onsdag 12. juni 2019

Preus museum har ledig 100% stilling som fotograf!

For å videreføre arbeidet med å ordne museets samling søker vi en ny medarbeider som skal arbeide med fotografering, digitalisering og registrering av museets samling og arbeid med den digitale utviklingen av samlingen.

Søknadsfrist: 11. august
Les mer her: