onsdag 16. oktober 2019

Workshop i praktisk bruk av Drone - 6. november 2019

Workshopen gir ferdigheter som trengs for å planlegge og operere RPAS droner i RO-1 klassen. Som RO-1 operatør kan du fly RPAS droner med vekt opp til 2,5 kg og som har en topphastighet på 60 knop. Operasjonen må skje innenfor synsvidde (VLOS) i dagslys og innenfor sikkerhetsavstander som er fastsatt i Luftfartstilsynets forskrift om droneflyging. 

For å delta på kurset må deltaker ha egen drone som tilfredsstiller kravene til RO1, være registrert i Brønnøysund som RO1 operatør og ha gyldig forsikring for dronen som skal brukes. 

Oppmøte Scandinavian Photo - Møllergata 4.

11:00
Introduksjon, bruk av drone
Lover og bestemmelser
Regulative krav
Operasjonsmanual
Kompetanse / trening
Valg av fartøy
Kriterier
Nødvendig utstyr/systemer

11:45
Avreise til Ekebergsletta

12:15 Praktisk trening
Forberedelser
Prosedyrer
Praktisk flyging
Etterarbeid
15:00
Slutt

Begrenset antall deltakere.

Husk å ta med oppdatert drone og batterier.
Værforbehold!

Påmelding til: arve-kje@online.no
Frist for påmelding 2. november.

Med vennlig hilsen

Hans Otto Nesbø
Kursansvarlig / markedsmedarbeider

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar