fredag 21. mai 2021

Årsmøte Institusjonsfotografene. Tid: Onsdag 26. mai 2021 Kl. 13:00 – 15:00 Sted: Zoom (digitalt)

 Hei,


Vi ønsker alle hjertelig velkommen til IFF sitt årsmøte onsdag 26. mai kl. 13:00 – 15:00. 

Lenke til digitalt årsmøte (Zoom): https://uio.zoom.us/j/63645010107 
Møtet åpnes 30 minutter før møtestart slik at alle skal få koblet seg opp i tide.

Se vedlagt sakspapir (regnskap/budsjett/revisjon ettersendes)


Mvh
Styret

onsdag 19. mai 2021

Referat IFF styremøte 28.04.2021

Referat IFF styremøte 03.03.2021

Ledig stilling - Fotoarkivar

 Interkommunalt arkiv Møre og Romsdal IKS


 

Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal (IKA Møre og Romsdal) er eit interkommunalt selskap eigd av 27 kommunar samt Møre og Romsdal fylkeskommune. IKA Møre og Romsdal forvaltar papirbasert og digitalt arkiv for eigarane. Vi er ein kompetanseinstitusjon innan arkiv og dokumenthandtering. Dei fylkeskommunale tenestene Kulturnett, FylkesFOTOarkivet, Fylkessenter for digitalisering av kulturarven (SEDAK) og Privatarkivordninga er lagt til IKA Møre og Romsdal. Vi leverer også tenesta personvernombod til dei fleste av eigarane våre. Vi har i dag 18 fast tilsette. Selskapet har kontor i sentrum av Ålesund.

 
Vi søker ein sjølvstendig og kunnskapsrik person som skal ha ansvar for Møre og Romsdal sitt fotografiske minne. Vedkomande skal arbeide med fotoarkiv etter profesjonelle fotografar samt fotosamlingar frå private og frivillige organisasjonar https://fylkesfotoarkivet.mrfylke.no

Søknadsfrist:

23.05.2021

 

Arbeidsgivar:

Interkommunalt arkiv Møre og Romsdal IKS

Stad:Ålesund Stillingstittel: Fotoarkivar Stillingar:  1 Heiltid, Fast 100%

Webcruiter-ID:4389069914

 

Du får jobbe med
 • å samle inn og bevare fotografi frå heile fylket
 • formidling og forvaltning av foto frå arkivet gjennom fotodatabasen
 • fotografar, museum, bibliotek, kommunar og frivillig sektor
 • utvikling av kunnskap og kompetanse om fotohistoria i Møre og Romsdal
 • fagleg samarbeid nasjonalt gjennom «Fotonettverket»
 • å søke finansiell støtte til prosjekt
 • digitalisering av foto
 • bildebehandling og organisering av fotoarkiv på høgt nivå
 • ekspedere tingingar av foto til ulik bruk
Til denne jobben søker vi deg som har
 • utdanning innanfor relevante fag med fotokompetanse eller relevante fag med formell fotografutdanning på bachelor-/høgskulenivå eller fagbrev
 • praktisk erfaring med fotobevaringsarbeid i arkiv, bibliotek eller museum
 • god kompetanse innan digitalisering, digital bildebehandling og forvaltning av data
 • interesse for teknologiutvikling, digitale arbeidsprosessar, logistikk og produksjon
 • god skriftleg og munnleg formidlingsevne
Personlege eigenskapar
 • Evne til å arbeide sjølvstendig og saman med andre
 • Jobbe nøyaktig og systematisk
 • Serviceinnstilt med gode samarbeidsevner
 • Evne til å planlegge og gjennomføre
 • Vere imøtekommande, fleksibel og ansvarsbevisst
 • Evne og vilje til å skape godt arbeidsmiljø

 

Hos oss får du
 • ei utfordrande stilling i eit positivt arbeidsmiljø kjenneteikna av stor profesjonalitet og sterkt tverrfagleg fagmiljø
 • god tilgang til nasjonale faglege nettverk og utvikling
 • pensjonsordning i KLP
 • løn etter avtale
 • tilsetting i samsvar med gjeldande lover, avtalar og reglement

Om arbeidsplassen
IKAMR jobbar for ein organisasjonskultur som fremmar samhandling, kompetansebygging og læring på tvers av fag. Dei fire fylkeskommunale tenestene jobbar tett saman.
Arbeidsstad er Kirkegata 10b og fotomagasin på Sunnmøre museum. Stillinga vil medføre reiseverksemd og søkaren må ha førarkort. Stillinga har 6 månader prøvetid.

 

Søknadsfrist 23.05.2021.

 

Beste hilsen Ragnar A.

 

tlf 9084 5861

www.100år.no

onsdag 12. mai 2021

Søknaden til Udir om å etablere fotograffaget som nytt lærefag på Vg3

Nå har vi sendt søknaden til Udir om å etablere fotograffaget som nytt lærefag på Vg3. Søknaden er utarbeidet i samarbeid med Opplæringskontoret for fotostudier (OFS) og Norges Fotografforbund (NFF).
Vi tilgjengeliggjør nå søknaden for alle slik at de som ønsker det kan lese den. Vi ønsker å takke alle som har bidratt og venter i spenning på svaret fra Udir og Faglig Råd!

Vennlig fotohilsen
Nils Olav