fredag 22. november 2019

Workshop for dummies i Adobe Lightroom


Etter innstendige oppfordringer er det klart for:
«Workshop for dummies i Adobe Lightroom»

Sted: Fotografiens hus
Tid: 11/12 kl 11- 17

Workshopen holdes i to bolker med god tid til personlig oppfølging.
Og er beregnet på de som trenger et grunnkurs.
Ta med eget bildemateriale som du ønsker å bruke på minnepinne.
Ledes av Lightroom ekspert Hans Otto Nesbø.
Begrenset antall deltakere.
Påmelding innen 9/12.

Lightroom Classic CC
Når vi fotograferer digitalt blir det store mengder med bilder å holde styr på. Heldigvis kan
teknologien hjelpe oss langt på vei med dette. Ved å kombinere data som kommer fra kamera
med noen enkle rutiner i forbindelse med import av bildene til datamaskinen, kan du lage ditt eget
bibliotek med kraftfulle søkemuligheter.
Library:
Sikker datalagring og back-up
Lightroom settings
Arbeide med flere bibliotek
Import av bilder
Stikkord (hvilke stikkord bør man bruke? Effektivitet)
Effektiv sortering og utvelging av bilder.
Organisering i collections og smart-collections
Develop:
Hvitbalanse
Beskjæring og fjerning av flekker
Skarping og støyfjerning
Sort-hvitt konvertering
Lokale justeringer
Arbeidsflyt og effektiv redigering
Eksport og presets
Publisering
Alle må ha med egen laptop med siste versjon av Adobe Lightroom Classic CC installert.

Velkommen
Styret


Påmelding her

tirsdag 29. oktober 2019

JULEBORD!IFF inviterer faglig og sosialt samvær fredag 15.11.2019. Vi begynner på Interfotos Photocamp med foredrag fra klokken 14:00. Da opplegget på Photocamp er over beveger vi oss til restaurant, feirer året som har gått - og har julebord!

Påmelding her


Mvh,
Styret

Stopp nedbyggingen av fotografutdannelsen!


Det tas flere bilder enn noen gang og visuell kommunikasjon blir stadig viktigere. Samtidig er fotograffaget i ferd med å legges ned som eget lærefag. Det skjer i det stille.

Fagfornyelsen er en stor prosess hvor alle læreplaner i grunnskolen og videregående opplæring skal fornyes fram mot skolestart 2020. Fornyelsen ledes av Utdanningsdirektoratet (Udir) med råd fra partene i arbeidslivet gjennom ulike faglige råd. I denne prosessen foreslår Udir å slå sammen IKT og medieproduksjon på Vg1 og legge ned fotograffaget som eget lærefag. I praksis er dette en nedlegging av den eneste offentlige yrkesfaglige fotografutdanningen i Norge, foreslått av en gruppe hvor fotografene selv ikke har vært representert! Samtidig har IKT Norge vært med i prosessen fra start. Fotograforganisasjonene reagerte sterkt på dette og krevde å bli representert videre i prosessen. Udir inviterte fotograforganisasjonene med, men på et tidspunkt hvor premissene allerede var lagt og avgjørelsen i praksis allerede var tatt.

De nye medielinjene som foreslås gjenspeiler ikke noen eksisterende faggrupper i arbeidslivet, og det er i tillegg svært vanskelig å skille linjene fra hverandre. En slik bevisst utvanning av fagene vil gjøre det nesten umulig å få lærlingeplasser, vanskeligere for oppdrags- og arbeidsgivere å vurdere kompetanse og vanskeligere for elever å velge riktig linje. Vi vil stå igjen uten et faglig forsvarlig, offentlig tilbud til fotografutdanning. Den faglige kvaliteten vil heretter kun bli ivaretatt av kostbare, private fagskoler.

Forslaget begrunnes med at fagene må utvikles for å møte fremtidens behov, men baserer seg på et håpløst foreldet syn på hva en yrkesfotograf gjør. Fotograffaget utøves i dag digitalt, moderne og grenseoverskridende, som et aktivt voksende fag med mange aktører. Våre yrkesfotografer er eksperter på visuell kommunikasjon innen alt fra stillbilder og video og avansert tredimensjonal dokumentasjon. Vi jobber med bevaring av vår visuelle kulturarv, verdiskaping for næringslivet, med nyhetsformidling og med å dekke et utall andre bildebehov på en profesjonell og håndverksfaglig måte. Det oppleves derfor som provoserende, respektløst og totalt i utakt med tiden når det hevdes i nedleggingsforslaget at "bransjen selv ønsker en slik utvikling". Hvor tar de det fra? Vi har nemlig ikke blitt spurt!

Regjeringen hevder å satse på yrkesfag. Dette er ikke måten å gjøre det på. Forslaget ser helt bort fra viktigheten av et faglig fellesskap for å lære et håndverk og at innholdet i et fag utvikles av yrkesutøverne i fellesskap over tid. Etter forrige skolereform steg strykprosenten for svenneprøven i fotograffaget fra 3 til nærmere 40 prosent. Det er dramatisk. Mange fotografer kvier seg i dag for å ta inn lærlinger fordi elevene kan for lite når de forlater skolen for å gå ut i lære. Norske yrkesfotografer er alvorlig bekymret for hvordan den kommende reformen ytterligere vil forverre disse tallene. Denne reformen av mediefagene medfører enda mindre tid til det fotograffaglige innholdet. Det er ikke veien å gå for å styrke dette yrkesfaget!

Vi oppfordrer herved Udir og Faglig råd for IKT og medieproduksjon om å trykke på pauseknappen, innrømme at denne prosessen har blitt gjennomført på feil måte og rykke tilbake til start. Utvikling av yrkesfagene må skje med yrkesutøverne på laget. Det er ingen skam å snu!
Oslo, 25. oktober 2019

Truls Løtvedt
Leder, Norges Fotografforbund (NFF)

Arve Kjersheim
Leder, Institusjonsfotografene (IFF)

Erik Fuglseth
Leder, Norske Reklamefotografer (NRF)

onsdag 16. oktober 2019

Workshop i praktisk bruk av Drone - 6. november 2019

Workshopen gir ferdigheter som trengs for å planlegge og operere RPAS droner i RO-1 klassen. Som RO-1 operatør kan du fly RPAS droner med vekt opp til 2,5 kg og som har en topphastighet på 60 knop. Operasjonen må skje innenfor synsvidde (VLOS) i dagslys og innenfor sikkerhetsavstander som er fastsatt i Luftfartstilsynets forskrift om droneflyging. 

For å delta på kurset må deltaker ha egen drone som tilfredsstiller kravene til RO1, være registrert i Brønnøysund som RO1 operatør og ha gyldig forsikring for dronen som skal brukes. 

Oppmøte Scandinavian Photo - Møllergata 4.

11:00
Introduksjon, bruk av drone
Lover og bestemmelser
Regulative krav
Operasjonsmanual
Kompetanse / trening
Valg av fartøy
Kriterier
Nødvendig utstyr/systemer

11:45
Avreise til Ekebergsletta

12:15 Praktisk trening
Forberedelser
Prosedyrer
Praktisk flyging
Etterarbeid
15:00
Slutt

Begrenset antall deltakere.

Husk å ta med oppdatert drone og batterier.
Værforbehold!

Påmelding til: arve-kje@online.no
Frist for påmelding 2. november.

Med vennlig hilsen

Hans Otto Nesbø
Kursansvarlig / markedsmedarbeider

fredag 11. oktober 2019

Påminnelse vedr. kurs. Vi trenger flere deltakere for å gjennomføre kurset. IFF dekker deltakelse og overnatting!


Fredrik Pedersen (Det odontologiske fakultetet, UiO) holder kurs i videoproduksjon for IFF sine medlemmer fredag 25. og lørdag 26. oktober. 

Sted: Armauer Hansens Hus - Haukeland Sykehus, Bergen. (Kurstid: fredag 10:00 - 15:30. Lørdag 10:00 - 14:00)

Video er et stort fagfelt så her blir målet at alle får prøve litt av alt, slik at man har et grunnlag for å gå videre. Kurset vil forsøke å tilpasse seg IFF sine medlemmer. Du kan fotografere, men trenger et dytt i riktig retning for hvordan ta med deg kunnskapen din innen foto- til videofaget.  

Kurset vil ha form av en workshop hvor deltakerne jobber i grupper. Målet vil være gå hele prosessen fra idé til film og lydopptak til ferdig film.  Har du et kamera som kan filme, en lydopptaker og kanskje til og med en boom, ta den med. Gruppene trenger også en laptop pr. gruppe til å redigere på. Husk at veldig mange av aspektene med video handler om hvordan en bruker utstyret, hva man tenker ut i forkant, så man kan også lære mange av prinsippene om man så bare har en smarttelefon. 

Fredrik vil begynne med en liten forelesning om video/film som kan fungere som et felles utgangspunkt, samt komme med forslag til oppgaver gruppene kan gjøre slik at de er innom de viktigste ferdighetene.

IFF dekker deltagelse og overnatting på billigste måte for de som ikke får dette dekket av arbeidsgiver.

Påmelding/forespørsler sendes til:  post@mevatne.no

Program:
FREDAG:
10:00 - 10:45: Teoretisk introduksjon av videoproduksjon
10:45 - 11:00: Kaffepause
11:00 - 12:00: Teknisk gjennomgang av kamera og lydutstyr
12:00 - 12:30: Lunsj
12:30 - 15:30: Grupper filmer i felt

LØRDAG:
10:00 - 11:00: Introduksjon til klipping
11:00 - 11:15: Kaffepause
11:15 - 12:00: Gruppevis klipping
12:00 - 12:30: Lunsj
12:30 - 13:30: Klipping
13:30 - 14:00: Gruppene viser sine resultater

Vennlig fotohilsen
Nils Olav Mevatne
9979 2326

tirsdag 24. september 2019

IFF medlemsmøte tirsdag 8. Oktober kl 15.00

Norsk Dokumentarfotografi

Velkommen til medlemsmøte i IFF tirsdag 8. Oktober kl 15.00
på Hennie Onstad kunstsenter på HøvikoddenFoto Andrea Gjestvang

Program:

kl 15.00 En liten matbit
kl 15.15 Foredrag med Andrea Gjestvang deltager på utstillingen
kl 16.00 Norsk Dokumentarfotografi. Guidet omvisning
kl 17.00 Vel hjem eller sosialt treff i byen?


Påmelding her


onsdag 12. juni 2019

Preus museum har ledig 100% stilling som fotograf!

For å videreføre arbeidet med å ordne museets samling søker vi en ny medarbeider som skal arbeide med fotografering, digitalisering og registrering av museets samling og arbeid med den digitale utviklingen av samlingen.

Søknadsfrist: 11. august
Les mer her:

torsdag 9. mai 2019

Ny innkalling/invitasjon og endring av dato og program for Årskonferansen Torsdag 13.juni 2019

På grunn av for lav påmelding til årets planlagte årskonferanse ser styret seg tjent med å slå denne sammen med fagseminaret om Opphavsrett, Åndsverksloven og GDPR.

Påmelding her


Gratis fagseminar om Opphavsrett, Åndsverkloven og GDPRIFF Årskonferanse 2019

Torsdag 13.juni

Påmelding her


Deltakelse på Cruise til Køben og Nordens største fotofestival utgår på grunn av konkurranse fra andre arrangement. Vi kommer sterkere tilbake neste år!

fredag 3. mai 2019

Webinar — Photogrammetry with VFX Supervisor Timothy Hanson

Photogrammetry has come a long way in the past 5 years and capturing reality is enabling artists around the world to not only save time and money but getting them out from behind the screen and sending them to locations around the world to capture everything from entire architectural elements to scanning forests and landmarks across the planet. Once reserved to a few studios with the technology to do accurate scans, Capturing Reality puts the tools of accuracy and speed in your hands to capture and replicate real-life assets with price tag that makes sense.

Interested in Photogrammetry? Curious what all the fuss is about? Where does it fit in your personal pipeline? Join us May 7th and have a look as Timothy Hanson, a VFX supervisor with nearly 20 years experience on projects like Avengers Age of Ultron, Fast and the Furious 8, and The Walking Dead to name a few. Currently on Marvel's Cloak and Dagger at Zoic Studios. Tim will be showing how much time and money he saved by using RC for photogrammetry demonstrating an example of a scan made of an architectural landmark


Tim will cover a breakdown of Importing of images from DSLR and drone photography and setting up the initial solve. Next to covering how to use control points to get the drone images and the DSLR to solve until there is only one master component remaining. Finishing with talking about meshing process and cleanup of geo, generating UV's.


Live chat will be supervised by Capturing Reality Customer Support Lead - Ing. Zuzana Durickova, PhD.


Every registered webinar attendee will get a redemption code for a 45-day RealityCapture license.To join this webinar, click the link below to register:

 


Date: May 7, 2019

Time: 11:00 AM in Pacific Time (US and Canada)

fredag 12. april 2019

IFF Årskonferanse 2019


Del 1 Årsmøte
Fredag 14.juni kl: 12.30 
Sted: Foto.no, 
Dronnig Eufemiasgt. 12 
0191 Oslo 

På grunn av inneklemte dager, andre konferanser og oppussing av lokaler har styret i år valgt å legge årsmøte i forkant av årets store sommertur i juni. Dette er ikke i henhold til vedtektene som sier innen mai og vi ber om tilgivelse for det. 

Forslag til dagsorden må være styret i hende innen 24.05. 

Dagsorden: 
1. Valg av møteleder 
2. Valg av referent og to til å undertegne protokoll 
3. Godkjenning av dagsorden og innkalling 
4. Årsmelding 
5. Regnskap 
6. Budsjettforslag 
7. Innkomne forslag 
8.Valg av styre 
9. Valg av valgkomite´ 
10. Valg av revisor 


Medlemsmøte: foredrag med Andrea Gjestvang:  

Andrea er en dokumentarfotograf som kanskje jobber med en litt annerledes innfallsvinkel på sine prosjekter. Hun vil vise bilder fra prosjekter både på Grønland, Færøyene og fra Norge. 

Enkel bespisning: Pizza, sushi el. 

Kl 15.30 avgang konferanse på DFDS. 

 


Del 2 Årskonferansen fortsetter ombord 

Kl 17.00 Foredrag om lyssetting av gjenstander ved bruk av led lys: Interfotos Arild Bergseth belyser de mange fordelene ved bruk av ledlys under gjenstandsfotografering og vil demonstrere Broncolors nye Scope 50 som er spesialutformet for dette formålet. 

Kl 18.30 Foredrag ved Christian Uhlig: 
«Time Laps, mer enn bare et tidsfordriv» 
Time Laps er en spesiell teknikk der bilder tatt med fotokamera er animert til film. Foredraget gir en kort innføring i TL fotografi og «workflow» for å lage TL film. Deretter går vi «back stage» hvor det brukes scener fra flere prisvinnende naturfilmer som eksempler for å illustrere tankesettet og fremgangsmåten. Foredraget avsluttes med filmen «Glimses Og Ice», en hyllest til samspill mellom is og lys i Nord-Norsk natur. 

Kl 20.30 Festmiddag i Blue Ribband 
3 retters festmeny (ennå ikke bestemt) 
Sosialt samvær 

 

Del 3 
Lørdag  Frokostbuffe´    

Ankomst Køben kl 09.45 Lørdag 

København fotofestival  

Fotofestivalen i København er den største i Norden. Festivalen arbeider etter tre hovedretninger som bygger bro mellom kunstfotografiet og det dokumentariske fotografi. 250-300 fotografer fra hele verden deltar i festivalens program. Den er organisert i et festivalsentrum med kuraterte soloutstillinger, så en sensurert utstilling og videre satelitt utstillinger satelittutstillinger spred utover hele storkøbenhavn og sydsverige. 

Endelig program foreligger ikke enda men logg inn på: copenhagenphotofestival.com så blir du automatisk holdt oppdatert. 

Ca Kl 11.00: 1,5 times guidet omvisning arrangert av festivalen. For de som ønsker kan vi ha en felles lunsj. (Dekkes av den enkelte) 
Anders og Thomas + flere av våre danske kolleger vil være til stede og assistere for å gjøre det enklere å finne fram til ønskede utstillinger, foredrag, workshops og events. 

Søndag 16. 
Festivalen fortsetter for fullt på sin siste dag. Du disponerer tiden selv og Anders og Thomas og co hjelper til hvis du trenger assistanse. Ellers melder du deg selv på det som er av interesse når programmet foreligger. Nå har vi sjansen til å ha årets foto-opplevelse!  

@@@ INFO: 


Del 1  
Årsmøtet og foredraget samt enkel bevertning er gratis for medlemmene. 

Del 2 
Det er en egenandel på kr.500,- 

Inkluderer reise med båt en vei til København, inkl lugar, festmiddag, kurs og foredrag på båten, frokost på båten og skyttelbuss t/r båten i København. I tillegg betaler IFF for omvisning på fotofestivalen. 

Billett til Fotofestivalen, mat i København, hjemreise og hotell i København dekkes av den enkelte. 

Det må være minimum 20 påmeldte for at vi skal gjennomføre Københavndelen av Årskonferansen.  

Obs! Bindende påmelding på del 2 og 3. Deltakere som melder seg på men ikke deltar blir belastet 1500,-  

Frist 1. mai 

P.S!! 
Ikke bestill reise/billetter før bekreftelse er mottatt fra IFF. Påmelding her: 

https://docs.google.com/forms/d/11whtHLnm2aPF4ub3Ju8btPL3f7wfbKKAwE4Ynx3eK0o