fredag 11. desember 2009

Landskonferanse for fotobevaring


Landskonferanse for fotobevaring arrangeres i samarbeid med Maihaugen på Lillehammer 26.-27. april 2010. Hold av datoene! Mer info etter hvert.

Med vennlig hilsen
Per Olav Torgnesskar
Seniorrådgiver
ABM-utvikling
Statens senter for arkiv, bibliotek og museum
Postboks 8145 Dep
NO-0033 Oslo
Tel: +47 23 11 75 30

mandag 30. november 2009

Fotograflærling Tomasz A Wacko stiller ut på Tromsø Museum


Tromsø Museum sin fotograflærling Tomasz A. Wacko har i vår, sommer og høst fotografert i Tromsø Botaniske hage.
Resultatet har blitt en vakker studie av former og farger blant hagens mangfold av planter.
Fotografiene vises utvendig på en av Tromsø Museums vegger i en bredde på 7 meter.
Utstillingen vises i mørketidsperioden 30.11.09 til 21.01.2010. kl. 0700 - 1000 og 1400 - 2400.

Vi lover et fargerikt gjensyn med sommeren.

mandag 23. november 2009

Ronny Østnes stiller ut i Gøteborg


Vernissage lördag 28 nov 12-16
Von Thord spelar. Två härliga killar med stort musikkunnande öppnar utställningen.
”Kunstfotograf Ronny Østnes sier at fotografi ikke handler om fotografi, men om tilstedevaerelse, om lengsel, om lykke, om passion, om livet. Utstillingen ”Photographs” tar deg med på en reise. I tillegg til at bildene viser deg mange spennende steder i verden, så handler den om reisen i oss selv”

Østnes arbeider utenfor Oslo, og er en etablert fotograf med kunst som hovedfelt. Naer 20 utstillinger, bokutgivelse, platecover, flere utsmykninger, har gitt flere priser for hans arbeid.

Lenke

torsdag 12. november 2009

NORSK DOKUMENTARFOTOGRAFI

Hva er norsk dokumentarfotografi i dag? I stedet for å gi et entydig svar på dette spørsmålet, viser utstillingen Norsk dokumentarfotografi et spekter av samtidige fotografer og deres frittstående prosjekter. Sammen gir disse nye fortolkninger av etablerte dokumentariske sjangere, og viser hvordan dokumentarfotografiet i dag inngår i en utvidet visuell kultur.

Utstillingen inkluderer både etablerte og mindre etablerte norske fotografer, og fotografer som arbeider innenfor kunstfeltet så vel som reportasjefotografer.

Kombinasjonen av et sikkert og særegent bildespråk og en aktuell tematikk, har vært førende for utvalget til utstillingen. Utover dette har arbeidene til felles at de undersøker konstruksjon av identitet gjennom fokus på forholdet mellom mennesker og deres omgivelser. Hovedvekten ligger på skjæringspunktet mellom nasjonal kultur og internasjonale globaliseringsprosesser. Mange av arbeidene forholder seg spesifikt til nettopp den norske identiteten.

Mens dokumentarfotografi historisk sett har vært forbundet med et objektivt og nøkternt bildespråk i svart-hvitt, er alle arbeidene i denne utstillingen i farger. Flere av bildene bærer også tydelig bud om fotografens subjektive valg, og utfordrer konvensjonelle ideer om dokumetarfotografiet. For eksempel har Oddleiv Apneseth produsert en rekke iscenesatte gruppefotografier som viser både institusjonaliserte og usynlige sosiale samfunnsstrukturer fra Jølster. Lill-Ann Chepstow-Lusty har samlet, redigert og forstørret eldre amatørfamiliefotografier fra barndommen til voksne homofile kvinner og menn. Andre prosjekter ligger nærmere reportasjefotografiet. Monica Larsens fargesterke bilder viser fremveksten av en ny form for urban fritid i Kigali, Rwanda. Gjennom komposisjon, farger og motiv gir bildene innsikt i konsekvensene av pågående moderniseringsprosesser i Rwanda.

Disse tendensene gjør seg gjeldende også i prosjektene til de andre medvirkende fotografene på utstillingen: Marcus Bleasdale, Eirik Brekke, Ellen Lande Gossner, Rune Johansen, Anne Stine Johnsbråten, Siv Johanne Seglem og Knut Egil Wang.

Utstillingen er kuratert av Susanne Ø. Sæther i samarbeid med Caroline Ugelstad på Henie Onstad Kunstsenter og er et resultat av Fritt Ords store stipendsatsning på norsk dokumentarfotografi. En forutsetning for denne tildelingen var at prosjektene skulle bidra til sosial og politisk refleksjon. Med dette som utgangspunkt viser utstillingen ti av prosjektene som ble tildelt produksjonsstøtte.

Boken Norsk dokumentarfotografi i dag (Forlaget Press) presenterer samtlige 38 vinnerprosjekter fra Fritt Ords store utlysning av midler til samfunnsengasjerte fotografer i 2007. Boken lanseres samtidig med utstillingsåpningen 22. oktober 2009.

22. OKTOBER – 13. DESEMBER 2009

Foto: Lill-Ann Chepstow-Lusty: Gay Kids "Elisabeth"

søndag 8. november 2009

IFF-Stipendet 2009
IFF stipend vedtekter

1. IFF - stipendet har til hensikt å muliggjøre faglig utvikling gjennom økonomisk støtte til kurs, studiereiser eller arbeidsprosjekter.

2. Stipendet skal bestyres av en stipendkomité bestående av 2 faste medlemmer og ett medlem fra IFFs styre. De to faste medlemmene velges for 3 år. Styremedlemmet hvert år. Stipendkomiteens avgjørelse er endelig.

3. Stipendet deles ut en gang pr. år. Stipendets størrelse fastsettes av årsmøtet. Stipendet lyses ut på IFFs nettside og per e-post til medlemmene med minimum 4 ukers søknadsfrist. Stipendet kan deles ut til en eller flere prosjekter. Stipendet kan overføres til påfølgende år. Stipendmottaker offentliggjøres på IFFs julemøte.
4. Alle vanlig medlemmer av IFF kan søker stipendet, med unntak av stipendkomiteens medlemmer.
5. Stipendet kan bare tildeles en og samme fotograf to ganger og da med minst 5 års mellomrom.

6. Prosjekt eller prosjekter som tildeles IFFs stipend må gjennomføres innen 18 måneder etter tildeling. Stipendmottaker kan søke IFFs om forlengelsen av tidsramme 18 måneder. IFF kan kreve tilbakebetaling av stipendet hvis prosjektet ikke fullføres uten gyldig grunn. Dette avgjøres av IFFs styre.

7. Den som mottar stipendet forplikter seg til å skrive en oppsummering av ferdigstilt prosjektet til IFFs styre og holde et foredrag på et av IFFs medlemsmøter. Senest 18 måneder etter mottatt stipend. Gi IFF rett til eventualt nettpublisering og i andre medier vederlagsfritt.

8. Skriftlig søknad må inneholde:
En kort presentasjon av den eller de som søker.
En detaljert beskrivelse av hva stipendet er tenkt brukt til.
Et enkelt kostnadsoverslag.
En framdriftsplan som er innen for 18 måneder.
fredag 30. oktober 2009

IFF - Julemøte i fotohovedstaden HortenFredag 20. november ønsker Preus Museum oss velkommen
ved sin nye direktør, Ingrid Nilsson. Videre blir vi vist rundt i
Norges nasjonale museum for fotografi.
På kvelden inviterer vi til middag med juleinspirert mat og tilbehør på
 Det Sjømilitære Samfund i umiddelbar nærhet

Tradisjonen tro deles IFF-stipendet ut under middagen

Det blir satt opp buss fra Oslo ved Thon Hotel Opera
(mellom Oslo S og Operaen – Christian Fredriksplass 5) kl. 13.30.
Klokken 15.30 møter vi Ingrid Nilsson
Middagen begynner kl. 17.30
Retur fra Horten er 22.30 (ankomst Oslo ca midnatt)

Middagen og arrangementet dekkes av IFF.
Bussen koster 200,- t/r, og dekkes av den enkelte


Julemøtet holdes samme tid og sted som kurset i fotobevaring.
Programmet er lagt opp slik at man kan delta på begge arrangementer.
Hvis man ønsker overnatting kan det ordnes gjennom oss, på hotellet som blir brukt i forbindelse med fotobevaringskurset

Påmelding innen 9. nov til: vidar.ibenfeldt@nasjonalmuseet.no
Gi beskjed om du ønsker buss og overnatting

Velkommen!

IFF inviterer til kurs i fotobevaring hos Preus Museum

IFF inviterer til et todagers kurs i fotobevaring med Jens Gold (fotokonservator ved Preus Museum). Kurset vil ta opp forskjellige temaer rundt fotobevaring i Norge i dag, som blant annet; preventiv bevaring, nedbrytning i samlinger, klimakontroll, digitalisering og konservering.

Kurset holdes hos Preus Museum i Horten og begynner fredag 20/11 kl. 09.00, og avsluttes lørdag 21/11 kl. 17.00. Kursavgiften er kr. 1000,- (IFF sponser hver deltager med kr. 1000,-). Reise og overnatting dekkes av den enkelte. Overnatting i dobbeltrom til kr 750,- pr person på Sjømilitære Samfunn kan ordnes. Maks antall deltagere er 20, førstemann til mølla.

Kurset faller sammen med IFFs julemøte som holdes i Horten fredag kveld
20/11 (mer om dette senere).

Påmelding innen 2. november: send mail til Vidar  

Husk å spesifisere om du ønsker overnatting.

torsdag 29. oktober 2009

På Photocamp til helgen kan du delta på følgende gratis arrangementer:


Fredag 30. oktober, gratis foredrag:
11.00 - 11.45  Hur ser din bild ut i det digitale mørkerom ?               Eizo Europe v/ Anders Jönson
12.00 - 12.45  Kalibrering med Spyder3 familien                                          Datacolor v/Klaus Bjarner
14.00 - 14.45  ColorChecker Passport & ColorMunki Photo             X-Rite v/Wolfgang Renner
15.00 - 16.30  Keynote                                                                                                         Anne Lise Flavik / Nordic Light
ca. 21.00                     Paneldebatt

10.00 - 18.00  Leverandør messe

Lørdag 31. oktober, gratis foredrag:
09.00 - 10.30  Keynote                                                                                                         Per Arnfinn Persen / Profil Data as
11.00 - 11.45  Kalibrering med Spyder3 familien                                          Datacolor v/Klaus Bjarner
12.00 - 12.45  Hur ser din bild ut i det digitale mørkerom ?               Eizo Europe v/ Anders Jönson
14.00 - 14.45  ColorChecker Passport & ColorMunki Photo             X-Rite v/Wolfgang Renner                                                               
ca. 21.00                     Paneldebatt

10.00 - 18.00  Leverandør messe


Søndag 1. november, gratis foredrag:
09.00 - 10.30  Keynote                                                                                                         Interfoto
12.00 - 12.45  Kalibrering med Spyder3 familien                                          Datacolor v/Klaus Bjarner
14.00 - 14.45  ColorChecker Passport & ColorMunki Photo             X-Rite v/Wolfgang Renner                 
15.00 - 15.45  Hur ser din bild ut i det digitale mørkerom ?               Eizo Europe v/ Anders Jönson                                                         

10.00 - 18.00  Leverandør messe


Internasjonale stjernefotografer
Itillegg kan du på Photocamp treffe internasjonale og nasjonale stjernefotografer som Abbas, William Ropp, Denis Reggie, Mikkel Aaland, Stuart Franklin, Gen Nishino, Damian Heinish, Ulrik Jantzen, Per Heimly, Pål Hermansen og Else Munthe-Kaas. Disse vil holde heldags workshop og/eller 1 1/2 timers foredrag. Heldags workshop koster kr. 1.900,-, og foredragene kr. 490,-. Studenter får fullpass billett for kr. 690,-.


Ledige plasser på workshops:
Mikkel Aaland              Photoshop konferanse, fredag 30. okt.         
Stuart Franklin             Workshop, lørdag 31. okt.
Mikkel Aaland              Lightroom workshop, lørdag 31. okt.

Itillegg er det godt om plasser til 1 1/2 timers foredragene i Saga Hall.


Priser: 
Photoshop konferanse, fredag 30. Okt. kr. 1.900,- 
Lightroom 3.0 workshop, lørdag 31. Okt. kr. 1.900,- 
Mikkel Aaland pakke (fredag og lørdag)  kr. 2 900,- 
Dagpakke kr. 1.900,-
Fullpass til hele PhotoCamp    kr. 3.900,- 
Studentpass kr. 690,-
Enkeltforedrag kr. 490,-


Sted/tid: 
Holmenkollen Park Hotell, Oslo 
30. Okt. – 1. Nov. 2009

Påmelding: 
email:

web:Overnatting med full pensjon eller dagpakke:
Hotellets dag pakke er på kr 890,- (lunsj og 3 retters middag) for de som ikke ønsker overnatting eller bor i Oslo. Holmenkollen Park Hotells fullpensjonpakke inkluderer overnatting, frokost, lunsj og 3 retters middag til kr. 1290,- i dobbelltrom pr. pers, eller kr 1590 i enkeltrom pr. person.
Overnatting og rom bestilles av hver enkelt.
Kodeord: PhotoCamp
email: Jorgen.Sorthe@rica.no
Jørgen Sorthe  tlf: 47 22 92 27 79
Holmenkollen Park Hotell tlf 47 22 92 20 00

http://www.holmenkollenparkhotel.nomvh 
Per Arnfinn Persen 
Profil Data as 
mobil: 958 04 952
Medarrangør Photocamp 2009 


......................................

Photoshop og Lightroom konferanse med Mikkel Aaland

Amerikanske Mikkel Aaland sine formidable kunnskaper har gjort ham til en viktig bidragsyter i 
utviklingen av Adobes programmer og han har holdt workshops i Photoshop og Lightroom i hele verden. 
30.  og 31. oktober er han i Norge og på Holmenkollen Park Hotell vil dele sin kunnskap med 
profesjonelle fotografer, fotoentusiaster og grafiske designere 

På Photocamp, fredag 30 oktober, vil han vise en komplett Photoshop arbeidsflytløsning fra fangst til 
bildebehandling, først behandle og så tilpasse bildene til optimal trykkvalitet eller til utskrift på Epson 
storformatskriver.  
Lørdag 31. oktober vil Mikkel Aaland holde workshop på Adobe´s neste generasjon 
bildebehandlingsprogram Adobe Lightroom 3.0, som er designet for arkivering, behandling, utskrift og 
presentasjon av tusenvis av bilder, enten de er i JPEG, PSD, Tiff eller RAW format. Mikkel Aaland har 
vært med Adobe i utviklingen av Lightroom 3 som ulønnet rådgiver, og han vil i vise hvordan du kan 
oppnå høy produktivitet med Lightroom´s brukervennlige og moderne grensesnitt. 

Mikkel Aaland er fotograf, bestselgende forfatter og populær workshop-leder. Han har utgitt en rekke 
populære bøker om emnet, hvor Shooting Digital fra 2004 er blitt prisbelønt. Han har også skrevet en 
rekke bøker om kreativ bruk av Adobe Photoshop og Lightroom, blant andre Photoshop Lightroom 2 
Adventure,Photoshop RAW, Shooting Digital, Photoshop for Web, Photoshop ElementsSolutions, 
stillbilder i multimedia og digital fotografering.  

