onsdag 10. september 2008

Nytt fra ABM-nettverk for fotografi


1. Nettverksmøte
Nettverksmøte vil bli avholdt 16. oktober hos ABM-utvikling, Oslo, i forbindelse med åpning av utstillingen 80 millioner bilder – Norsk kulturhistorisk fotografi 1855-2005.
Møtet vil vare fra 09.00-14.00. Hovedfokus vil ligge på framtidige prosjekter i nettverket.
Program for 16.10 og referat fra møtet på Oslo byarkiv, 30.04 vil bli sendt ut i løpet av uke 38.
Det henstilles til institusjonene å sende kun en representant til Nettverksmøte.
Påmelding innen 30. september til: post@fotonettverket.no Denne e-post adressen skal nå være operativ.

2. Utstillingsåpning
1. del av utstillingen 80 millioner bilder åpner på Nasjonalbiblioteket, vegg i vegg med ABM-utvikling, kl. 15.00.
Buss til Horten går fra Oslo kl. 17.00
2. del av utstillingen 80 millioner bilder åpner på Preus museum kl. 19.00

3. Nettsiden
Fotonettverket trenger stoff til nettsiden som skal lanseres i løpet av få uker. Nettverksdeltakerne oppfordres til å sende inn interessante nyheter fra sin institusjon, helst SÅ FORT SOM MULIG. Vi er særlig på jakt etter notiser om formidlingsprosjekter (utstillinger, publikasjoner, nettprosjekter) nyeheter fra fotobevaringsfeltet og publiserbare rapporter fra fotobevaringsprosjekter (sistnevnte i pdf-format). Bidrag sendes til post@fotonettverket.no. Hilde Herming er ansatt som informasjonsleder ved Preus museum og dermed også som redaktør av Fotonettverkets nettside. Hun kommer fra stillingen som informasjonsleder på KORO – Kunst i Offentlige Rom. Herming begynner i stillingen 15. oktober.

4. Seminar i Horten 17.10.2008
I forbindelse med åpning av utstillingen 80 millioner bilder vil ABM-utvikling avholdet seminar i Horten 17.10.2008. Se vedlegg.

Vennlig hilsen

Torvill Solberg
Seniorkonsulent

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar