mandag 24. oktober 2016

Høstmøte IFF 2016


Norsk Folkemuseum på Bygdø og Maritimt Museum åpnet dørene for IFF.
Fotograf Håkon Harris er en flink pedagog og deltakerne fikk både sett hvordan han fotograferer gjenstander i studio og resultatet av arbeidet. Resultatene holder høy kvalitet og her var det noe å lære for de aller fleste! God lyssetting og en allsidig samt effektiv arbeidsflyt i et velfungerende studio er avgjørende når en møter ulike utfordringer som Folkemuseet sin fotograf. 
Håkon Harris viser praktiske metoder for lyssetting og fargestyring i studio. Foto: Ragnar H. Albertsen.
Stian Nybru demonstrerer digitalisering av historiske negativ for deltakerne. Foto: Ragnar H. Albertsen.

Fotoarkivar Anja Langgåt stod for organiseringen og passet på at alle forflyttet seg etter tidsskjemaet. Det var mange lærerike seanser og ikke alltid like enkelt for deltakerne å rive seg løs fra fagpraten, eller en ny duppedings de ønsker til egen arbeidsplass. Takket være god organisering gikk programmet som planlagt og tidsskjemaet ble holdt.

Øystein Horgmo ved UiO har skrevet en grundig artikkel om "Mirrors in early clinical photography (1862 - 1882)" - og holdt en meget interessant presentasjon. Den spennende problemstillingen og det uvanlige bildematerialet førte til en rekke spørsmål fra deltakerne, og vi venter i spennig på neste gang Horgmo griper pennen fatt.   
Elektrosjokk påføres mentalpasient for å fremprovosere muskulære trekk i ansiktet. Fra Horgmo sin presentasjon av det historiske bildemateriale. Foto: Ragnar H. Albertsen.

Høstseminarets andre dag ble avhold på Maritimt Museum med omvisning på deres fotostudio og deltakerne fikk se alt fra kunstferdig utformet modellbåter til fullskala prammer av gammel årgang. Prosjektet knyttet til gjenstandsfotografering ble grundig drøftet og det vil bli gjennomført en høringsrunde for å vurdere den videre prosessen.
Roderick Ewart gav en grundig presentasjon av hans tanker og intensjoner med prosjektet.

Vennlig fotohilsen
Nils Olav Mevatne
1 Lisbet R. Jarto,  2 Eva Grøndal, 3 Lene Buskoven, 4 Ingelinn Kårvand, 5 Kristin Ellefsen, 6 Ana Goncalves, 7 Ellen C. Holte ,8 Danila Razin, 9 Stian Nybru, 10 Anja Langgåt, 11 Kirsten Helgeland, 12 Mekonnen Wolday, 13 Cecilia Nolin, 14 Shadè Barka Martins, 15 Toril Cecilie Skaaraas Hofset, 16 Kaja Haugen Leijon, 17 Ulla Schildt, 18 Ragnar H. Albertsen, 19 Stig Storheil, 20 Håkon Harris, 21 Nils Olav Mevatne, 22 Mari Hildung, 23 Christian Nissen, 24 Børre Høstland, 25 Øystein Horgmo, 26 Jan A. Tjemsland, 27 Fredrik Haugen Pedersen, 28 Roderik Ewart, 29 Kjell J. Merok, 30 Beate Kjørslevik

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar