fredag 23. mai 2008

FOTOGRAFIETS DAG 2008

Morten Andersen, Turboneger, 2006.


PRESSEMELDING 22. mai 2008
17. august 2008 arrangeres Fotografiets dag for andre gang. Morten Andersen er festivalutstiller og viser rock'n roll fotografi med fantastisk nærvær og intensitet.

Den første utgaven av Fotografiets dag, arrangert i august 2007, ble en stor suksess med utstillinger med over 100 fotografer, en rekke foredragsholdere og 1200 besøkende på Karljohansvern. I 2008 vil arrangementet bli flyttet innenfor murene på Karljohansvern for å skape en mer intim stemning. Nytt av året er også utvidet tilbud til barn, mappevisning for kunstnerisk fotografi og bruktmarked for klassisk fotoutstyr.

Festivalutstiller Morten Andersen
Årets festivalutstiller er Morten Andersen, som har arbeidet med dokumentarfotografi i skjæringspunktet mellom rock'n roll og urbane myter siden tidlig på 1980-tallet. Andersen har blant annet gitt ut boka White Nights som beskriver rockescenen i Oslo. Andersen jobber med det enkelte band og med enkeltbilder, men det er helheten i boka som er sterkest, denne følelsen av å være i situasjonen, i musikken, å være revet med. Andersens fotografier understreker dette kroppslige momentet i musikken.

NORGES STØRSTE UTSTILLINGSVEGG
I tillegg til festivalutstilleren er hovedattraksjonen under fotografiets dag Norges største utstillingsvegg, satt sammen av veggmoduler som monteres utendørs på Karljohansvern. På den over 100 meter lange veggen viser fotografer sine bilder og er til stede for å diskutere dem med sine kolleger og publikum. Her har det vært mulig for alle å fritt sende inn fotografier for bedømmelse og juryen har valgt ut 50 av over 160 innsendte bidrag som vil bli vist på årets utstilling.

På en annen del av området er de ni fotografforeningene invitert til selv å velge sine representanter til å stille ut. Fotografforeningene har også et eget telt hvor de presenterer sine organisasjoner.

Samtidig holder Preus museum åpent, med mulighet til å se utstillingene

Ray Metzker – Retrospektiv

Teknikk og estetikk – Preus museums samlinger

Vi vil se Wilse – Horten by 150 år

Senter for fotokonservering ved Preus museum vil også vise et prosjekt med stereobilder for publikum.

Foredrag
I et eget telt på festivalområdet arrangeres historiske og populærvitenskaplige foredrag, med temaet musikk og fotografi samt fotobokas historie. Foredragsholdere bekreftes senere.

Fotosprint
Det vil bli arrangert en fotokonkurranse med to klasser: familie og åpen klasse. Tema vil bli oppgitt kl 1330, målgang satt til 1530. Man har dermed to timer til å løse oppgaven. Bildene juryeres og kopieres på ettermiddagen og stilles ut på en egen utendørs vegg før arrangementet avrundes med premieutdeling.

Fotografer i arbeid
Norske reklamefotografer tilbyr publikum å delta i et fotografisk eksperiment. Norges Fotografforbund tilbyr publikum et klassisk familieportrettert for en rimelig penge.

Sosiale arrangementer – musikk
Fotopiknik på plenen hele dagen. Utendørs kafeer/serveringstilbud. Musikk fra scenen.

Flere arrangementer tilkommer/med forbehold om endringer!

Fotografiets dag arrangeres av Preus museum i samarbeid med Norges Fotografforbund, Norske Reklamefotografer, Forbundet Frie Fotografer, Institusjonsfotografenes forening, Pressefotografenes Klubb, Norsk Selskap for Fotografi, Norsk Fotohistorisk Forening, BioFoto og Norske Naturfotografer.

For mer informasjon, kontakt Ingri Østerholt, 33031630.

Mvh

Ingri Østerholt
Preus museum

mandag 19. mai 2008

Frivillige til Fotografiets dag 2008

Fotografiets dag 2008 arrangeres 17. august hos Preus museum i Horten.

Arrangementet er et samarbeidsprosjekt mellom alle de profesjonelle fotograforganisasjonene.

IFF skal på lik linje med de andre organisasjonene ha en stand denne dagen. Dette er en fin måte å profilere oss på.

For å få til dette trenger vi frivillige til å hjelpe oss denne dagen..

Kontakt Bjørn Johnsen for mer informasjon bjorn.johnsen@ringnett.no

Mvh

Bjørn Johnsen
Fylkesfotograf

Buskerud Fylkesfotoarkiv
Norderhov
3512 Hønefoss

Tlf. 32 13 50 50
mob. 93 04 87 70
Faks 32 13 51 19

tirsdag 13. mai 2008

LFF – seminar 10. juni 2007 kl. 13 - 16.30 på Konservatorskolen i København*

Velkommen til årets seminar i Landsforeningen til bevaring af Fotografi og Film (LFF) for medlemmer og interesserede kolleger i museer, biblioteker og arkiver.

I år handler seminaret om billedets (foto og film) betydning i oplevelsen af identitet og lokalitet. Billedmediet er med til at skabe forestillinger om identitet, steder og tilhørsforholdet til lokalsamfundet. Derfor er det af stor betydning for institutionernes indsamling, dokumentation og registrering, at der er bevidsthed om denne forbindelse, således samlingerne afspejler mangfoldigheden (diversiteten) i samfundet omkring os – både før og nu. Det handler ikke kun om identitet – men om identiteten knyttet til opfattelsen af landskabet, som også formes af billedet.

Emnet rammer således ned i flere dele af den arkivalske fødekæde, både i indsamling, registrering og formidling af billederne.

Vi har inviteret oplægsholdere, som har gjort refleksioner både i forhold til billedet som samtidsdokumentation og historisk kilde.

Program

13.00 – 13.05: Velkomst

13.05 – 13.45:

Tove Thage: Danmark – under forvandling

Konkrete bylandskaber og landskaber, et fotografisk øjebliksbillede af Danmark 2008-2009 om historiske og kunstneriske perspektiver - fra vision til udførelse af projektet.

Oplægget omfatter omtale af de store udenlandske projekter, DATAR (F) og Atitolo (I), Fotografie und Gedächtnis (D) og Cross Channel Photographic Mission (GB) , der bla er.inspiration for det danske projekt.

Tove Thage er kunstnerisk leder af projektet "Danmark - under forvandling" samt redaktør af bogværket, som kommissionen har som endeligt slutresultat. Hun arbejder som forsker og forfatter.

13.45 – 14.30:

Leise Johnsen: På rejse med KINAANA - Jette Bangs grønlandsbilleder og deres betydning .
Fotografen Jette Bang (1914 - 1964) og hvordan dennes billedsamling ved Arktisk Institut fungerer som nøgle til glemte erindringer.

KINAANA betyder på grønlandsk ”Hvem er det”. Eskimolog Leise Johnsen har arbejdet med Jette Bangs fotosamling igennem en årrække og har arrangeret en række udstillinger i de grønlandske lokalmuseer. I forbindelse med udstillingerne har hun indsamlet informationer og historier om billederne og menneskene på dem - se www.kinaana.net/ Billederne er nu tilgængelige i Arktisk Instituts billeddatabase www.arktiskebilleder.dk, hvor brugerne har mulighed for at kommentere de enkelte billeder.

14.30 – 15.00 Kaffepause

15.00 – 15.45

Ellen Røsjø: Mangfold i arkivet – hvorfor og hvordan?

Oslo Byarkivs multikulturelle indsamlings- og formidlingsprojekt med vægt på arkivaliernes indhold/motivverden. Målet med projektet, der startede i 2004, var at samle ind fra indvandrergrupper i Oslo og dermed give den fælles hukommelse flere stemmer. Hvis ikke arkiverne efter indvandrergruppernes egne organisationer bevares godt, vil hverken efterkommere eller majoritetsamufndet finde spor efter deres eget blik og stemmer.

Ellen Røsjø er seniorrådgiver ved Oslo Byarkiv, leder for LLP, Landslaget for lokal- og privatarkiver. De seneste år har hun arbejdet med et projekt om multikulturelle arkiver i Oslo se: http://www.byarkivet.oslo.kommune.no/multikulturelle_arkiver/ .

15.45 -16.30

Finn Larsen: Tyrkiet tur - retur 1983 - 88 - 93 - 98 - 2003 - 2008

Finn Larsens fotografiske projekt handler om dét Tyrkiet, der har tilknytning til Danmark via migration.Genbesøg og tilbagemelding giver hans fotografiske undersøgelse karakter af en løbende dialog mellem fotografen og de fotograferede. Hans billeder fra Tyrkiet er portrætter og (kultur-) landskabsfotografier. Det er et ikke-liniært “portræt over tid” og giver stof til undersøgelse og eftertanke om det anderledes, det fælles genkendelige og forandring.

Finn Larsen er fotograf, m
edlem af Kunstnersamfundet i Danmarm Billedkunstnernes Forbund i Danmark, Svenska Fotografers Förbund, Konstnärernas Riks­­organisation, Sverige. Han bor og arbejder i Malmö, Sverige.

Afslutning v./LFFs formand Bente Jensen

Tilmelding og praktiske oplysninger:

Pris: 100 kr. for medlemmer, 300 kr. for ikke medlemmer. Årskontingentet for 2008 er 350 kr.

Sidste frist for bindende tilmelding er 5. juni

Tilmelding til foreningens sekretær Kim Furdal, ISL, Museum Sønderjylland, jrcl@museum-sonderjylland.dk eller Museum Sønderjylland, ISL – Lokalhistorie, Haderslevvej 45, 6200 Aabenraa, 74 62 58 60 (opgiv venligst EAN-nummer af hensyn til elektronisk opkrævning). Opkrævning foregår efterfølgende.

Spørgsmål vedr. seminaret rettes til Bente Jensen, Aalborg Stadsarkiv, tlf.: 99 31 42 20 eller bej-kultur@aalborg.dk

* Her finder du Konservatorskolen

http://www.kons.dk/dk/site.aspx?p=210

Ledig engasjement i Fotobevaringsprosjekt i Vestfold

Ett års engasjement med mulighetfor forlengelse

Prosjektmedarbeider søkes tilspennende og fremtidsrettet arbeidsmiljø ved Museumssenteret iVestfold. MuVe har konpetanse innenfor konservering, dokumentasjon,teknologi og forvaltning av kulturhistoriske gjenstander. MuVe holdertil i Sandefjord, og samarbeider tett og forpliktende med de firekulturhistoriske museene i fylket; Larvik museum, Hvalfangstmuseet,Vestfold fylkesmuseum og Nord-Jarlsbergmuseene.

Det treårige prosjektet «FODAK» (Forvaltning og DOkumentasjon Av Kulturhistorisk fotografi i Vestfold) skal startes opp i løpet av sensommeren/høsten 2008, etter en forprosjektperiode (FORA-prosjektet, se link nedenfor) som nå går mot sin slutt. FODAK-prosjektet har fått 500.000 i prosjektmidler fra ABM-utvikling for første prosjektår, og 1.500.000 fordelt over tre år fra Vestfold fylkeskommune. Utfordringene på fotobevaringsområdet i Vestfold er store, men det er etablert gode samarbeidsrutiner med museenes fotografer og andre samlings-/foto-ansvarlige og klimaregulerte magasiner for fotografisk materiale (oppunder 1000 hm) er nylig ferdig innredet på MuVe.

Vi ønsker oss en medarbeider med mange av følgnede egenskaper: allsidig bakgrunn og evnetil museumsfaglig nytenkning, gode samarbeidsevner og erfaringfra lignende prosjekter. Liker å jobbe i team og trives medbåde praktisk arbeid og overordnet tenkning omkring strategi,planlegging og logistikk. Du har ABM-relevant og/ellerkulturhistorisk utdannelse (kunsthistorie, historie, etnologi e.l.) eller bakgrunn som fotograf/fotoarkivar. Du bør ha interessefor fotohistorie, og erfaring med håndtering og dokumentasjon av eldre kulturhistorisk fotografisk materiale, inkludert dokumentasjon og registrering (Primus). Annen relevant erfaring kan være følgende: planlegging av flytteprosesser,magasinforvaltning, digitaliserings-prosjekt m.m.

Ta gjerne kontakt for en prat!

Søknadsfrist: 31. mai


Vennlig hilsen


Kristin Halaas

prosjektleder FORA/FODAK

mob. 97 07 18 47


Mer info her:

Om Museumssenteret i Vestfold:www.muve.no

Om forprosjektet, FORA:http://www.muve.no/muve.nsf/webcontent/prosjekter?OpenDocument&ExpandSection=2#_Section2

Presentasjon av FORA:http://www.muve.no/presentasjoner/fora/fora.pdf

Bilder av nye magasiner:http://www.flickr.com/photos/25045723@N03/sets/72157604564808240/

mandag 5. mai 2008

Workshop: Ashley Cameron og skapelsen av verdener som ikke eksisterer.

Ashley Cameron og Bilder Nordic School of Photography inviterer til en tre dagers intensiv workshop i Photoshop composite.

10. april arrangerte Bilder Nordic et kveldseminar med Ashley Cameron. 270 møtte opp og ble inspirert av en ydmyk, morsom og kunnskapsrik fotograf. Vi ble alle imponert over hans evne til å forklare noe så vanskelig som Photoshop composite på en så enkel og forståelig måte.

Ashley er en Englands mest anerkjente reklamefotografer med en imponerende portefølje av store internasjonale konsern som sine kunder. 8-10. mai kommer han tilbake til Norge for å avholde en tre dagers intensiv workshop i Photoshop composite – hvordan man skaper fotografier av verdener som ikke eksisterer. Under workshopen vil du lære hvordan Ashley arbeider og dekomponerer ideskisser for å sikre størst mulig fleksibilitet for seg selv og kunden i ferdigstillingen av fotografiet.

Workshopen vil gjøre deg i stand til å planlegge skapelsen av bilder, gjennomføre fotografering i flere opptak og sette alt sammen i Photoshop på en effektiv og realistisk måte. Delte økter, hjelpelærer og assistenter vil sikre at alle deltakere får en lærerik opplevelse. Arrangementet egner seg også for ADér som lager idéskisser og leder fotografens arbeide.

Tid: 8-10. mai

Sted: Nedre Slottsgate 2c, Oslo

Pris: 7500 kroner inklusiv lunsj og kursmateriell (6500 kroner for studenter ved Bilder Nordic)

www.bildernordic.no