onsdag 16. mars 2016

IFF Årskonferanse 2016


Velkommen til to dager med faglig påfyll, erfaringsutveksling og sosialt samvær!


PROGRAM

Fredag 01.04.16
09:00 – Oppmøte Det Odontologiske fakultet, kaffe/Te og myldring
09:30 – Fredrik ønsker velkommen og forteller litt om deres arbeid
10:00 – Omvisning på fotoavdelingen og demonstrasjon; fotografering av tenner.
11:00 – Pause, Kaffe/Te
11:15 – 360 fotografering ved Danila
12:30 – Lunsj
13:30 – Workshop – vi skal ut å fotografere 360 i grupper
14:30 – Stitching av bildene som er tatt under Workshop, kurs ved Danila
15:30 – Slutt med faglig innhold

18:00 – Middag på Odontologisk
24:00 – Takk for i dag

Lørdag 02.04.16
10:00 – Oppmøte Det Odontologiske fakultet, kaffe/Te, myldring
10:15 – IFF stipendet, informasjon fra stipendkomiteen
10:30 – Årsmøte
12:30 – Lunsj
13:15 – Sjøwall saken, hvordan påvirker den oss? Lisensieringsavtaler på bilder.
            Kristine Farstadvoll, jurist
13:45 – Ordet er fritt
14:30 – Slutt, takk for oss.

Påmelding her innen 30 mars : http://goo.gl/forms/C6eSQkqOnQ

Egenandel 350,-