mandag 4. januar 2010

Fotografer danner ny organisasjon

Bildet: Fra innledende møte i prosjektgruppen.
Fa venstre: John Lerskau (NRF), Arve Henriksen (NRF), Harry Bjerkeng (NHO), Roderick Ewart (IFF), Kjell S Stenmarch (NRF), Arthur Sand (leder for gruppen) og Rolf Schjesvold (NFF).Tre forbund har startet prosessen
Gjennom noen år har Norges Fotografforbund, Institusjonsfotografenes Forening og Norske Reklamefotografer hatt et samarbeid – hvor de blant annet har benyttet seg av Fotografiens Hus, galleri og NFFs administrasjon. Nå ønsker de å invitere andre foreninger og forbund til å være med på å danne en helt ny organisasjon. De foreslår en overbygning som vil innebære en fordel for alle tilsluttede organisasjoner.

Tre hovedformål
I den første fasen ser de for seg tre hovedarbeidsområder: Fotografens rettigheter til egne arbeider, utdanning og myndighetskontakt. I dette arbeidet vil det bety mye at fotografene kan framstå med en felles stemme, og ikke som i dag gjennom 9 ulike foreninger/forbund. Rettigheter og utdanning står aller først på programmet – det gjelder å styrke faget.

Gjennomføres i 2010
Det arbeides nå med å få tilsutning til idéen fra alle foreninger og forbund, og så invitere til et stormøte tidlig neste år. Gjennom 2010 får foreningene anledning til å ta dette opp på sine årsmøter, og så håper initiativtakerne at alle vil slutte seg til den nye organisasjonen.

Foto-Norge
Navnet på den nye organisasjonen er ikke bestemt. Dette, og den økonomiske og administrative løsningen, skal det naturlig nok samarbeides om. Tanken er at fellesskapet bl.a. kunne tilføre medlemmene nye løsninger og ressurser som den enkelte i dag ikke har. Med felles interesser og felles mål finnes det grobunn for en slik ny organisasjon. Det har lenge vært snakket om ulike løsninger for en topp-organisasjon i foto-Norge – nå er løsningen funnet!

Kontaktpersoner:
Pressekontakt for prosjektgruppa: Knut Førsund knut@knut.no, tlf. 918 36 651
Leder for prosjektarbeidet: Arthur Sand Arthur.Sand@ht.uio.no tlf. 920 92 573
Fra Norges Fotografforbund: Rolf Schjesvold jsfoto@online.no tlf. 913 07 749
Fra Institusjonsfotografenes Forening: Roderick Ewart fotograf.RoderickEwart@gmail.com tlf. 918 86 618
Fra Norske Reklamefotografer: John Lerskau john@lerskau.no

2 kommentarer:

 1. Your blog keeps getting better and better! Your older articles are not as good as newer ones you have a lot more creativity and originality now keep it up!

  SvarSlett
 2. Morten Thorkildsen18. mai 2010 kl. 12:48

  Leste i dag følgende viktige melding til alle NFFs medlemmene vedrørende valg av styre og representantskapsmøte i Foto-Norge. Dette bør være et eksempel til etterfølgelse for IFFs styre og vil være med til å bidra til en involverende og demokratisk prosess . Hvordan har IFF tenkt å håndtere denne saken?

  Med hilsen

  Morten Thorkildsen
  VIKTIG MELDING TIL ALLE MEDLEMMER AV NORGES FOTOGRAFFORBUND:
  VALG AV REPRESENTANTER TIL STYRE OG REPRESENTANTSKAP I FELLESORGANISASJONEN “FOTO-NORGE”.
  På landsmøtet 2010 i Larvik vedtok vi å bli med i fellesorganisasjonen Foto-Norge, sammen med : Institusjonsfotografenes Forening; Norske Reklamefotografer; Pressefotografenes Klubb; Forbundet Frie Fotografer; Norske Naturfotografer; Biofoto; Norsk Skolefotoforbund; Preus museums venner – Norsk fotohistorisk Forening; Norsk Selskap for Fotografi; og filmfotografer. Dette er kanskje den viktigste enkeltsak for fotografi i Norge på svært mange år.
  Foto-Norge skal arbeide både internt og eksternt og være fotografenes og fotografiets talerør inn til politikere, myndigheter, medier, utdannings-institusjoner og potensielle sponsorer.
  Det skal etableres et representantskap bestående av 2 representanter fra hver av medlemsorganisasjonene (tilsammen 22 personer slik det ser ut pr. i dag). Det ny-etablerte representskapet skal på det konstituerende møtet velge et styre, bestående av tilsammen 8 personer: Leder, nestleder, 3 styremedlemmer og 3 varamedlemmer. En valgkomité på 3 personer er bedt om å komme med en innstilling til styresammensetning til det konstituerende møtet , som skal avholdes 22.juni 2010 i Oslo.
  Styret i Norges Fotografforbund ønsker forslag på gode kandidater fra DEG!
  • Navn på to-2 personer som skal representere NFF i representantskapet
  • Navn på person(er) til å sitte i styret, fra NFF eller andre som du mener kan representere NFF på en god måte.
  Når det gjelder styret så skal dette bestå av personer som ikke sitter i representantskapet. Det er foreslått at stemmeberettigede i representantskapet skal være 2 representanter fra hver organisasjon i tillegg til styret.
  Personene som skal velges, må ha kunskap om, og særlig interesse av, det politiske aspekt av vår faglige utvikling i relasjon til formålsparagrafen :Styrke fotografiet og film i samfunnet, gjennom kunnskap, forståelse og respekt . Arbeide for gode og varige forhold mellom og for medlemsorganisasjonene.
  Husk at de som foreslås også skal jobbe mot/med kulturdepartementet og utdanningsdirektoratet. Dette gjelder ikke minst styremedlemmene. Det er ønskelig med en god kjønnsfordeling i både styre og representantskap.
  Valgkomitéen må ha forslagene i hende senest 21. mai 2010. Valgkomitéen avleverer sitt forslag innen 8.juni og forslaget fremmes for det konstituerende møtet 22. juni 2010.
  Forslag sendes på epost til sekretariat@fotografiens-hus.no
  På bakgrunn av innkomne forslag og egen vurdering, vil styret i NFF velge representanter til representantskapet og fremme forslag til styremedlemmer.
  Vennlig hilsen
  Styret i Norges Fotografforbund

  SvarSlett