mandag 23. mai 2016

Fotograflærlinger ved Tromsø Museum –Universitetsmuseet

Søknadsfrist: 17.6.2016

Søknaden merkes: 2016/5264

To fotograflærlinger søkes til Tromsø Museum – Universitetsmuseet for søkere som ønsker å oppnå svennebrev innen fotograffaget. Oppstart planlegges september 2016.

Tromsø Museum – Universitetsmuseet er en del av UiT Norges arktiske universitet og driver forskning, formidling og innsamling av både naturhistorisk og kulturhistorisk materiale fra Nord-Norge. I tillegg er Tromsø Museum – Universitetsmuseet forvaltningsmyndighet for arkeologisk materiale nord for Rana kommune. Museet er organisert i to faglige seksjoner, Seksjon for naturvitenskap og Seksjon for kulturvitenskap, med underliggende enheter: Tromsø arktisk-alpine botaniske hage, og Polarmuseet og MS Polstjerna.

Arbeidsoppgaver
Arbeidsoppgaver vil være gjenstandsfotografering, dokumentasjonsfotografering, portrettfotografering, digital billedbehandling, fotoarkivering, grafisk design og videoarbeid, samt analog fremkalling og kopiering.

Målet er å gjøre kandidaten klar til svenneprøven.

Kvalifikasjonskrav
Det kreves 2-årig videregående skole med medier og kommunikasjon eller tilsvarende. Det vil bli lagt vekt på grunnleggende fotografiforståelse.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Arbeidsvilkår
Lønn etter Statens regulativ for lærlinger, kode 1362. Fra bruttolønn trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og det er seks måneders prøvetid.

Nærmere opplysninger kan innhentes ved å kontakte fotograf Mari Karlstad, tlf. 77 64 57 60, e-post: Mari.Karlstad@uit.no

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema på http://www.jobbnorge.no/.

I tillegg lastes 5 valgfrie fotografier opp som vedlegg i jobbnorge. Dersom fotografiene er for store for opplastning, kan de sendes som cd, på minnepinne eller på papir til:

Tromsø Museum – Universitetsmuseet
UiT Norges arktiske universitet
Postboks 6050 Langens
9037 Tromsø

Forsending merkes: fotograflærling

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedet fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid og lignende rettes til telefonreferansen i annonsen.

Ved UiT Norges arktiske universitet legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Universitetet er IA-virksomhet, og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.


Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.