mandag 6. juli 2009

HUSKELISTE FOR BRUK AV FOTOGRAFIER

1 Fotografen har enerett til all offentlig bruk av sine fotografier.

2 Fotografens enerett varer hele fotografens liv og minimum 15 år etter utløpet av
fotografens dødsår, men minst i 50 år etter utløp av det året fotografiet ble laget.

3 Dersom fotografiet er et åndsverk varer eneretten i hele fotografens liv og i 70 år etter
utløpet av fotografens dødsår.

4 Ingen kan bruke et fotografi offentlig uten samtykke fra fotografen.

5 Selv om et fotografi ligger på internett kan det ikke lovlig kopieres til offentlig bruk
uten etter samtykke fra fotografen.

6 Med offentlig bruk menes all bruk, annet enn privat bruk, herunder bruk av
fotografiet på internett.

7 Den som har fått samtykke til å bruke et fotografi kan ikke bruke det på noen annen
måte enn hva som er avtalt med fotografen.

8 En ansatt fotograf anses, i kraft av arbeidsforholdet, å ha gitt arbeidsgiver samtykke til
å bruke fotografiene offentlig på den måte som faller innenfor arbeidsgivers vanlige virksomhetsområde på det tidspunktet arbeidsforholdet ble etablert.

9 Den som har fått rett til å bruke et fotografi kan ikke overføre bruksretten til andre
uten etter samtykke fra fotografen.

10 Dersom fotografiet er et åndsverk kan det ikke endres uten etter samtykke fra
fotografen.

11 Fotografen skal alltid navngis ved offentlig bruk av hans/hennes fotografier.

12 Fotografen har eiendomsrett til fotografioriginaler som er tatt med hans utstyr.

13 Ingen kan bruke et fotografi uten samtykke fra de avbildede personene, med mindre
bildet har aktuelle og allmenn interesse eller personene er mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet.

14 Med mindre noe annet er avtalt, er det den som bruker et fotografi offentlig som har
ansvaret for at de nødvendige samtykkene er innhentet.Denne huskelisten er utarbeidet for Institusjonsfotografenes forening av advokat Trude Mohn King, tlf: 66811080, mail: trude@wk.no