mandag 30. november 2009

Fotograflærling Tomasz A Wacko stiller ut på Tromsø Museum


Tromsø Museum sin fotograflærling Tomasz A. Wacko har i vår, sommer og høst fotografert i Tromsø Botaniske hage.
Resultatet har blitt en vakker studie av former og farger blant hagens mangfold av planter.
Fotografiene vises utvendig på en av Tromsø Museums vegger i en bredde på 7 meter.
Utstillingen vises i mørketidsperioden 30.11.09 til 21.01.2010. kl. 0700 - 1000 og 1400 - 2400.

Vi lover et fargerikt gjensyn med sommeren.

mandag 23. november 2009

Ronny Østnes stiller ut i Gøteborg


Vernissage lördag 28 nov 12-16
Von Thord spelar. Två härliga killar med stort musikkunnande öppnar utställningen.
”Kunstfotograf Ronny Østnes sier at fotografi ikke handler om fotografi, men om tilstedevaerelse, om lengsel, om lykke, om passion, om livet. Utstillingen ”Photographs” tar deg med på en reise. I tillegg til at bildene viser deg mange spennende steder i verden, så handler den om reisen i oss selv”

Østnes arbeider utenfor Oslo, og er en etablert fotograf med kunst som hovedfelt. Naer 20 utstillinger, bokutgivelse, platecover, flere utsmykninger, har gitt flere priser for hans arbeid.

Lenke

torsdag 12. november 2009

NORSK DOKUMENTARFOTOGRAFI

Hva er norsk dokumentarfotografi i dag? I stedet for å gi et entydig svar på dette spørsmålet, viser utstillingen Norsk dokumentarfotografi et spekter av samtidige fotografer og deres frittstående prosjekter. Sammen gir disse nye fortolkninger av etablerte dokumentariske sjangere, og viser hvordan dokumentarfotografiet i dag inngår i en utvidet visuell kultur.

Utstillingen inkluderer både etablerte og mindre etablerte norske fotografer, og fotografer som arbeider innenfor kunstfeltet så vel som reportasjefotografer.

Kombinasjonen av et sikkert og særegent bildespråk og en aktuell tematikk, har vært førende for utvalget til utstillingen. Utover dette har arbeidene til felles at de undersøker konstruksjon av identitet gjennom fokus på forholdet mellom mennesker og deres omgivelser. Hovedvekten ligger på skjæringspunktet mellom nasjonal kultur og internasjonale globaliseringsprosesser. Mange av arbeidene forholder seg spesifikt til nettopp den norske identiteten.

Mens dokumentarfotografi historisk sett har vært forbundet med et objektivt og nøkternt bildespråk i svart-hvitt, er alle arbeidene i denne utstillingen i farger. Flere av bildene bærer også tydelig bud om fotografens subjektive valg, og utfordrer konvensjonelle ideer om dokumetarfotografiet. For eksempel har Oddleiv Apneseth produsert en rekke iscenesatte gruppefotografier som viser både institusjonaliserte og usynlige sosiale samfunnsstrukturer fra Jølster. Lill-Ann Chepstow-Lusty har samlet, redigert og forstørret eldre amatørfamiliefotografier fra barndommen til voksne homofile kvinner og menn. Andre prosjekter ligger nærmere reportasjefotografiet. Monica Larsens fargesterke bilder viser fremveksten av en ny form for urban fritid i Kigali, Rwanda. Gjennom komposisjon, farger og motiv gir bildene innsikt i konsekvensene av pågående moderniseringsprosesser i Rwanda.

Disse tendensene gjør seg gjeldende også i prosjektene til de andre medvirkende fotografene på utstillingen: Marcus Bleasdale, Eirik Brekke, Ellen Lande Gossner, Rune Johansen, Anne Stine Johnsbråten, Siv Johanne Seglem og Knut Egil Wang.

Utstillingen er kuratert av Susanne Ø. Sæther i samarbeid med Caroline Ugelstad på Henie Onstad Kunstsenter og er et resultat av Fritt Ords store stipendsatsning på norsk dokumentarfotografi. En forutsetning for denne tildelingen var at prosjektene skulle bidra til sosial og politisk refleksjon. Med dette som utgangspunkt viser utstillingen ti av prosjektene som ble tildelt produksjonsstøtte.

Boken Norsk dokumentarfotografi i dag (Forlaget Press) presenterer samtlige 38 vinnerprosjekter fra Fritt Ords store utlysning av midler til samfunnsengasjerte fotografer i 2007. Boken lanseres samtidig med utstillingsåpningen 22. oktober 2009.

22. OKTOBER – 13. DESEMBER 2009

Foto: Lill-Ann Chepstow-Lusty: Gay Kids "Elisabeth"

søndag 8. november 2009

IFF-Stipendet 2009
IFF stipend vedtekter

1. IFF - stipendet har til hensikt å muliggjøre faglig utvikling gjennom økonomisk støtte til kurs, studiereiser eller arbeidsprosjekter.

2. Stipendet skal bestyres av en stipendkomité bestående av 2 faste medlemmer og ett medlem fra IFFs styre. De to faste medlemmene velges for 3 år. Styremedlemmet hvert år. Stipendkomiteens avgjørelse er endelig.

3. Stipendet deles ut en gang pr. år. Stipendets størrelse fastsettes av årsmøtet. Stipendet lyses ut på IFFs nettside og per e-post til medlemmene med minimum 4 ukers søknadsfrist. Stipendet kan deles ut til en eller flere prosjekter. Stipendet kan overføres til påfølgende år. Stipendmottaker offentliggjøres på IFFs julemøte.
4. Alle vanlig medlemmer av IFF kan søker stipendet, med unntak av stipendkomiteens medlemmer.
5. Stipendet kan bare tildeles en og samme fotograf to ganger og da med minst 5 års mellomrom.

6. Prosjekt eller prosjekter som tildeles IFFs stipend må gjennomføres innen 18 måneder etter tildeling. Stipendmottaker kan søke IFFs om forlengelsen av tidsramme 18 måneder. IFF kan kreve tilbakebetaling av stipendet hvis prosjektet ikke fullføres uten gyldig grunn. Dette avgjøres av IFFs styre.

7. Den som mottar stipendet forplikter seg til å skrive en oppsummering av ferdigstilt prosjektet til IFFs styre og holde et foredrag på et av IFFs medlemsmøter. Senest 18 måneder etter mottatt stipend. Gi IFF rett til eventualt nettpublisering og i andre medier vederlagsfritt.

8. Skriftlig søknad må inneholde:
En kort presentasjon av den eller de som søker.
En detaljert beskrivelse av hva stipendet er tenkt brukt til.
Et enkelt kostnadsoverslag.
En framdriftsplan som er innen for 18 måneder.