fredag 6. desember 2013

IFF stipend utdeles til Monica Milch Gebhardt for prosjekt ”Flerfunksjonshuset – et kulturminne og flerkulturelt objekt i den arktiske smeltedigelen”

Monica Milch Gebhardt (39) er samlingsrådgiver og fotograf ved Vadsø museum – Ruija kvenmuseum/Museumsenhetene i Finnmark. Hun har utdanning i kunst og kulturfag fra Universitet og en Master of Arts i fotografi fra Kent Institute of Art and Design, England. Hun har bred erfaring innen fagfeltet fotografi og har siden 2000 jobbet blant annet som freelancefotograf for private og bedriftskunder, med egne kunstprosjekter, på kunstakademiet i Trondheim og nå innen museumsbransjen. Siden 2011 har hun jobbet i Vadsø og Finnmark med dokumentasjon av de kulturhistoriske samlingene. Hun har holdt kurs i fotografering og bidratt med illustrasjonsbilder til flere museumshefter.

En beskrivelse av hva stipendet er tenkt brukt til.

Reiser du rundt i Nord Varanger i dag ser du at en stor del av bygningsmassen er bevart fra før krigen, noe som er unikt i Finnmarkssammenheng. Vi kan gjennom disse kulturminnene få overført kunnskap om tidligere levd liv og samfunnsutvikling. Øst Finnmark var på 1800 - tallet preget av stor etnisk variasjon, både samer, russere, kvener/finner og nordmenn levde sammen i nord. Flerbrukshusene som stammer fra denne perioden er en stor del av bygningsmassen i dag. Argumenter for flerbrukshus, altså hvor våningshuset og fjøset var knyttet sammen på ulike måter, er:
· Hardt klima, man ville ikke måtte gå ut for å fore dyra
· Mangel på tømmer. Varangerområdet er delvis i arktisk klimasone og har ingen skog. En felles vegg er lik en vegg spart.
Derfor ønsker vi spesielt å studere denne typen hus i en flerkulturell sammenheng.
Foto: Monica Milch Gebhardt
Foto: Monica Milch Gebhardt

Håvard Dahl Bratrein, professor ved Universitetet i Tromsø beskriver i sin artikkel ”Varangerhuset – en foreløpig presentasjon av en nordnorsk hustype med konsentrerte husfunksjoner” (Bratrein,1980) flerbrukshuset i Varanger.
Bratrein beskriver 4 hustyper som ”Varangerhus” og støtter seg hovedsakelig på materiale fra Tromsø museums dokumentasjon i 1973/74 og senere registrering av faste kulturminner (Niemi 1979). Varangerhusets opprinnelse blir diskutert og både den samiske ”Langhusgammen”, den norske ”Normannsgammen” og sist men ikke minst det karelsk - russiske felleshus blir pekt på som mulig opphav.

Karelen (finsk: Karjala) er et geografisk område som strekker seg fra de mest østlige og sørøstlige delene av Finland og østover gjennom republikken Karelia, mot det kontinentale Russland. I nord grenser Karelen mot Kvitsjøen og i sør mot Finskebukten.

Av disse 3 opphavsmulighetene er det karelsk -russiske felleshus det minst dokumenterte. Det argumenteres også for at det er det mest aktuelle pga de eldste husenes datering. Vi finner ”Varangerhus” type II ved Kolakysten og Petsamo/Petsjenga (K.Pohjakallio, 1929) og migrasjonsstrømmen dit rundt 1869-1876 kom fra det som i dag er russiske Karelen. I finske Nord Karelen kan vi notere oss at samtlige 4 ”Varangehus” og flere typer er registrert (Orfinskij 1972, Ullberg/Tavastjerna/Kekkonen 1929, Vuorela 1975).

Jeg ønsker derfor å gjøre en studiereise til russisk Karelen for å dokumentere felleshusene der. Ved å gjøre en systematisk undersøkelse av flerbrukshus fra Karelen kan vi sammenlikne med materialet i Varanger for å argumentere for eller mot Bratreins teorier om opprinnelse. Kanskje vi kan komme nærmere svaret på hvor Varangerhuset opprinnelig kom fra?
Detalj av hus og Varangerhus type II, Skallelv. Foto: Monica Milch Gebhardt
Jeg ønsker å reise til landsbyene øst for strekningen Kuusano – Suomussalmi. Det vil si Oulanka, Kiestinki, Uhtua, Röhö og Vuokkiniemi som Bratrein nevner i sin artikkel. På vedlagte kart vil det si området fra Kalevala – Muerzersky. Der vil jeg dokumentere husenes beliggenhet, utseende, funksjonsmåte og byggtekniske detaljer som kan være en kilde til kunnskap om våre “Varangerhus”.


tirsdag 3. desember 2013

SØSTRE - Fotografier av Mari Karlstad 1993-2013GLIMT 2013 viser Mari Karlstads møte med kvinner gjennom 20 år som fotograf ved Tromsø Museum. 
De fleste av fotografiene på utstillinga er dokumentasjoner gjort i forbindelse med ulike utstillings- og forskningsprosjekt.

I 2013 er det hundre år siden kvinner fikk stemmerett i Norge. Det har inspirert oss i valget av årets tema.

GLIMT er Tromsø Museums faste mørketidsutstilling. Utstillinga viser glimt fra våre samlinger og prosjekter som ellers ikke er tilgjengelig for publikum. 
Fotografiene (117 totalt) projiseres utvendig på en av museets vegger i en bredde på elleve meter.

GLIMT åpner torsdag 5.desember 2013 kl. 1800.
Morten Krogvold vil åpne utstillingen.

Vises så hver dag i perioden 05.12.13  til 21.01.14 kl 07.00 –10.00 og 14.00 – 24.00

De som står bak prosjektet:
Fotograf Mari Karlstad, fotoarkivar Sveinulf Hegstad, førsteamanuensis Rossella Ragazzi, formgiver Ellen Beck


onsdag 6. november 2013

VIKTIG MELDING! IFF julemøte forskjøvet til fredag 29. november 2013

Kjære alle IFFére!
Vi er nødt til å forskyve årets julemøte én dag, til fredag 29. november og flytte møtet til Oslo.
Det blir heldags workshop med fotograf Arnfinn Johnsen, og stedet blir Sanatoriet Studio i Nydalen.
Vi beklager kort varsel, håper det likevel går bra og at mange vil komme.
Mer detaljer kommer snart.

Med vennlig hilsen
IFF styre

torsdag 10. oktober 2013

IFFs medlemsmøte Oslofjordmuseet

Smakebiter fra IFFs medlemsmøte hos Oslofjordmuseet på Vollen i Asker 9.oktober. Fotoleder Øivind Möller Bakken har jobbet med  koordinering av tekniske løsninger levert til Oslofjordmuseets utstilling, hvor tidsrammen var 40 arbeidsdager fra start til åpning. Spesielt interaktiv robåt  med buet skjerm var ett komplisert element med flere bidragsytere involvert.
En glad gruppe fra IFF som reiste sjøveien til Oslofjordmuseet, Vollen i Asker. foto: Birgit Skjelvik

Vollen i Asker foto: Roderick Ewart.

Fotoleder Øivind Möller Bakken og Kystkulturkonservator Stein Barli utenfor Oslofjordmuseets lokaler foto: Roderick Ewart.

IFFs medlemmer får orientering fra Øivind Möller Bakken om stedet. foto: Roderick Ewart.

Fotoleder Øivind Möller Bakken. foto: Roderick Ewart.

Øivind viser en interaktiv plasmaskjerm til gruppen. foto: Roderick Ewart.

Icagnic Adnan prøver roturen i Oslofjorden. foto: Roderick Ewart.

Kystkulturkonservator Stein Barli gir omvisning og forteller om utstillingens innhold. foto: Roderick Ewart.

f.venstre Birgit Skjelvik, Danila Razin (nytt medlem), Britt Myhrvold, Kari Samuelsen og Bjørn Ohnstad. foto: Roderick Ewart.

torsdag 26. september 2013

FOTOGRAFI SOM FAG Svennearbeid ved Tromsø Skipsverft våren 2013

Velkommen til utstillingen:

FOTOGRAFI SOM FAG
Svennearbeid ved Tromsø Skipsverft våren 2013

Sted: Polarmuseet i Tromsø
Dato: 8.10.2013 - 31.1.2014.

Fotograf Mari Karlstad ved Tromsø Museum-Universitetsmuseet (http://uit.no/tmu), har utdannet 6 fotografer med svennebrev via lærlingeordningen. Fotograflærlingene går i lære hos henne i to år før de går opp til svenneprøve. 
Utstillingen FOTOGRAFI SOM FAG som er åpningsutstillingen til http://polarfokus.no  viser hvordan svennearbeid og en svenneprøve i faget fotografi kan være.

Fotograflærlingene June Åsheim og Konstanse Karlsen har fotografert arbeidslivet, båter og bygninger ved Tromsø Skipsverft. 
De gjennomførte også sammen med  Mari Karlstad en portrettfotografering og tok et gruppebilde av alle ansatte. June og Konstanse hadde hver sin svenneprøvetest ved Skipsverftet som er en del av utstillingen. Fotografiene i utstillingen er fotografert både digitalt og analogt. 
De analoge bildene er kopiert i mørkerom på fiberpapir (silverprint) og er håndretusjert. 

I juni 2013 tok både June Åsheim og Konstanse Karlsen svennebrevet i faget fotografi. 

Utstillingen er laget av: June Åsheim, Konstanse Karlsen og Mari Karlstad.

Utstillingen åpner tirsdag 8.oktober 2013 kl. 1900 og etterpå kjører vi åpningsfest  i 2 etasje på Polarmuseet i Tromsø.S/H dokumentasjon Tromsø Skipsverft, Hasselblad 6x6. Fotograf June Åsheim.

S/H dokumentasjon Tromsø Skipsverft, Hasselblad 6x6. Fotograf June Åsheim.

Eksteriør. Svenneprøvearbeid ved Tromsø Skipsverft. Fotograf June Åsheim.

Interiør. Svenneprøvearbeid ved Tromsø Skipsverft. Fotograf Konstanse Karlsen.

Interiør detalj. Svenneprøvearbeid ved Tromsø Skipsverft. Fotograf June Åsheim.

Gruppe 4. Svenneprøvearbeid ved Tromsø Skipsverft. Fotograf June Åsheim.

Halvfigur. Svenneprøvearbeid ved Tromsø Skipsverft. Fotograf Konstanse Karlsen.

Gjenstand. Svenneprøvearbeid ved Tromsø Skipsverft. Fotograf June Åsheim.

Reportasje. Svenneprøvearbeid ved Tromsø Skipsverft. Fotograf Konstanse Karlsen.

Portrettserie. 52 portrett av ansatte ved Tromsø Skipsverft. Fotograf Mari Karlstad.

Portrettserie. 52 portrett av ansatte ved Tromsø Skipsverft. Fotograf June Åsheim.
Portrettserie. 52 portrett av ansatte ved Tromsø Skipsverft. Fotograf Konstanse Karlsen.


mandag 23. september 2013

IFF medlemsmøte 9. oktober 2013

Hei!
IFF inviterer til medlemsmøte på Oslofjordmuseet onsdag 9. oktober klokken 18.
De som vil ankomme sjøveien tar hurtigbåten fra Aker Brygge kl  17.25 som tar 30 minutter.
Vi mangler en detalj i programmet, men kommer tilbake med dette i løpet av uken.
Hyggelig om du setter kryss i kalenderen, og blir med på en maritim kveld på Oslofjordmuseet.


Hilsen
IFF styre
Møtekomiteen

torsdag 29. august 2013

Bergen medlemsmøte


Vi hadde en fin fin samling i Bergen på mandag 26.august. Vi samlet oss først rundt utstillingen til Jørgen Barth der vi fikk et grundig og godt innblikk i alle bildene, historien rundt bildene, utstyret han hadde brukt og hvordan han hadde jobbet seg frem til den flotte utstillingen som det var blitt.
Vi gratulerer Jørgen med en kjempefin utstilling.

Videre hadde vi en sosial samling med litt mat og drikke.Det ble  gode og heftige diskusjoner rundt bordet med tema alt fra hvordan vi kan styrke vårt yrke i arbeidsmarkedet i dag og hvordan vi kan være med å påvirke brukerne våre for å skape et behov for våre tjenester. Til gamle gode kameraer og utstyr som er dypt savnet og som folk i dag ikke engang har hørt om.

Alt i alt en flott kveld, alle skiltes som venner og ser frem til neste samling rundt juletider.

Tekst: Thor Andre Ellingsen


Foto: Jørgen Barth

tirsdag 27. august 2013

Fotografiets dag

En stor takk fra IFF til Birgit Skjelvik, Per Solrud og Ernst Furuhatt som bidro til en flott presentasjon av IFF som ble lagt merke til.

Utendørs juryert utstilling

Utendørs juryert utstilling

 IFFs presentasjon og utstillingsområde i hallen
Yngre publikum
IFFs utvalgte fotograf Ernst Furuhatt


Alle foto: Roderick Ewart

mandag 19. august 2013

IFFs utvalgte fotograf


Fotografiets dag søndag 25.august nærmer seg og IFFs utvalgte fotograf i år er Ernst Furuhatt fra Nordlandsmuseet. Han presenterer sitt arbeid med en utstilling som inneholder 17-18 kopier i 40x55cm størrelse. Ernst velger å vise arbeider fra de siste årene med samtidsdokumentasjon for Nordlandsmuseet. Ernst vil være tilstede.
Da håper vi at flere av IFFs medlemmer får anledning til å delta på dagen.


“ernst”                       utstillingsplakat
“Museumsmoro”   er fra en omvisning i Bodø Bymuseum,  hvor vi brukte gamle bilder for å skape stemning blant deltakerne i omvisningen.
“pashion”                  er fra en utekonsert i regi av Nordland Musikkfestuke.
“Harr stiller ut”        er fra en utstilling av Karl Erik Harr i Bodø Kunstforening.
“Nordlandsbåter”  er fra en filminnspilling på Kjerringøy,  hvor det ble samlet inn et større antall nordlandsbåter for å bruke i filmen.


torsdag 8. august 2013

Fotografiets dag 2013

Foto: Festivalutstillerne (se under)

Velkommen til å feire fotografiets dag med oss søndag 25. august!

Fotografiets dag har i år tema sosialt fotografi - vi presenterer utstillere og foredragsholdere som gjør oss kjent med fenomenet.

Les brosjyren og få full oversikt over programmet her!

Årets festivalutstillere får du et glimt av over - vi har i år invitert ikke bare en, men hele tolv festivalutstillere! Utstillerne er aktive på den sosiale bildedelingstjenesten Instagram, og viser noe av mangfoldet som finnes, fra det helt minimalistisk estetiske til det blomstrende fargerike, fra visuelle eksperimenter til personlige dagboksnotater. 

Bli kjent med festivalutstillerne (klikkbare linker):

@awaissultan (Awais Sultan)
@holmberg__ (Tonje Holmberg)
@idafrosk (Ida Skivenes)
@janove(Jan Ove Iversen)
@jennymragnhild (Jenny Andersen)
@kristoffer71 (Kristoffer Eliassen)
@martineick (Martin Luca Eick)
@missanmo (Anca Moseng)
@pikekyss (Elisabet Nyhagen)
@sandracbt (Sandra Taranrød)
@sofiesund (Sofie Sund)
@stereosaint (Morgan Sikkerbøl)


InstagramNå kan du forhåndskjøpe billett til Fotografiets dag!
Med e-billett bruker du mindre tid i køen, og kommer raskere i gang med å nyte programmet.
Voksen 150,- Barn/unge under 18 GRATIS
Forhåndskjøp billetter

Sikre deg også plass på festivalbussen fra Oslo! Den går fra Oslo Rådhus/Borggården på søndag 25. august kl 10.30, og har retur fra Horten kl 17.30
Bussbillett T/R 150,-
Påmelding og kjøp av bussbilletter

Andre reisetips: Horten ligger en fin fergetur fra Moss, og Karljohansvern og museumsområdet en spasertur unna fergeterminalen.
Arrangementet disponerer også en stor parkeringsplass med gratis parkering festivaldagen.Den store juryerte utstillingen er tilbake!

I juni møttes juryen for å velge blant over 110 innsendte bidrag - de valgte ut 50 utstillere som viser en fin bredde innen fotografiet. Tre vinnere ble også plukket ut, disse annonseres på Fotografiets dag.

Vi presenter stolt de 50 utstillerne:
Adrian Bugge, Anders Bisgaard, Andreas Helland, Andrés Vargas, Anette Asbjørnrød, Beate Winther, Ben Rains, Caroline Roka, Dag Ahlgren Smitt, Erik Sæter Jørgensen, Essi Frydenlund, Geir Kristiansen, Geir Tønnesen, Hebe Camilla Wathne, Hedvig Biong, Helene Gulaker Hansen, Isabel Sancho, John Terje Pedersen, Jørgen Berge, Jørn Hagen, Kenneth Jensen, Kjetil Skårdal Andersen, Klaudia Lech, Klaus Skrudland, Knut Nordhagen, Kristin Bengtson Hagen, Kristin Holmefjord, Kristine Grav Hardeberg, Kristine Norlander, Laila Nygård, Lasse Jacobsen, Maciej Ciara, Mari Andøl Lorentsen, Maria Gossé, Marit Silsand, Marius Hauge, Milla Mikalsen, Norbert Lümmen, Ole Marius Jørgensen, Oscar Axmon, Pierre Chaton, Ragnhild Nøst Bergem, Roald Synnevåg, Signe Christine Urdal, Sonia Laan, Terje Abusdal, Tonje Kornelie, Tor Simen Ulstein, Trine Stephensen, Øistein Sæthren Dahle

Du kan lese
regler og retningslinjer for den juryerte utstillingen her.Foredrag på Fotografiets dag

I tillegg til at vi får møte alle de tolv festivalutstillerne til debatt, inviterer vi også til foredrag medLin Prøitz (seniorforsker ved Norsk barnebokinstitutt og konsulent i Forskere uten grenser) ogRisto Sarvas (design leader at the Finnish software company Futurice and adjunct professor at Aalto University, Finland).

Les mer om foredragene herAktiviteter på Fotografiets dag

Fotografiets dag består ikke bare av utstillinger og foredrag, men også en mengde andre aktiviteter.

• Portrettstudio – bli helt ny, få hjelp av en fotograf eller gjør det selv. Historisk eller ny og fancy.
• Fotosprinten – vær med i en rask fotokonkurranse, der bildene fotograferes, juryeres og premieres i løpet av få timer! Arrangeres av NSFF (Norsk Selskap for Fotografi)
• Fotograf i arbeid: Jon Klasbu demonstrerer fitnessfoto og postwork. Arrangeres av NFF (Norges Fotografforbund)
• Fotograf i arbeid: Helle K. Hagen demonstrerer Bodouir-fotografering. Arrangeres av NFF (Norges Fotografforbund)
• Boksignering med Ida Skivenes/idafrosk og hennes splitter nye bok!!
• Bruktmarked – gå på skattejakt, eller lever ditt eget brukte utstyr for salg
• Boksalg ved Forbundet Frie Fotografer
• Premieutdeling for Juryert utstilling, Fotosprinten og Vestfoldfotografen


Mange egne aktiviteter for barn (Gratis inngang opp til 18 år!)

• Kattas figurteater viser forestillingen 6 x Reveenka
• fotoKIDS – for kids i alderen 8-14 år – 12 stk får jobbe med selvportrett. Arrangeres av Fotogalleriet og FFF (Forbundet Frie Fotografer)
• Solbildeverksted for barn
• Ansiktsmaling – bli en løve, giraff eller elefant, og se utstillingen med afrikanske dyr i museet etterpå)
• Få lagd en papirdukke av deg selv (50 kr i materialutgifter). Arrangeres av NSFF (Norsk Selskap for Fotografi)
• Safari – egen omvisning for barn i utstillingen til Nick Brandt
• Hoppeslott
• Sukkerspinn…Nytt av året: Kurs i kollodium våtplatefotografi! 

NB! Kurset er dessverre allerede fullt.
Ta kontakt dersom du vil stå på interesseliste for evt. senere kurs:fotografietsdag@preusmuseum.no

Johanne Seines Svendsen var en av de juryerte utstillerne i 2012. I år holder hun et (fulltegnet) firedagers introduksjonskurs for den vakre kollodium våtplateteknikken. Siste del av prosessen gjøres inne i Verkstedet på Fotografiets dag, slik at publikum skal få se (og lukte!) resultatet.

Les mer her 
Følg med for mer informasjon om Fotografiets dag!