Mikkel Aaland var skaperen av Adobe Lightroom Adventure, som ble avholdt på Island i 2006 og på 
Tasmania i 2008. Dokumentarbildene til Aaland har blitt vist på viktige institusjoner omrking i verden, 
inkludert Bibliotheque Nationale in Paris og tidligere Lenin Museum i Praha, Santa Barbara Museum i 
California, og Oakland. 

Mikkel Aaland kan se tilbake på en lang og begivenhetsrik fotografisk karriere og er en av de mest 
profilerte personligheter innen digital fotografering. Benytt denne unike anledningen til å lære, få 
inspirasjon og bli bedre bildebehandler fra verdens fremste utøver innen faget. 


Kursinnhold: 
Fredag 30. oktober kl. 09.00 - 15.00 Photoshop 

Photoshop Workflow: Preparing Images for Print, This workshop will explore the following 
topics: 
9:00-9:15 Introductions 
9:15-9:45 Before you begin: Important shooting considerations: A brief discussion 
of RAW  

9:45- 10:45 Optimizing Files 
Calibrating your monitor and creating a monitor profile-- presented by Wolfgang 
Renner from x-rite 
Setting up Photoshop preferences 
Understanding Color Space, setting up the Color Space in Photoshop 
What is color management? 
Softproofing in Photoshop 
Intro and Overview to Adobe Camera RAW 

10:45-11:00 Short Coffee Break 

11:00-12:30 Optimizing Files Continued 
Optimizing Tonal values with Camera Raw 
Process Sharpening with Camera RAW 
Localized processing with Camera RAW 
Opening RAW files from ACR into Photoshop 

12:30-13:15  Lunch 

13:15- 15.00 Preparing Optimized files for Prepress 
Print Sharpening in Photoshop 
Cosmetic Sharpening in Photoshop 
Establishing good communication with an offset printer 
Which method of resize sampling should you use? 
How and when to convert to CMYK 
Understanding out of gamut warning 
Using the Photoshop Print Dialog box 
Creating a Printer Profile presented by Wolfgang Renner from x-rite 
Working with PDFs 
Lørdag 31. oktober kl. 10.30 - 18.00 Adobe Lightroom 
Saturday's Lightroom program is aimed at photographers using Lightroom as 
their primary image management, editing  and print application. We will use 
Lightroom 2, but we'll also look at the newly released Lightroom 3 public beta. 


10:30:10:40 Introductions 

10:40- 11:05 Understanding Color Management 
Calibrating your monitor and creating a monitor profile-- presented by 
Wolfgang Renner from x-rite 

11:15-12:00  Getting started with Lightroom 
Importing images in Lightroom 
Library module revealed 

12:00-12:30 Intro to the Develop Module 
Using the X-Rite Colorchecker Passport for accurate colors and correct white 
balance 
Optimizing Tonal values   
Process Sharpening   
Localized processing  
Black and White Conversion   
Opening RAW files from Camera Raw into Photoshop 
Advanced Camera Raw/Photoshop techniques  (time permitting) 
Creating Presets and Synching Image Settings 

12:30-13:15  Lunch 

13:15-13:30 Develop Module continiue… 

13:30-14:00   
How to prepare your images to look great in a Blurb photo book.  
Presented by Alex Hardie, Blurb 
  

14:15- 15:00 Print Module Revealed 
Making Contact Sheets 
Creating Picture Packages 
Adding Type to Images 
Using Identity Plates  
Creating Templates 

15:00- 15:30 Epson Printer Considerations 
Loading and Using Epson (and other) print profiles. Presented by Kai Olsen, 
Epson 
Printing from Lighroom to Epson printers 

15:30- 15:45 Short Break 


15:45- 16:30 Exporting files from Lightroom to Photoshop 
Using Lightrom and Photoshop to create Panoramas 
Using Lightrom and Photoshop to create High Dynamic Range (HDR) images 

16:30-17:30  Introduction to Lightroom 3 Public Beta 

17:30- 18:00 Wrap Up 


A free trial version of Lightroom 2 can be downloaded at  

This schedule is subject to change 
Most of the 2 workshops will be conducted in english 
Mikkel Aaland, author Photoshop Lightroom 2 Adventure 
Phone: (1) 415 983 0623 
Cell USA 1 415 846 5090 
Europe mobile (47) 90 56 39 78 
Skype: maaland29 


Priser: 
Photoshop konferanse, fredag 30. Okt. kr. 1.900,- 
Lightroom 3.0 workshop, lørdag 31. Okt. kr. 1.900,- 
Mikkel Aaland pakke (fredag og lørdag)  kr. 2 900,- 
Fullpass til hele PhotoCamp    kr. 3.900,- 


Sted/tid: 
Holmenkollen Park Hotell, Oslo 
30. Okt. – 1. Nov. 2009 


Påmelding: 
email:

web:


mvh 
Per Arnfinn Persen 
Profil Data as 
mobil: 958 04 952
Medarrangør Photocamp 2009 

mandag 12. oktober 2009

Gratis inspirasjonsseminar med William Ropp

Bilder Nordic School of Photography inviterer til en kveld der det gode portrettet står i fokus. William Ropp har ikke fått kallenavnet Skyggeskulptøren uten grunn.

Den franske fotografen William Ropp er kjent for sin særegne portretteringsstil. Hans kjennemerket er å lyssette modellene sine med en kraftig lommelykt - en metode som gir bildene hans et helt unikt uttrykk. Ropps svart-hvitt fotografier er å finne på velrenommerte kunstinstitusjoner verden over, og han var en av hovedgjestene på årets Nordic Light festival i Kristiansund.
Se flere av bildene hans her
Torsdag 15.oktober vil han holde et inspirasjonsseminar der han forteller om egne erfaringer og metoder for å ta portrettsjangeren til et høyere nivå.
Sted: Elvebakken VGS, Elvebakke 3, Oslo
Tid: Torsdag 15.oktober kl 19 til ca 21.30
Klikk her for mer informasjon og påmelding.

torsdag 8. oktober 2009

Invitasjon til lyssettings-seminar med Nadia Winzenried

Tirsdag 13. oktober fra kl. 17.00 til 21.00 Inviteres medlemmer av Oslo Fotograflaug, Norske Reklamefotografer, Unge Fotografer og Institusjonsfotografenes Forening. Denne kvelden vil Nadia ha et lyssettings-seminar med tema Portrett/Fashion. Vi starter kvelden med en matbit. Kveldens arrangement er gratis for medlemmer av disse foreningene.
Påmelding for medlemmer til Arild Bergseth
PS: Er du ikke medlem enda, meld deg inn og opplev Nadia gratis.

Foto: Nadia Winzenried

tirsdag 6. oktober 2009

Medlemsmøte: Werner Anderson


Mandag 19. oktober kl. 18.00 kan du som IFF-medlem møte fotografen Werner Anderson på Fotografiens Hus. Werner Anderson har i snart ett tiår dokumentert krigens ettervirkninger i land som Rwanda, Bosnia, Vietnam, Laos og på Vestbredden.

Anderson har fotografert i snart tjue år og jobber jobber i dag med bilder av mer kommersiell art. Parallelt med dette har han hele tiden arbeidet med egne dokumentar- og kunst prosjekter, noe som blant annet har resultert i utsmykninger av alt fra private hjem, hotell og til restaurantene Haga, Eik, Annen Etage og Fjord.

De to siste årene synliggjør med all tydelighet hans fotografiske allsidighet: I fjor mottok han gull i Reklamefotografenes konkurranse Utsnitt for iskaldt bilde fra Svalbard. I år ble det to nye gull.

Kokeboken “Gourmet for folket”, som han laget sammen med TV-kokken Ole Jonny Eikefjord, ble kåret til Beste Norske debut kokebok av den renommerte Gourmand Award´s i Paris. Han har også utgitt fotobok om hete konflikter verden rundt for Norsk Folkehjelp.

Werner har i år deltatt som utstiller under Nordic Light International Festival of Photography og Fotografiets Dag. Nylig mottok han også hederlig omtale for hele tre bilder i den prestisjefylte 2009 International Photography Awards.

Werner vil vise oss bilder og fortelle om sitt prosjekt om klasevåpen, sitt prosjekt fra Island og sitt komersielle arbeid. Bildene fra Island henger forøvrig i Fotografiets Hus.

Vel møtt.

Påmelding:vidar.ibenfeldt@nasjonalmuseet.no

onsdag 30. september 2009

Vervekampanje

Institusjonsfotografenes forening (IFF) drar i gang en vervekampanje, 2009-2010.

I en tid da vårt yrke blir mer diffust og preget av glidende grenser mellom vårt fag og andre beslektede er det viktigere enn noen gang og markere at profesjonelle utøvere av foto/imagefaget fortsatt behersker dette bedre enn amatørene.
For at IFF skal kunne markere seg i framtidig styrking av fotofaget, utdanningsplaner og andre spørsmål som vil berøre vårt fagfelt, er det viktig at IFF har en stor medlemsmasse bak seg for å bli hørt i andre fora.
I slike saker er det inngått et samarbeid med NRF og NFF for å øke trykket og tyngden bak yrkesutøvernes meninger.

IFF er en landsdekkende forening med 103 medlemmer innen det profesjonelle foto/imagefaget. Medlemsmassen tilhører i hovedsak offentlig ansatte fotografer (politi, sykehus, museer, forsvar og lignende) men også fotografer med egne firmaer.
Foreningen er en faglig støttespiller for medlemmene ved å arrangere foredrag, kurs og workshops. Videre forsøker IFF å fungere som et samlingspunkt der man kan søke råd og hjelp hos andre medlemmer. Foreningen tilbyr medlemmene advokatbistand.
IFF er en nonprofit forening, dvs. at foreningen ikke er ute etter å tjene penger på sine arrangementer. IFF samarbeider med de nordiske foreningene, der det arrangeres nordiske konferanser, med det mål å følge med i fagutviklingen som akselererer stadig hurtigere.

Bli medlem og nyt godt av en flott faglig og sosialt miljø.


Kampanjen varer fram til 1.mars 2010, og vinneren vil bli presentert på årsmøtet.
Det er flotte premier til de ivrigste ververne!
Bruk vedlagte innmeldingsskjema, og husk å påføre hvem som er verver.

Last ned innmeldingsskjema
Last ned kampanjedokumentet

PhotoCamp 2009

BILLETTER ER LAGT UT FOR SALG!

Interfoto, Nordic Light og Profil Data har gleden av å invitere alle som interesserer seg for fotografi til et tre dagers arrangement stappfullt av fotohappenings. Nasjonalt og internasjonalt anerkjente fotografer fra forskjellige sjangre skal holde workshop og foredrag.

William Ropp, som tidligere i år deltok på Nordic Light International Festival of Photography, tar turen til Norge igjen og skal snakke om hans karakteristiske arbeidsmetode som har gjort ham til selve definisjonen av det å tegne med lys.
Abbas fra Iran, skal holde workshop og foredrag, det samme skal også Stuart Franklin. Sammen representerer de det høyt anerkjente fotobyrået Magnum - etablert av Henry Cartier Bresson i sin tid. Workshop og foredrag skal også holdes av den digitale etterbehandlingseksperten Mikkel Aaland. Spesielt bryllups- og reportasjefotografer kan glede seg, da Photocamp 09 har den store gleden av å presentere Denis Reggie, fotografen som revolusjonerte bryllupsfotografiet ved å legge til en mer dokumentarisk stil. Han har stått for bildene i bryllupet til John Kennedy Junior, James Taylor og Mariah Carey.
Reklame- og motefotografen
Gen Nishini og danske Ulrik Jantzen er våre siste signeringer. Les mer, du vil ikke bli skuffet...

De som er mer opptatt av de nasjonale bidragsyterne kan Photocamp skryte av naturfotografen
Pål Hermansen, motefotografen Per Heimly og Damian Heinisch (opprinnelig tysk) som ha vunnet flere Utsnitt-priser.

Program m.m

Bestill her

onsdag 9. september 2009

Medlemsmøte 5. oktober kl. 18.00

NÅR HØSTEN NÆRMER SEG ER DET PÅ TIDE Å HØSTE KUNNSKAP DERFOR INVITERER IFF TIL MEDLEMSMØTE HOS PR-FOTO

PR-FOTO HAR FØLGENDE PÅ PROGRAMMET:
Expodisk (hvitbalanse) som gir skremmende bra resultater, selv i blandingslys, spennende reflektorløsninger for Nikon/Canon blitser, Portable studiobakgrunner, Giottos stativer, Lowpro og Stormcase med mer og mer

Vi sees hos PR-Foto for faglig input mandag 5. oktober kl. 18.00
Adresse: Industriveien 16

Buss 301/321 fra bussterminalen (05-20-35-50 over hel time). Gå av på Gjelleråstoppen, gå gjennom høyre gangtunnel, ta til høyre ved enden, gå forbi fjellvegg, ta til venstre etter fjellvegg og følg gangsti til Industriveien.


Send mail til Vidar Ibenfeldt

Absolutt Viking


Tidsrom:
13.09.2009 - 18.10.2009
Åpningstider:
Trondenes Historiske Senter. Mandag-fredag: kl. 10-14 Søndag: kl. 11-16
Billettpriser
Voksen: Kr. 40 Barn: kr. 20

Den moderne viking

Lill-Ann Chepstow-Lusty har funnet og fotografert den Moderne Viking. Tre år med nitid fotojakt har ført til denne unike dokumentasjonen av en levende og kraftfull kultur, med forgreininger over hele verden. Hun kaller det for ”samtidsarkeologi” eller læren om fortidens tilstedeværelsen i nåtiden.

Lill-Ann mener vikingene har ”skrevet seg inn med liten skrift mellom de store linjene i det moderne samfunnet”. Kan du også finne spør av vikingene i vår hverdag? Hvert barn som kommer med tre eksempler fra ” hverdagsbruk” av vikinger i navn eller symboler vil få en gratis brus og vaffel fra Sør-Troms Museum!

Det er mye humor i Lill-Anns bilder, men det ligger også mengder av alvor i hennes arbeider.
”Det fine med denne moderne vikingtiden er at den har noe å tilby alle. Du bestemmer selv din rolle og hvilken tolkning du har av et ekte vikingliv. Det er nesten rørende å se hvor stor tilfredsstillelse det gir folk å skru av tiden og kunne være alt annet enn et lite personnummer for noen opplevelsesrike dager.”

Her på Sør-Troms Museum har vi nettopp opplevd Barnas Vikingfestival --- som ble for oss, og forhåpentligvis alle, en eventyrlig og gøyal møteplass, lærerik og ikke helt uten paradokser. I utstillingen vil du også kunne se våre vikingkostymer, og i Asbjørns Hjørnet kan du bla i bøker om vikingtiden lånt fra Harstad Biblioteket.

Utstillingen har tidligere blitt vist på Lofotr Vikingmuseet på Borg, Arkeologisk Museum i Stavanger, Midgård Historisk Senter i Vestfold og Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo. Utstillingen er også blitt til en bok med samme navn (2002. Det Norske Samlaget), til salgs i museums butikken.

Vi gleder oss, og håper at du kan komme!

Sør-Troms Museum