fredag 5. mars 2010

Landskonferanse foto 2010

Rubbel og Bits
Landskonferanse foto 201 0
Lillehammer 26. -27. aprilLandskonferansen arrangeres årlig, og samler primært personer i abm-sektoren som jobber med fotografi, men også representanter fra utdannings- og forskningsmiljøer og andre interesserte.
Vårt mål er at konferansen skal fungere både som møteplass, og som arena for faglig oppdatering, diskusjon og inspirasjon.
Tittelen på årets konferanse, Rubbel og bits, spiller på en av de store utfordringene de nærmeste årene – forholdet kvantitet og kvalitet i
fotobevaringen.

Mengdeutfordringen er påtagelig. Mange store fotoarkiver krever omfattende bevarings- og digitaliseringsinnsatser. Kan faglige kvalitetskrav kombineres med effektiv mengdehåndtering og høy produksjonstakt – til beste både for materialet og publikum? Har vi gode nok metoder og verktøy?
Vi har invitert personer med ulike erfaringer og tanker rundt  mengdeutfordringen. Forhåpentlig vil disse erfaringene ha verdi utover egen virksomhet, og gi et bilde av en farbar vei fremover.
Praktiske opplysninger
Sted: Radisson Blu Lillehammer hotel
Konferanseavgift: Konferanseavgift kr 1400,-. Middag kr 400.
Overnatting: Radisson Blu Lillehammer hotell:
www.lillehammerhotel.no (se påmeldingsskjema)
Kontaktperson: anita.eik@abm-utvikling.no, tlf. 23 11 75 13
Påmeldingsfrist: 26. mars 2010
Påmelding: https://web.questback.com/abmutvikling/landskonferansefoto2010/ landskonferansefoto2010Program og påmelding til årets landskonferanse for fotobevaring ligger her:
http://www.abm-utvikling.no/kalender/abm-utvikling-arrangerer/rubbel-og-bits


Påmeldingsfrist er 26. mars.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar