fredag 26. september 2008

Fotomøte tirsdag 14. oktober kl 17.00 i Fotografiens hus.

Desverre avlyst/utsatt

Usynlig lys og andre rare vinklinger


Bjørn Rørslett er utdannet botaniker med vannplanter og lysklima i vann som spesialfelt.
Han har de siste 20 årene arbeidet som naturfotograf og brukt mye av sin tid på fotografering med spesialteknikker som UV, IR, fluorescens, multispektral og andre sammensatte fotografiske metoder. Formålet har vært å studere planters skjulte UV-signaturer som tiltrekker pollinatorer og finne egenskaper gjemt bak det synlige bildet vi danner oss av gjenstander.
Foto: Bjørn Rørslett / www.naturfotograf.com

Det blir gjennomgang av slike metoder med bildeeksempler og diskusjon av digitale løsninger.

Vi ordner med mat og drikke.
IFF, NRF og NFF er hjertelig velkommen!

Påmeldingsfrist mandag 13. oktober til: camilla.damgaard@gmail.com
telefon: 992 94 252


torsdag 11. september 2008

Medlemsmøte høsten 2008

Hei.

Da mange av våre medlemmer deltar på årets Photokina messe og det i tillegg er høstferie i slutten av september velger vi å legge neste medlemsmøte til oktober. Vi kommer med nærmere beskjed om dato.

Mvh. Styret i IFF

Photokina - Norsk aften 24. september kl. 17.00

Fotorådet / IKT-Norge og Kølnmessa inviterer samtlige norske deltagere
til norsk aften i Køln den 24. september, kl. 17.00 - 19.00, i Kristallsaal
på messeområdet. Vi vil by på øl og snacks, samt informasjon om
Fotorådets viktigste aktiviteter.
Fotorådet i Norge er en møteplass for bransjen. I år ønsker vi å samle
hele bransjen under Photokina, for blant annet å gi et innblikk i hva vi
driver med.
Fotorådets styre og medlemmer vil være tilstede, og informasjonssjef
Benedicte Fasmer Waaler vil informere om Fotorådets arbeid med en
norm for sikker online lagring av bilder, samt om bildestatistikken som
Fotorådet nå gjenoppretter.
Påmelding til bw@ikt-norge.no
Alle nordmenn på messa er invitert, så send gjerne invitasjonen videre.
Arrangementet avholdes fra kl. 17.00 - 19.00 i Kristallsaal Section 1 som
ligger i tredje etasje, rett innenfor den vestre inngangen, se kart på
www.fotoradet.no
Vel møtt!
Invitasjon til norsk aften på Photokina
Norsk aften 24. september kl. 17.00

Les mer her

onsdag 10. september 2008

Nytt fra ABM-nettverk for fotografi


1. Nettverksmøte
Nettverksmøte vil bli avholdt 16. oktober hos ABM-utvikling, Oslo, i forbindelse med åpning av utstillingen 80 millioner bilder – Norsk kulturhistorisk fotografi 1855-2005.
Møtet vil vare fra 09.00-14.00. Hovedfokus vil ligge på framtidige prosjekter i nettverket.
Program for 16.10 og referat fra møtet på Oslo byarkiv, 30.04 vil bli sendt ut i løpet av uke 38.
Det henstilles til institusjonene å sende kun en representant til Nettverksmøte.
Påmelding innen 30. september til: post@fotonettverket.no Denne e-post adressen skal nå være operativ.

2. Utstillingsåpning
1. del av utstillingen 80 millioner bilder åpner på Nasjonalbiblioteket, vegg i vegg med ABM-utvikling, kl. 15.00.
Buss til Horten går fra Oslo kl. 17.00
2. del av utstillingen 80 millioner bilder åpner på Preus museum kl. 19.00

3. Nettsiden
Fotonettverket trenger stoff til nettsiden som skal lanseres i løpet av få uker. Nettverksdeltakerne oppfordres til å sende inn interessante nyheter fra sin institusjon, helst SÅ FORT SOM MULIG. Vi er særlig på jakt etter notiser om formidlingsprosjekter (utstillinger, publikasjoner, nettprosjekter) nyeheter fra fotobevaringsfeltet og publiserbare rapporter fra fotobevaringsprosjekter (sistnevnte i pdf-format). Bidrag sendes til post@fotonettverket.no. Hilde Herming er ansatt som informasjonsleder ved Preus museum og dermed også som redaktør av Fotonettverkets nettside. Hun kommer fra stillingen som informasjonsleder på KORO – Kunst i Offentlige Rom. Herming begynner i stillingen 15. oktober.

4. Seminar i Horten 17.10.2008
I forbindelse med åpning av utstillingen 80 millioner bilder vil ABM-utvikling avholdet seminar i Horten 17.10.2008. Se vedlegg.

Vennlig hilsen

Torvill Solberg
Seniorkonsulent

tirsdag 9. september 2008

80 millioner bilder – hva nå?

Seminar i Horten 17.10.2008

ABM-utvikling inviterer til seminar i anledning åpning/lansering av ”80 millioner bilder – Norsk kulturhistorisk fotografi 1855-2005”, og lansering av ABM-skriftet ”Viktig og vakkert – fotografi og utvalg”. Seminaret vil belyse ulike blikk på kulturhistorisk fotografi; blant annet fotografi som historisk kildemateriale og kunsthistorisk objekt. Også andre prinsipper og modeller for utvalg, vurdering og prioritering av fotografi vil bli drøftet.


Sted: Norlandia Grand Ocean Hotell, Jernbanegt. 1, Horten.


Program og påmelding her: http://www.abm-utvikling.no/tverrsektorielt/fotobevaring/80-millioner-bilder


Påmelding til anita.eik@abm-utvikling.no (tlf. 23 11 75 13) merket ”80 millioner bilder” innen 26. september. Oppgi navn, fakturaadresse (og eventuelt referansenummer/bestillerkode), e-post, telefonnummer, samt eventuelle diettbehov.

Konferanseavgift: kr 400,-. Inkluderer lunsj og pausemat under seminaret.

Overnatting: Konferansedeltakerne er selv ansvarlig for overnatting. Det er reservert et antall rom på Norlandia Grand Ocean Hotell. Oppgi reservasjonsnummer 2006430 ved bestilling. NB! Reservasjonen utløper den 26. september! Pris kr 780 inkl. frokost. Tlf. Norlandia Grand Ocean; 33 04 17 22.


Med vennlig hilsen

Per Olav Torgnesskar

Rådgiver

ABM-utvikling

Statens senter for arkiv, bibliotek og museum

Postboks 8145 Dep

N-0033 Oslo

Tel.: + 47 23 11 75 30

Web: www.abm-utvikling.no