mandag 7. januar 2008

DIGITALISERINGENS TEORI Ett seminarium om fotografiska bilder i arkiv

Välkommen till seminarium på Nordiska museet den 6 mars 2008 kl. 09.30–16.30

Under en heldag kommer forskare att presentera olika infallsvinklar på temat digitalisering av fotografiska bilder i arkiv. Föreläsarna har alla bedrivit forskning på fotografiska bilder men har även erfarenhet av arbete med bildarkiv.
Frågor som kommer att belysas är till exempel: Vad betyder digitaliseringen för forskningen och vilka teoretiska problem och frågeställningar kan lyftas fram i samband med digitaliseringen av bildmaterial? På vilka sätt förändras forskningens förutsättningar när fotografiskt bildmaterial digitaliseras? Vilka är digitaliseringens möjligheter och begränsningar?
Seminariet vänder sig till alla som på något sätt arbetar med fotografi/fotografiska bilder i arkiv, bibliotek och museum, anställda inom ABM-sektorn såväl som forskare vid universitet
och högskolor.

Program
Accessionering och kassering: bildsamlingens gränser. Dag Petersson, Det Kongelige Bibliotek i Köpenhamn
Fotografier i flyt: originalitet og opphavsrett i det digitale arkivet. Nina Lager Vestberg, Paul Getty Post. Dok. Birkbeck College, London
Att forska i det digitala bildarkivet: ett brukarperspektiv. Cecilia Strandroth,
Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet
YouTube – ett digitalt arkiv? Pelle Snickars, Statens ljud och bildarkiv
Med digitala verktyg i analoga arkiv. Tyrone Martinsson, Högskolan i Skövde

Anmälan
Konferensavgift (inkluderar måltider) : 500 kr (400 kr plus moms) . Anmälan skickas till: karin. dern@nordiskamuseet.se. För ett detaljerat program och mer information kontakta: Anna Dahlgren,
Institutet för folklivsforskning, e-post: anna.dahlgren@nordiskamuseet.se, tel: 08 – 51 95 47 97.
Sista anmälningsdag är den 6 februari 2008.
Seminariet genomförs med stöd från Vitterhetsakademien och Riksbankens Jubileumsfond

Lenke til Nordiska Museet

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar