tirsdag 30. mai 2017

NYTT STYRE I IFF

Dette er det nye styret i Institusjonsfotografene, valgt på generalforsamlingen 25. mars 2017.Leder

Øystein H. Horgmo
Fotograf Institutt for klinisk medisin, UiONestleder 

Lene Buskoven
Fotoarkivar/fagkoordinator RiksantikvarenKasserer 

Morten Thorkildsen
Seksjonsleder Foto NasjonalmuseetSekretær

Nils Olav Mevatne
Fotograf Mevatne ASStyremedlem/Regionsansvarlig 

Shadé Barka Martins
Fotomedarbeider Norsk oljemuseumStyremedlem

Danila Razin
Filmfotograf/Fotograf KRIPOSVara

Toril Skaaraas Hofseth
Fotoarkivar
Anno museum

onsdag 24. mai 2017

Ledig stilling


SØKNADSFRIST
11.06.2017

ARBEIDSSTED
6863 LEIKANGER

STILLINGSTYPE
Vikariat

ARBEIDSTID
Heltid

Om arbeidsgiver:

Sogn og Fjordane fylkeskommune kan tilby eit stort spekter av stillingar knytt til både tenesteyting og utviklingsoppgåver. Vi har ansvar for vidaregåande opplæring, kulturtiltak, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesvegar, næringsutvikling og regional planlegging. Vi har 1400 tilsette og eit årleg driftsbudsjett på 3 mrd. kroner.

Om stillingen:

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane har frå 1. juli 2017 ledig eit 1 - årig vikariat/prosjektstilling som:

Fotograf/fotoarkivar


Hovudformålet med Fylkesarkivet sitt fotovernarbeid er innsamling, sikring og formidling av kulturhistoriske fotografi i fylket. Vi forvaltar store fotosamlingar frå fylket og har også omfattande publikumstenester for foto på internett. Seks av månadane er vikariat for fotoarkivaren, og dei resterande seks månadane er knytt opp til prosjektarbeid med fotosamlingar.

Arbeidsoppgåvene vil i hovudsak vere ordning og digitalisering av fotografi, produksjon av biletkopiar, registrering i fotodatabase og formidling mot publikum. Det vil bli høve til å forme eigen arbeidsdag, og du vil vere med på å vidareutvikle eit viktig fagområde i fylket. Den som vert tilsett må ha førarkort.

Du må ha:
 • Fotografutdanning på vidaregåande- eller høgskulenivå 
 • Datakunnskap innan bilethandsamingsverktøy 
 • God norsk skriftleg framstillingsevne 
Vi vektlegg:
 • Kunnskap og interesse for historie og kulturvern 
 • Stor arbeidskapasitet, resultatorientering og systematikk 
 • Evne til både å arbeide sjølvstendig og saman med andre 
 • Aktiv i å gjennomføre mål og strategiar 
 • Evne og ynskje om å tileigne seg kunnskap innanfor eit omfattande fagfelt 
Vi kan tilby:
 • Løn etter avtale 
 • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår 
 • Fleksibel arbeidstid 
På heimesida vår: www.fylkesarkivet.no finn du meir informasjon om fylkesarkivet. Nærmare opplysningar får du hjå fylkesarkivar Arnt Ola Fidjestøl, tlf. 57 63 80 00 / 971 88 903 eller fotoarkivar og fagleiar Elin Østevik, tlf. 57 63 80 53.

Søknad sender du ved å bruke elektronisk søknadsskjema.

Opplysningar om søkarane kan bli offentleggjort sjølv om søkaren har bedt om å vere unnateke søkarlista. Søkar vil bli orientert om dette på førehand. Kopi av vitnemål og attestar tek du med deg til eit ev. intervju.

Søknadsfrist 11. juni 2017.