tirsdag 17. juni 2008

Lanseringsseminar i Horten

Den 17. oktober lanserer ABM-utvikling et ABM-skrift om utvalgsprinsipper og utvalgskriterier for fotografi. I den forbindelse arrangeres et lanseringsseminar i Horten.

Foreløpig seminarprogram:
- Presentasjon av ABM-skrift og utvalgsprinsipper/kriterier
- Viktig og vakkert – teoretisk bakteppe
- (Bilde-)arkivarens ståsted
- Utvalgspraksis i prosjektet Norsk kulturhistorisk fotografi
- 80 millioner bilder – hva nå? Paneldebatt.

Endelig program og påmelding annonseres etter ferien.

Seminaret arrangeres i forlengelsen av boklansering og utstillingsåpning for prosjektet Norsk kulturhistorisk fotografi, som foregår på Nasjonalbiblioteket i Oslo og på Preus museum i Horten den 16. oktober. Sett av datoene!

God sommer!
Med vennlig hilsen

Per Olav Torgnesskar
Rådgiver
ABM-utvikling
Web:
www.abm-utvikling.no