onsdag 30. september 2009

Vervekampanje

Institusjonsfotografenes forening (IFF) drar i gang en vervekampanje, 2009-2010.

I en tid da vårt yrke blir mer diffust og preget av glidende grenser mellom vårt fag og andre beslektede er det viktigere enn noen gang og markere at profesjonelle utøvere av foto/imagefaget fortsatt behersker dette bedre enn amatørene.
For at IFF skal kunne markere seg i framtidig styrking av fotofaget, utdanningsplaner og andre spørsmål som vil berøre vårt fagfelt, er det viktig at IFF har en stor medlemsmasse bak seg for å bli hørt i andre fora.
I slike saker er det inngått et samarbeid med NRF og NFF for å øke trykket og tyngden bak yrkesutøvernes meninger.

IFF er en landsdekkende forening med 103 medlemmer innen det profesjonelle foto/imagefaget. Medlemsmassen tilhører i hovedsak offentlig ansatte fotografer (politi, sykehus, museer, forsvar og lignende) men også fotografer med egne firmaer.
Foreningen er en faglig støttespiller for medlemmene ved å arrangere foredrag, kurs og workshops. Videre forsøker IFF å fungere som et samlingspunkt der man kan søke råd og hjelp hos andre medlemmer. Foreningen tilbyr medlemmene advokatbistand.
IFF er en nonprofit forening, dvs. at foreningen ikke er ute etter å tjene penger på sine arrangementer. IFF samarbeider med de nordiske foreningene, der det arrangeres nordiske konferanser, med det mål å følge med i fagutviklingen som akselererer stadig hurtigere.

Bli medlem og nyt godt av en flott faglig og sosialt miljø.


Kampanjen varer fram til 1.mars 2010, og vinneren vil bli presentert på årsmøtet.
Det er flotte premier til de ivrigste ververne!
Bruk vedlagte innmeldingsskjema, og husk å påføre hvem som er verver.

Last ned innmeldingsskjema
Last ned kampanjedokumentet

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar