torsdag 28. mai 2009

Kurs i Digitalt fortalt - din sjanse til å dele historien med andre

I Kulturminneåret 2009 gjennomgår vi hvordan kulturminner ofte er knyttet til naturopplevelser. Vi ser på hvordan kulturminneproduksjon kan knyttes opp til kunstnerisk virksomhet. Vi etablerer at kulturminner kan være dine personlige minner. Kulturminneåret 2009 er derfor på mange måter de glemte kulturminnenes år. Vi arbeider for å løfte frem det store i det lille og la nye stemmer slippe til. [Sakset fra kulturminneaaret2009.no


ABM-utviklings satsning i Kulturminneåret 2009 er Digitalt fortalt - kulturminner på nett .

Har du en fortelling du ønsker å dele med andre? Vet du om et kulturminne med en spennende historie? Et sted, en gjenstand, en lokal skikk, et underlig fenomen eller noe helt dagligdags?

Hedmark fylkesbibliotek og Hedmark fylkeskommune har gleden av å invitere til gratis kurs i publisering i Digitalt fortalt i Hedmark denne våren! Et kurs er avholdt og en av historiene som ble lagt ut er denne om leiken "trille kubbe".

Vi har fortsatt noen plasser igjen både i Trysil og Alvdal. Send gjerne e-posten videre til organisasjoner eller lignende som kan ha interesse av disse kursene.


Digitalt fortalt - kurs i publisering av fortellingers

Tid og sted

3. juni - Trysil, Trysil bibliotek, kl. 10-16

9. juni - Alvdal, Storsteigen videregående skole, kl. 10-16

Kostnad: Gratis, inklusive lunsj

Mål: Lære å skrive for nett, registrere fortellinger i Digitalt fortalt, lære egnede verktøy som kan tas i bruk i formidlingen. Fortellingene skal registreres i Digitalt fortalt.

Målgrupper: ABM-institusjoner, lokale historielag, DIS, andre


Påmelding

Følg lenken for elektronisk påmelding


Program

* Morgenkaffe

* Gjennomgang av Digitalt fortalt

* Formål og tankegang

* Registrering og publisering

* Nettbasert formidling

* Skriving på nett

* Nett som kanal

* Opphavsrett og referanser

* Ulike fortellinger på nett

* Gjennomgang av verktøy

* Enkel bildebehandling

* Movie Maker

* Publisering i Digitalt fortalt


Forberedelser for deltakerne

* Skanne materiale i god kvalitet

* Materialeksempler kan være arkivdokumenter, tegninger, bilder (jpeg) eller lyd (musikk)

* Tenk ut hvilken historie du skal fortelle og skriv manus

* Fortellingen må være (nesten) ferdig før kurset. Det blir satt av noe tid (rundt en time) til ferdigstilling

* Rettighetene til materialet må være avklart. Både bilder og musikk er gjerne opphavsrettslig beskyttet og har en rettighetshaver. Du må ha klarert rettigheteneMed vennlig hilsen

Karianne A. Aam

Spesialbibliotekar

Hedmark fylkesbibliotek

Storhamargt. 11

2317 HAMAR

Tlf: 62 54 48 14

torsdag 14. mai 2009

Øystein Horgmos blogg om medisinsk foto/videoThe Sterile Eye

About

I am a Norwegian medical photographer and videographer. Member of the Norwegian Institutional Photographer’s Association (IFF).

I started nursing school once, but left to become a video engineer. After working in television for some years, my interests in health care, video and photography suddenly came together. Since 2004 I’ve been working for Oncolex, a web based cancer resource, documenting cancer diagnostics and treatment with my cameras.

The Sterile Eye is where I share my experiences and thoughts on this rather unusual line of work.

-Øystein Horgmo