mandag 24. oktober 2016

Høstmøte IFF 2016


Norsk Folkemuseum på Bygdø og Maritimt Museum åpnet dørene for IFF.
Fotograf Håkon Harris er en flink pedagog og deltakerne fikk både sett hvordan han fotograferer gjenstander i studio og resultatet av arbeidet. Resultatene holder høy kvalitet og her var det noe å lære for de aller fleste! God lyssetting og en allsidig samt effektiv arbeidsflyt i et velfungerende studio er avgjørende når en møter ulike utfordringer som Folkemuseet sin fotograf. 
Håkon Harris viser praktiske metoder for lyssetting og fargestyring i studio. Foto: Ragnar H. Albertsen.
Stian Nybru demonstrerer digitalisering av historiske negativ for deltakerne. Foto: Ragnar H. Albertsen.

Fotoarkivar Anja Langgåt stod for organiseringen og passet på at alle forflyttet seg etter tidsskjemaet. Det var mange lærerike seanser og ikke alltid like enkelt for deltakerne å rive seg løs fra fagpraten, eller en ny duppedings de ønsker til egen arbeidsplass. Takket være god organisering gikk programmet som planlagt og tidsskjemaet ble holdt.

Øystein Horgmo ved UiO har skrevet en grundig artikkel om "Mirrors in early clinical photography (1862 - 1882)" - og holdt en meget interessant presentasjon. Den spennende problemstillingen og det uvanlige bildematerialet førte til en rekke spørsmål fra deltakerne, og vi venter i spennig på neste gang Horgmo griper pennen fatt.   
Elektrosjokk påføres mentalpasient for å fremprovosere muskulære trekk i ansiktet. Fra Horgmo sin presentasjon av det historiske bildemateriale. Foto: Ragnar H. Albertsen.

Høstseminarets andre dag ble avhold på Maritimt Museum med omvisning på deres fotostudio og deltakerne fikk se alt fra kunstferdig utformet modellbåter til fullskala prammer av gammel årgang. Prosjektet knyttet til gjenstandsfotografering ble grundig drøftet og det vil bli gjennomført en høringsrunde for å vurdere den videre prosessen.
Roderick Ewart gav en grundig presentasjon av hans tanker og intensjoner med prosjektet.

Vennlig fotohilsen
Nils Olav Mevatne
1 Lisbet R. Jarto,  2 Eva Grøndal, 3 Lene Buskoven, 4 Ingelinn Kårvand, 5 Kristin Ellefsen, 6 Ana Goncalves, 7 Ellen C. Holte ,8 Danila Razin, 9 Stian Nybru, 10 Anja Langgåt, 11 Kirsten Helgeland, 12 Mekonnen Wolday, 13 Cecilia Nolin, 14 Shadè Barka Martins, 15 Toril Cecilie Skaaraas Hofset, 16 Kaja Haugen Leijon, 17 Ulla Schildt, 18 Ragnar H. Albertsen, 19 Stig Storheil, 20 Håkon Harris, 21 Nils Olav Mevatne, 22 Mari Hildung, 23 Christian Nissen, 24 Børre Høstland, 25 Øystein Horgmo, 26 Jan A. Tjemsland, 27 Fredrik Haugen Pedersen, 28 Roderik Ewart, 29 Kjell J. Merok, 30 Beate Kjørslevik

fredag 14. oktober 2016

Det odontologiske fakultet Fotograf - fast 100 % stilling


Det odontologiske fakultet er et av de ledende odontologiske fagmiljø i Europa. Våre forskergrupper bidrar med topp forskning og undervisning innen flere odontologiske felt. Det odontologiske fakultet søker nå etter en fotograf. Fotoseksjonen er en serviceavdeling som bistår med fotofaglige tjenester, video samt grafisk utforming innen forskning, undervisning og formidling. Du vil få muligheter til å videreutvikle deg innenfor et spennende og meget variert fagfelt. Her kan du lese mer om Det odontologiske fakultet.
Sentrale arbeidsoppgaver/ ansvarsområder omfatter blant annet:
 • Fotografering i studio og på location (pasienter, portrett, gjenstander samt bilder til bruk i kommunikasjon)
 • Pasientfotografering ved forespørsel
 • Skanning av film, røntgen og illustrasjoner
 • Utforming av postere
 • Videoproduksjon ved behov (prosedyrer og til bruk i kommunikasjon)
 • Ytterligere arbeidsoppgaver vil bli pålagt i tråd med utvikling og behov
Kvalifikasjoner
 Vi søker en person med god foto- og videofaglig bakgrunn og generelt gode IT-kunnskaper.
 • Det kreves relevant utdanning fra universitet eller høgskole minimum tilsvarende
  bachelornivå.
 • Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan
  kompensere utdanningskravet.
 • Gode tekniske ferdigheter:
              -       Bred erfaring innen fotografi og kjennskap til videofilming
              -       Kunnskaper i elektronisk bildebehandling
              -       Generelt god datakunnskap
Fagbrev innen foto med tilleggsutdanning innen videoproduksjon vil bli vektlagt. Søkere kan bli spurt om å fremlegge eksempler på tidligere arbeid. Det vil også legges vekt på erfaring fra tilsvarende arbeid.
Personlige egenskaper
Den som tilsettes må ha:
 • evne til å drive god formidling
 • god serviceinnstilling
 • evne til å tenke kreativt i jobben, og være systematisk og nøyaktig
 • gode samarbeidsevner, er initiativrik og kan jobbe selvstendig
Vi tilbyr
Følgende skal vedlegges søknaden:
 • Søknadsbrev
 • CV
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Eventuelle referanser
Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt i betraktning.

UiO har særskilte avtaler om universitetets rettigheter til arbeidsresultater frembragt av ansatte, herunder rettigheter til forskningsresultater.
UiO har også et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønsseammensetning og å rekruttere personer med innvandringsbakgrunn.
I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.
 • Jobbtype:
 • Fast
 • Heltid/Deltid:
 • Heltid
 • Arbeidstid:
 • Dag
 • Søknadsfrist:
 • 31. oktober 2016
 • Tiltredelse:
 • 01. april 2017
 • Arbeidssted:
 • Fotoseksjonen
 • Referansenummer:
 • 2016/10065
 • Kontaktpersoner:
 • Leder av fotoseksjonen: Fredrik Haugen Pedersen
  mob: +47 45269004
 • Rådgiver Mette Sandberg (kun ved spørsmål om elektronisk søknad)
  tlf: +47 22852081
 • Vikarierende leder av fotoseksjonen: Håkon Størmer
  tlf: +47 22852243
  mob: +47 40245748