tirsdag 13. mai 2008

LFF – seminar 10. juni 2007 kl. 13 - 16.30 på Konservatorskolen i København*

Velkommen til årets seminar i Landsforeningen til bevaring af Fotografi og Film (LFF) for medlemmer og interesserede kolleger i museer, biblioteker og arkiver.

I år handler seminaret om billedets (foto og film) betydning i oplevelsen af identitet og lokalitet. Billedmediet er med til at skabe forestillinger om identitet, steder og tilhørsforholdet til lokalsamfundet. Derfor er det af stor betydning for institutionernes indsamling, dokumentation og registrering, at der er bevidsthed om denne forbindelse, således samlingerne afspejler mangfoldigheden (diversiteten) i samfundet omkring os – både før og nu. Det handler ikke kun om identitet – men om identiteten knyttet til opfattelsen af landskabet, som også formes af billedet.

Emnet rammer således ned i flere dele af den arkivalske fødekæde, både i indsamling, registrering og formidling af billederne.

Vi har inviteret oplægsholdere, som har gjort refleksioner både i forhold til billedet som samtidsdokumentation og historisk kilde.

Program

13.00 – 13.05: Velkomst

13.05 – 13.45:

Tove Thage: Danmark – under forvandling

Konkrete bylandskaber og landskaber, et fotografisk øjebliksbillede af Danmark 2008-2009 om historiske og kunstneriske perspektiver - fra vision til udførelse af projektet.

Oplægget omfatter omtale af de store udenlandske projekter, DATAR (F) og Atitolo (I), Fotografie und Gedächtnis (D) og Cross Channel Photographic Mission (GB) , der bla er.inspiration for det danske projekt.

Tove Thage er kunstnerisk leder af projektet "Danmark - under forvandling" samt redaktør af bogværket, som kommissionen har som endeligt slutresultat. Hun arbejder som forsker og forfatter.

13.45 – 14.30:

Leise Johnsen: På rejse med KINAANA - Jette Bangs grønlandsbilleder og deres betydning .
Fotografen Jette Bang (1914 - 1964) og hvordan dennes billedsamling ved Arktisk Institut fungerer som nøgle til glemte erindringer.

KINAANA betyder på grønlandsk ”Hvem er det”. Eskimolog Leise Johnsen har arbejdet med Jette Bangs fotosamling igennem en årrække og har arrangeret en række udstillinger i de grønlandske lokalmuseer. I forbindelse med udstillingerne har hun indsamlet informationer og historier om billederne og menneskene på dem - se www.kinaana.net/ Billederne er nu tilgængelige i Arktisk Instituts billeddatabase www.arktiskebilleder.dk, hvor brugerne har mulighed for at kommentere de enkelte billeder.

14.30 – 15.00 Kaffepause

15.00 – 15.45

Ellen Røsjø: Mangfold i arkivet – hvorfor og hvordan?

Oslo Byarkivs multikulturelle indsamlings- og formidlingsprojekt med vægt på arkivaliernes indhold/motivverden. Målet med projektet, der startede i 2004, var at samle ind fra indvandrergrupper i Oslo og dermed give den fælles hukommelse flere stemmer. Hvis ikke arkiverne efter indvandrergruppernes egne organisationer bevares godt, vil hverken efterkommere eller majoritetsamufndet finde spor efter deres eget blik og stemmer.

Ellen Røsjø er seniorrådgiver ved Oslo Byarkiv, leder for LLP, Landslaget for lokal- og privatarkiver. De seneste år har hun arbejdet med et projekt om multikulturelle arkiver i Oslo se: http://www.byarkivet.oslo.kommune.no/multikulturelle_arkiver/ .

15.45 -16.30

Finn Larsen: Tyrkiet tur - retur 1983 - 88 - 93 - 98 - 2003 - 2008

Finn Larsens fotografiske projekt handler om dét Tyrkiet, der har tilknytning til Danmark via migration.Genbesøg og tilbagemelding giver hans fotografiske undersøgelse karakter af en løbende dialog mellem fotografen og de fotograferede. Hans billeder fra Tyrkiet er portrætter og (kultur-) landskabsfotografier. Det er et ikke-liniært “portræt over tid” og giver stof til undersøgelse og eftertanke om det anderledes, det fælles genkendelige og forandring.

Finn Larsen er fotograf, m
edlem af Kunstnersamfundet i Danmarm Billedkunstnernes Forbund i Danmark, Svenska Fotografers Förbund, Konstnärernas Riks­­organisation, Sverige. Han bor og arbejder i Malmö, Sverige.

Afslutning v./LFFs formand Bente Jensen

Tilmelding og praktiske oplysninger:

Pris: 100 kr. for medlemmer, 300 kr. for ikke medlemmer. Årskontingentet for 2008 er 350 kr.

Sidste frist for bindende tilmelding er 5. juni

Tilmelding til foreningens sekretær Kim Furdal, ISL, Museum Sønderjylland, jrcl@museum-sonderjylland.dk eller Museum Sønderjylland, ISL – Lokalhistorie, Haderslevvej 45, 6200 Aabenraa, 74 62 58 60 (opgiv venligst EAN-nummer af hensyn til elektronisk opkrævning). Opkrævning foregår efterfølgende.

Spørgsmål vedr. seminaret rettes til Bente Jensen, Aalborg Stadsarkiv, tlf.: 99 31 42 20 eller bej-kultur@aalborg.dk

* Her finder du Konservatorskolen

http://www.kons.dk/dk/site.aspx?p=210

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar