onsdag 16. januar 2008

2 ledige stillinger som fotograf/digital bildebehandler på Nasjonalmuseet

  • Engasjement - Fotograf/digital bildebehandler - Seksjon foto
    Stillingen som forograf/digital bildebehandler er en prosjektstilling med varighet til 31.12.2008 med mulighet for forlengelse.
    Stillingen innebærer selvstendig arbeid med skanning, digital bildebehandling og digital fotografering i forbindelse med digitaliseringsprosjekter ved Nasjonalmuseet.
  • Vikariat - Fotograf - Seksjon foto
    Stillingen er et 20 % vikariat som løper fram til 31.12.2008.
    Fotografen skal bidra til å utvikle og kvalitetssikre seksjonens arbeidsfelt, og bidra til utvikling av god kompetanse og til optimal ressursforvaltning innen eget ansvarsområde. Stillingen innebærer selvstendig arbeid med et spesielt ansvar for skanning, digital bildebehandling og digitalt og analogt fotoarkiv.
Mer om stillingene

Avdeling Museumstjenester, seksjon Foto

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design samler, forvalter, forsker, stiller ut og formidler landets viktigste og mest omfattende samlinger innen sine områder. Avdeling Museumstjenester omfatter seksjonene bibliotek, logistikk, konservering og foto.

Seksjon for foto har ansvar for fotografering av samlingene, utstillingsdokumentasjon, bilder til presse og kataloger, skanning, digital bildebehandling, etterbehandling og arkivering, samt effektuere interne og eksterne oppdrag. Seksjonen har ansvar for digital tilgjengeliggjøring av fotoarkivene og utvikle og optimalisere driften av bildebyrået.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar