torsdag 24. juni 2010

Fellesorganisasjonen Foto-Norge konstituert 22. juni

22. juni vil bli stående som en merkedag i norsk fotohistorie. Da ble fellesorganisasjonen Foto-Norge konstituert. Organisasjonen vil få flere oppgaver for å fremme fotografiets og filmens rolle i samfunnet og styrke samarbeidet mellom fotografene og forbundene. Medlemmene mener at dette vil bli et kraftsenter for det norske fotomiljøet og fotografiet i Norge.

Foto-Norge består nå av Norges Fotografforbund, Norske Reklamefotografer, Forbundet Frie Fotografer, Institusjonsfotografenes Forening, Norsk Fotohistorisk Forening/Preus museums venner, Pressefotografenes Klubb, Norske Naturfotografer, Norges Skolefotoforbund og Norsk Selskap for Fotografi. Disse foreningene representerer ca. 5000 fotografer og vil bli et kraftsenter i norsk fotomiljø. Flere foreninger vil få muligheten til å kunne slutte seg til senere. Vedtekter og handlingsplan ble enstemmig vedtatt.

Øverste myndighet i fellesorganisasjonen er representantskapet, og består av to personer fra hver forening. De valgte følgende styre: Rolf Schjesvold (leder), Ingrid Nilsson (nestleder), Eivind Lentz, Arthur Sand og Anders Henriksen (styremedlemmer) og Roderick Ewart, Bård Ek og Knut Førsund (varamedlemmer). I et påfølgende styremøte ble det satt ned flere arbeidsgrupper som skal sette i gang med ulike oppgaver i tiden framover.

Den første utadrettede aktiviteten blir å presentere seg på Fotografiets Dag i Horten 22. august. Dette er et arrangement som har fått stadig større betydning for fotografiet, og en rekke representanter fra Foto-Norge vil være tilstede.
Det første styret i Foto-Norge.
Foto: Per Solrud, NFF.

Fra venstre foran: Anders Henriksen, Ingrid Nilsson, Rolf Schjesvold, Eivind Lentz, Arthur Sand.
Bak fra venstre: Bård Ek, Knut Førsund, Roderick Ewart.

På vegne av Fellesorganisasjonen Foto-Norge
KNUT FØRSUND
knut@knut.no
pressekontakt
tlf. 918 36 651

tirsdag 22. juni 2010

Fotografiutstillingen "I fotografiets tid"

Åpner: 22.juni 2010  kl.1400 på Tromsø Museum Universitetsmuseet.
Journalisten og forfatteren Ann-Helèn Laestadius, kjent fra boka "SMS från Soppero", vil stå for åpninga.

Utstillingsprosjektet "I fotografiets tid" tar utgangspunkt i en samling amatørfotos fra to samebyer i Nord-Sverige som Tromsø Museum Universitetsmuseet fikk inn etter læreren og amatørfotografen Rolf Ärnström (1914-1997). Det er første gang denne sjeldne billedsamlingen gjøres tilgjengelig for publikum i form av en vandreutstilling. Utstillinga skal stå på Tromsø Museum høsten 2010, deretter legger den ut på vandring, først i Sverige, deretter i Norge.
Rolf Ärnström kom som lærer til sameskolen i Lannavaara - noen mil sør for Karesuando - i 1942 og ble i området i seks år. For den unge læreren ble møtet med en levende sameby på Nordkalotten en opplevelse for livet; så fremmedartet og eksotisk at han seinere i livet sammenlignet det med en reise til Mars. Nysgjerrigheten hans ble vekket. I likhet med flere av tidas toneangivende dokumentarfotografer brukte han sitt nyinnkjøpte småbildekamera til å utforske og forsterke sine møter med verden og menneskene. Elevene i småskolen ble hans viktigste motiver. I en avslappet, uhøytidelig og nærmest familiær stil skildrer læreren barnas virkelighet i et tradisjonelt reindriftssamfunn, i skolen, i leken, i naturen og i arbeidet. Mer enn 60 år etter at disse bildene ble tatt kan man trygt framheve dem som en sjelden billedskatt, såvel motivmessig og ikke minst i forhold til måten stoffet er behandlet på - og som viser en dyp respekt for de avbildede og den kulturen de representerer.
Et fotografisk bilde er ikke bare et bilde av noe, men også noe. Ärnström inngår i en lang tradisjon der "det fremmede blikk" utforsker og avbilder en minoritetsbefolkning, på godt og vondt. "I fotografiets tid" er både en reise i Sápmi og en reise i fotografiets historie. I tidsspennet fra 1863 til 2010 ser utstillinga nærmere på forholdet mellom fotografi, kultur, makt og identitet. Hvem tok hvilke bilder i Sápmi - når, og ikke minst til hvilke formål? I en avsluttende sekvens forflytter vi oss til dagens virkelighet i det miljøet Ärnström en gang skildret, for å undersøke hvilken virkning disse bildene kan ha 60 år etter at de ble tatt - som minnemateriale, og som utgangspunkt for refleksjoner omkring samisk identitet i dag.

 Galleri I Foto: Rolf Ärnström©Tromsø Museum-Universitetsmuseet.

 Galleri II Foto: Rolf Ärnström©Tromsø Museum-Universitetsmuseet.

 Galleri V Foto: Rolf Ärnström©Tromsø Museum-Universitetsmuseet.

 Prolog I Foto: G. Roche/Collection du Roland Bonaparte©Musée du quai Branly/Scala Picture Library, Firenze.

 Epilog I Foto: Helge A. Wold©Tromsø Museum-Universitetsmuseet.

 Epilog II Foto: Helge A. Wold©Tromsø Museum-Universitetsmuseet.

 Epilog III Foto: Mari Karlstad©Tromsø Museum-Universitetsmuseet.

mandag 7. juni 2010

ROBERT ADAMS - HASSELBLAD AWARD 2009


Hasselbladstiftelsens internasjonale pris i fotografi 2009 ble tildelt den amerikanske fotografen Robert Adams fra Astoria, Oregon. Denne utstillingen kommer snart til Preus museum. Utstillingen åpner den 13. juni 2010.

Les mer her