torsdag 22. november 2012

GLIMT 2012 - UNIKE ARKEOLOGICA-FOTOGRAFERT AV ADNAN ICAGIC

 GLIMT er Tromsø Museums faste mørketidsutstilling som går fra 25.november til soldagen 21. januar, og som i år avvikles for 11. gang. 
Tanken bak prosjektet er å vise glimt fra våre samlinger og prosjekter som ellers ikke er tilgjengelig for publikum. 

Årets GLIMT – UNIKE Arkeologica – viser 170 fotografier av arkeologiske gjenstander fra en periode på over 8000 år. Det er et stort spenn mellom det grovt tilhogde, men funksjonelle steinredskapet, til ei elegant formet og polert øks, som knapt har egnet seg til bruk. Gjenstandene har inngått i menneskers livberging, men de har også dekket et behov for å omgi seg med vakre ting. Sjeldne materialer, avansert og dyktig bearbeiding har gitt status. Noen av objektene har utvilsomt også inngått i rituelle sammenhenger. 

Tromsø Museums fotograf, Adnan Icagic har fanget det vakre i gjenstandene. Ved å fokusere på komposisjon, detaljer, lys og farge, styrkes opplevelsen av dem som estetiske objekt. 
Fotografiene vises ved å bli projisert på en av Tromsø Museums utvendige vegger i en bredde på hele elleve meter. 

De som står bak prosjektet er: 
Fotograf Adnan Icagic 
Fotoarkivar Sveinulf Hegstad 
Formgiver Ellen Marie Beck 
Fotoleder Mari Karlstad

Førsteamanuensis Rossella Ragazzi 

Foto: Adnan Icagic, Tromsø Museum-Universitetsmuseet

Foto: Adnan Icagic, Tromsø Museum-Universitetsmuseet

Foto: Adnan Icagic, Tromsø Museum-Universitetsmuseet

Foto: Adnan Icagic, Tromsø Museum-Universitetsmuseet

Foto: Adnan Icagic, Tromsø Museum-Universitetsmuseet

Foto: Adnan Icagic, Tromsø Museum-Universitetsmuseet

Foto: Adnan Icagic, Tromsø Museum-Universitetsmuseet

Foto: Adnan Icagic, Tromsø Museum-Universitetsmuseet

Foto: Adnan Icagic, Tromsø Museum-Universitetsmuseet

Foto: Adnan Icagic, Tromsø Museum-Universitetsmuseet

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar