onsdag 12. mars 2008

Invitasjon til kurs, årsmøte og middag


IFF ønsker å invitere sine medlemmer til faglig påfyll og kurs i forbindelse med årsmøtet.
Torsdag 10. april og fredag 11. april er det kurs og workshop og lørdag er det møte for regionskontaktene, så årsmøte og middag.
Regionsmøte og årsmøte lørdag 12. april i i Fotografiens hus.

Regionsmøte kl 14:00 - 15:00
Årsmøte kl 15:30
Middag kl 18:00

Middag er på restauranten Mefhel i Kirkegata 15. En pakistansk restaurant hvor vi som vanlig får eget lokale i kjelleren.
Mehfel hjemmeside: www.mehfel.no

Middag, drikke og kaffe er gratis for IFFs medlemmer. Velkommen!

Last ned vedlegg for mer info og påmelding

Innbydelse og påmelding
Generalforsamling dagsorden

onsdag 5. mars 2008

Landskonferanse fotobevaring

Mangfoldige bilder
Landskonferanse foto 2008. Oslo 28.-29. april
Sted: Clarion Hotell Royal Christiania, Biskop Gunnerus gate 3, Oslo

Landskonferansen arrangeres årlig, og samler personer i abm-sektoren som jobber med fotografi, men også representanter fra utdannings- og forskningsmiljøer og andre interesserte. Vårt mål er at konferansen skal fungere både som møteplass, og som arena for faglig oppdatering, diskusjon og inspirasjon.
Tittelen på årets konferanse – Mangfoldige bilder – spiller på utfordringene med å reflektere Norge som et flerkulturelt samfunn i fotoarkivene og samlingene. Utfordringene handler bl.a. om å synliggjøre det materialet som allerede finnes i samlingene, kartlegge og fylle eventuelle mangler gjennom innsamling, og å reflektere dagens utvikling gjennom innsamling og dokumentasjon. Slike aktiviteter med fokus på nasjonale minoriteter og nyere innvandringsgrupper er viktig, bl.a. fordi disse gruppene er underrepresentert i samlingene og arkivene. Men det innebærer samtidig en rekke spesielle problemstillinger knyttet til kulturforskjeller, terminologi, blikk, og historiske forhold som overvåking og maktmisbruk.
Vi har invitert personer som har gjort seg erfaringer og tanker både rundt innsamling og om fotografisk samtidsdokumentasjon.
Forhåpentlig vil disse erfaringene ha verdi utover egen virksomhet, og gi et bilde av en farbar vei fremover.
Dag 2 i konferansen er viet viktige faglige utviklingstrekk og tendenser i fotobevaringsfeltet.
Onsdag 30. april blir det muligheter for institusjonsbesøk gjennom individuelle avtaler.

Les mer her
Påmelding

Frist for påmelding: 14. mars