fredag 11. desember 2009

Landskonferanse for fotobevaring


Landskonferanse for fotobevaring arrangeres i samarbeid med Maihaugen på Lillehammer 26.-27. april 2010. Hold av datoene! Mer info etter hvert.

Med vennlig hilsen
Per Olav Torgnesskar
Seniorrådgiver
ABM-utvikling
Statens senter for arkiv, bibliotek og museum
Postboks 8145 Dep
NO-0033 Oslo
Tel: +47 23 11 75 30