mandag 24. mars 2014

Østfold 1814 2014. Fotoutstilling i Solbergtårnet

08
Mai

Østfold 1814 2014. Fotoutstilling i Solbergtårnet

Østfold Fylkes billedarkiv
Badebrygge mot Hankø i Onsøy. Utsnitt. Foto: Roderick Ewart / Østfold fylkes billedarkiv.
Badebrygge mot Hankø i Onsøy. Utsnitt. Foto: Roderick Ewart / Østfold fylkes billedarkiv.
Østfoldmuseene feirer grunnlovsjubileet.
Østfold fylkes billedarkivs fotograf, Roderick Ewart, reiste høsten 2013 rundt i flere Østfold-kommuner for å fotografere Østfolds landskap slik det ser ut i dag.
Fotografen beskriver prosjektet slik:
“U
tstillingen består av fotografier fra vår samtids kulturlandskap, de gjenspeiler 200 års endring og utvikling. Bildene har fire hovedtemaer som fundament: landbruk, industri, kyst og urban utvikling.
Bildene er framstilt med panorama-virkning for å tilnærme seg det vi oppfatter som helhet i vår visuelle verden. Fortellingen er til stede, men den blir ikke nødvendigvis oppfattet med en gang, siden den er en del av vår hverdag. Svært få mennesker er fysisk med i motivene, men allikevel er den menneskelige deltakelsen til stede og preger det vi ser.
Bildene blir et visuelt stoppested for å legge vekt på innhold som gjenspeiler endringene.”
Utstillingen er en del av Østfoldmuseenes markering av Grunnlovsjubileet 2014 og i samarbeid med Østfold fylkeskommune.
Østfold fylkes billedarkiv arbeider også med en utstilling med historiske fotografier av Østfoldsamfunnet i tida rundt 1914, da fylket feira 100-årsjubileet for Grunnloven. Denne skal vises i løpet av sommeren på Storedal Kultursenter og Haldenvassdragets Kanalmuseum på Ørje.
Utstillingen åpner 8. mai 2014 kl. 12.00 i Solbergtårnetved E-6, Skjeberg.