbund, Norske Reklamefotografer, Forbundet Frie Fotografer, Institusjonsfotografenes Forening, Norsk Selskap for Fotografi, Norske Naturfotografer og Norsk Fotohistorisk Forening – Preus museums venner.


Vi sees i Horten den 22. august!


SLIK SENDER DU INN BILDENE:


• Velg ut opptil 6 bilder.


• Hver av de digitale bildefilene må ha en størrelse på maksimum 2MB og være lagret i JPEG-format. Det er viktig at hver av filene du sender ikke er større, ellers får vi problemer med å ta imot alle som sender inn. Tituler hver JPEG bildefil med eget navn (etternavn_fornavn) og nummerer dem (1, 2, 3). Eksempel: ’’olsen_gry1”; ’’olsen_gry2’’, osv.


• Send inn bildene via e-post til
fotografietsdag@preusmuseum.no og merk emnefeltet med ditt navn. Du vil i løpet av noen dager få en bekreftelse på at bildene er mottatt.

• Juryavgift: Innbetal kr. 200 til kontonummer 25050717820, og skriv i merknader ’’Juryavgift [ditt etternavn og fornavn] 2010’’.


• Dersom du ønsker å legge ved en kort prosjektbeskrivelse, kan du gjøre det i e-posten. Max 200 ord!


• Frist for innsending av bilder og betaling er 2. mai 2010.


• OBS! For juryering mottar vi kun digitale bildefiler.Kontaktperson på Preus museum:

Ingri Østerholt
ingri.osterholt@preusmuseum.no

+ 47 404 42 104

fredag 5. mars 2010

Landskonferanse foto 2010

Rubbel og Bits
Landskonferanse foto 201 0
Lillehammer 26. -27. aprilLandskonferansen arrangeres årlig, og samler primært personer i abm-sektoren som jobber med fotografi, men også representanter fra utdannings- og forskningsmiljøer og andre interesserte.
Vårt mål er at konferansen skal fungere både som møteplass, og som arena for faglig oppdatering, diskusjon og inspirasjon.
Tittelen på årets konferanse, Rubbel og bits, spiller på en av de store utfordringene de nærmeste årene – forholdet kvantitet og kvalitet i
fotobevaringen.

Mengdeutfordringen er påtagelig. Mange store fotoarkiver krever omfattende bevarings- og digitaliseringsinnsatser. Kan faglige kvalitetskrav kombineres med effektiv mengdehåndtering og høy produksjonstakt – til beste både for materialet og publikum? Har vi gode nok metoder og verktøy?
Vi har invitert personer med ulike erfaringer og tanker rundt  mengdeutfordringen. Forhåpentlig vil disse erfaringene ha verdi utover egen virksomhet, og gi et bilde av en farbar vei fremover.
Praktiske opplysninger
Sted: Radisson Blu Lillehammer hotel
Konferanseavgift: Konferanseavgift kr 1400,-. Middag kr 400.
Overnatting: Radisson Blu Lillehammer hotell:
www.lillehammerhotel.no (se påmeldingsskjema)
Kontaktperson: anita.eik@abm-utvikling.no, tlf. 23 11 75 13
Påmeldingsfrist: 26. mars 2010
Påmelding: https://web.questback.com/abmutvikling/landskonferansefoto2010/ landskonferansefoto2010Program og påmelding til årets landskonferanse for fotobevaring ligger her:
http://www.abm-utvikling.no/kalender/abm-utvikling-arrangerer/rubbel-og-bits


Påmeldingsfrist er 26. mars.

tirsdag 2. mars 2010

Digitale fortellinger

IFF ønsker å bidra til å styrke medlemmenes kompetanse innen digital publisering og presentasjon. Gjennom året  arrangeres en serie kurs og workshops hvor vi skal tilegne oss kunnskap som utvider vår kompetanse.
Dette vil styrke institusjonsfotografenes stilling.
Neste foredrag i rekken er innføring i digitale fortellinger og fortellerteknikk. Her lærer vi å lage fortellinger og historier basert på filmklipp, bilder, tale, musikk, lyd og tekst. Resultatet kan publiseres på våre institusjoners hjemmesider, digitalt fortalt, eller andre aktuelle steder.

Vi har vært så heldige å få tak i Ånund Austenå som til daglig jobber ved Mediefabrikken i filmparken på Jar. Han har også holdt workshops om samme tema i regi av ABM-u. Dette blir en inspirasjonskveld hvor han viser oss noen verktøy for å lage digitale fortellinger, og i tillegg vil han snakke om hvordan bygge opp en spennende historie.  Er vi flinke, får vi lekser og Ånund kommer tilbake senere for videre oppfølging.

Medlemsmøtet er åpent for alle medlemmer i IFF, NRF, NFF og FFF. Gratis inngang!

Vi møtes i Fotografiens Hus 16. mars
17.30 Servering
18.00 Kurs ved Ånund Austenå
Påmeldingsfrist 12. mars: vidar.ibenfeldt@nasjonalmuseet.no