fredag 22. januar 2010

Kurs i fargestyring med Gunnar Frydenlund


IFF ønsker å bidra til å styrke medlemmenes kompetanse innen digital publisering og presentasjon. Gjennom året  arrangeres en serie kurs og workshops hvor vi skal tilegne oss kunnskap som utvider vår kompetanse. Dette vil styrke institusjonsfotografenes stilling.
Serien begynner med kurs i fargestyring med fargeguruen Gunnar Frydenlund, fortsetter med et seminar om digitale fortellinger for nettpublisering, en workshop om “360-bilder” og et seminar om å publisere fotohistorien på nett.
Medlemsmøtet er åpent for alle medlemmer i IFF, NRF, NFF og FFF. Gratis inngang!

Vi møtes i Fotografiens Hus 8. februar
17.00 Servering
17.30 Kurs ved Gunnar Frydenlund
Påmeldingsfrist 5. februar: vidar.ibenfeldt@nasjonalmuseet.no

mandag 4. januar 2010

Fotografer danner ny organisasjon

Bildet: Fra innledende møte i prosjektgruppen.
Fa venstre: John Lerskau (NRF), Arve Henriksen (NRF), Harry Bjerkeng (NHO), Roderick Ewart (IFF), Kjell S Stenmarch (NRF), Arthur Sand (leder for gruppen) og Rolf Schjesvold (NFF).Tre forbund har startet prosessen
Gjennom noen år har Norges Fotografforbund, Institusjonsfotografenes Forening og Norske Reklamefotografer hatt et samarbeid – hvor de blant annet har benyttet seg av Fotografiens Hus, galleri og NFFs administrasjon. Nå ønsker de å invitere andre foreninger og forbund til å være med på å danne en helt ny organisasjon. De foreslår en overbygning som vil innebære en fordel for alle tilsluttede organisasjoner.

Tre hovedformål
I den første fasen ser de for seg tre hovedarbeidsområder: Fotografens rettigheter til egne arbeider, utdanning og myndighetskontakt. I dette arbeidet vil det bety mye at fotografene kan framstå med en felles stemme, og ikke som i dag gjennom 9 ulike foreninger/forbund. Rettigheter og utdanning står aller først på programmet – det gjelder å styrke faget.

Gjennomføres i 2010
Det arbeides nå med å få tilsutning til idéen fra alle foreninger og forbund, og så invitere til et stormøte tidlig neste år. Gjennom 2010 får foreningene anledning til å ta dette opp på sine årsmøter, og så håper initiativtakerne at alle vil slutte seg til den nye organisasjonen.

Foto-Norge
Navnet på den nye organisasjonen er ikke bestemt. Dette, og den økonomiske og administrative løsningen, skal det naturlig nok samarbeides om. Tanken er at fellesskapet bl.a. kunne tilføre medlemmene nye løsninger og ressurser som den enkelte i dag ikke har. Med felles interesser og felles mål finnes det grobunn for en slik ny organisasjon. Det har lenge vært snakket om ulike løsninger for en topp-organisasjon i foto-Norge – nå er løsningen funnet!

Kontaktpersoner:
Pressekontakt for prosjektgruppa: Knut Førsund knut@knut.no, tlf. 918 36 651
Leder for prosjektarbeidet: Arthur Sand Arthur.Sand@ht.uio.no tlf. 920 92 573
Fra Norges Fotografforbund: Rolf Schjesvold jsfoto@online.no tlf. 913 07 749
Fra Institusjonsfotografenes Forening: Roderick Ewart fotograf.RoderickEwart@gmail.com tlf. 918 86 618
Fra Norske Reklamefotografer: John Lerskau john@lerskau.no