tirsdag 3. desember 2013

SØSTRE - Fotografier av Mari Karlstad 1993-2013GLIMT 2013 viser Mari Karlstads møte med kvinner gjennom 20 år som fotograf ved Tromsø Museum. 
De fleste av fotografiene på utstillinga er dokumentasjoner gjort i forbindelse med ulike utstillings- og forskningsprosjekt.

I 2013 er det hundre år siden kvinner fikk stemmerett i Norge. Det har inspirert oss i valget av årets tema.

GLIMT er Tromsø Museums faste mørketidsutstilling. Utstillinga viser glimt fra våre samlinger og prosjekter som ellers ikke er tilgjengelig for publikum. 
Fotografiene (117 totalt) projiseres utvendig på en av museets vegger i en bredde på elleve meter.

GLIMT åpner torsdag 5.desember 2013 kl. 1800.
Morten Krogvold vil åpne utstillingen.

Vises så hver dag i perioden 05.12.13  til 21.01.14 kl 07.00 –10.00 og 14.00 – 24.00

De som står bak prosjektet:
Fotograf Mari Karlstad, fotoarkivar Sveinulf Hegstad, førsteamanuensis Rossella Ragazzi, formgiver Ellen Beck


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar