torsdag 22. november 2012

Akershusmuseet søker fotograf i 50% prosjektstilling ut juni 2013Akershusmuseet 
er et moderne museum som gjennom utstillinger og arrangementer setter fokus på tendenser i vår egen tid og det kulturelt sammensatte Akershus. Ved våre avdelinger gjenspeiles det mangfoldige Akershus, fra kristianiaborgernes herregårdsliv på Linderud Gård, storbondens stell på Gamle Hvam til husmannskår i de dype skoger på Aurskog-Høland Bygdetun. Opplev Asker Museum med kunstnerliv og kystkultur i vest, ta en reise tilbake i tiden med røyk og damp på Urskog-Hølandsbanen, eller sett deg ved pulten på Eventyrskolen i Nes og drøm deg bort i den norske eventyrskatten, malt på veggen av kjente norske malere.

I forbindelse med etablering av det nye Oslofjordmuseet, frikjøpes museets fotograf fram til sommeren.
Akershusmuseet søker derfor en vikar som kan dekke deler av fotografens arbeidsområde. Oppgaver vil være fotografering og filming i forbindelse med arrangementer rundt omkring på Akershusmuseets avdelinger, digital reprofotografering av eldre fotomateriale, fotografering i forbindelse med museets prosjekter og utstillinger, produksjon av bilder i store formater.

Vi søker en positiv og energisk person med stor arbeidskapasitet. Det forventes at du har solid
faglig bakgrunn og/eller kan vise til relevant fotoutdanning. Erfaring med håndtering av historisk
fotomateriale er en fordel, men ingen forutseting.

Vi kan tilby en spennende og lærerik jobb i et tverrfaglig arbeidsmiljø med varierte oppgaver.
Museets fotoavdeling har to fast ansatte, og har stor produksjon og godt utstyr tilpasset arbeidsoppgavene.

Søker må ha førerkort og det er en fordel om man har tilgang til bil
, da man i perioder vil reise i fylket.

Ved spørsmål ring Øivind Möller Bakken 404 292 58

Søknaden sendes til oivind.bakken@akershusmuseet.no

Oppstart: 1/1-2013

Søknadsfrist: 7/12 2012

GLIMT 2012 - UNIKE ARKEOLOGICA-FOTOGRAFERT AV ADNAN ICAGIC

 GLIMT er Tromsø Museums faste mørketidsutstilling som går fra 25.november til soldagen 21. januar, og som i år avvikles for 11. gang. 
Tanken bak prosjektet er å vise glimt fra våre samlinger og prosjekter som ellers ikke er tilgjengelig for publikum. 

Årets GLIMT – UNIKE Arkeologica – viser 170 fotografier av arkeologiske gjenstander fra en periode på over 8000 år. Det er et stort spenn mellom det grovt tilhogde, men funksjonelle steinredskapet, til ei elegant formet og polert øks, som knapt har egnet seg til bruk. Gjenstandene har inngått i menneskers livberging, men de har også dekket et behov for å omgi seg med vakre ting. Sjeldne materialer, avansert og dyktig bearbeiding har gitt status. Noen av objektene har utvilsomt også inngått i rituelle sammenhenger. 

Tromsø Museums fotograf, Adnan Icagic har fanget det vakre i gjenstandene. Ved å fokusere på komposisjon, detaljer, lys og farge, styrkes opplevelsen av dem som estetiske objekt. 
Fotografiene vises ved å bli projisert på en av Tromsø Museums utvendige vegger i en bredde på hele elleve meter. 

De som står bak prosjektet er: 
Fotograf Adnan Icagic 
Fotoarkivar Sveinulf Hegstad 
Formgiver Ellen Marie Beck 
Fotoleder Mari Karlstad

Førsteamanuensis Rossella Ragazzi 

Foto: Adnan Icagic, Tromsø Museum-Universitetsmuseet

Foto: Adnan Icagic, Tromsø Museum-Universitetsmuseet

Foto: Adnan Icagic, Tromsø Museum-Universitetsmuseet

Foto: Adnan Icagic, Tromsø Museum-Universitetsmuseet

Foto: Adnan Icagic, Tromsø Museum-Universitetsmuseet

Foto: Adnan Icagic, Tromsø Museum-Universitetsmuseet

Foto: Adnan Icagic, Tromsø Museum-Universitetsmuseet

Foto: Adnan Icagic, Tromsø Museum-Universitetsmuseet

Foto: Adnan Icagic, Tromsø Museum-Universitetsmuseet

Foto: Adnan Icagic, Tromsø Museum-Universitetsmuseet