torsdag 24. juni 2010

Fellesorganisasjonen Foto-Norge konstituert 22. juni

22. juni vil bli stående som en merkedag i norsk fotohistorie. Da ble fellesorganisasjonen Foto-Norge konstituert. Organisasjonen vil få flere oppgaver for å fremme fotografiets og filmens rolle i samfunnet og styrke samarbeidet mellom fotografene og forbundene. Medlemmene mener at dette vil bli et kraftsenter for det norske fotomiljøet og fotografiet i Norge.

Foto-Norge består nå av Norges Fotografforbund, Norske Reklamefotografer, Forbundet Frie Fotografer, Institusjonsfotografenes Forening, Norsk Fotohistorisk Forening/Preus museums venner, Pressefotografenes Klubb, Norske Naturfotografer, Norges Skolefotoforbund og Norsk Selskap for Fotografi. Disse foreningene representerer ca. 5000 fotografer og vil bli et kraftsenter i norsk fotomiljø. Flere foreninger vil få muligheten til å kunne slutte seg til senere. Vedtekter og handlingsplan ble enstemmig vedtatt.

Øverste myndighet i fellesorganisasjonen er representantskapet, og består av to personer fra hver forening. De valgte følgende styre: Rolf Schjesvold (leder), Ingrid Nilsson (nestleder), Eivind Lentz, Arthur Sand og Anders Henriksen (styremedlemmer) og Roderick Ewart, Bård Ek og Knut Førsund (varamedlemmer). I et påfølgende styremøte ble det satt ned flere arbeidsgrupper som skal sette i gang med ulike oppgaver i tiden framover.

Den første utadrettede aktiviteten blir å presentere seg på Fotografiets Dag i Horten 22. august. Dette er et arrangement som har fått stadig større betydning for fotografiet, og en rekke representanter fra Foto-Norge vil være tilstede.
Det første styret i Foto-Norge.
Foto: Per Solrud, NFF.

Fra venstre foran: Anders Henriksen, Ingrid Nilsson, Rolf Schjesvold, Eivind Lentz, Arthur Sand.
Bak fra venstre: Bård Ek, Knut Førsund, Roderick Ewart.

På vegne av Fellesorganisasjonen Foto-Norge
KNUT FØRSUND
knut@knut.no
pressekontakt
tlf. 918 36 651

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar