torsdag 9. mai 2019

Ny innkalling/invitasjon og endring av dato og program for Årskonferansen 2019

På grunn av for lav påmelding til årets planlagte årskonferanse ser styret seg tjent med å slå denne sammen med fagseminaret om Opphavsrett, Åndsverksloven og GDPR.

PROGRAM

Gratis fagseminar om Opphavsrett, Åndsverkloven og GDPR

Andreas Galtung om opphavsrett, Per Rune Grønhovd om GDPR og Nasjonalbibliotekets juridiske
rådgiver Mia Sund Aasli forteller om opphavsrett knyttet til historiske foto. Velkommen til et nyttig
seminar for fotografer! (Foredragene tas opp og kan sees i etterkant av seminaret)

Sted: Barcode, Oslo - foto.no sitt auditorium i Dronning Eufemiasgate 16.

Tid: 13. Juni kl.10:00 - 14:00.

10:00 - 10:45 Mia Sund Aasli. Juridisk rådgiver ved Nasjonalbiblioteket.
10:45 - 11:00 Pause
11:00 - 11:20 Spørsmål fra salen
11:20 - 11:55 Per Rune Grønhovd om GDPR
11:55 - 12:10 Pause
12:10 - 12:30 Spørsmålsrunde
12:30 - 13:15 Andreas Galtung om opphavsrett
13:15 - 13:30 Pause
13:30 - 14:00 Spørsmålsrunde


IFF Årskonferanse 2019

Torsdag 13. Juni kl. 15.30
Sted: Foto.no
Dronning Eufemiasgt. 12
0191 Oslo

Forslag til dagsorden må være styret i hende innen 24.05. 

Dagsorden: 
1. Valg av møteleder 
2. Valg av referent og to til å undertegne protokoll 
3. Godkjenning av dagsorden og innkalling 
4. Årsmelding 
5. Regnskap 
6. Budsjettforslag 
7. Innkomne forslag 
8.Valg av styre 
9. Valg av valgkomite´ 
10. Valg av revisor 


Ca kl 17.00
Foredrag om lyssetting av gjenstander ved bruk av led lys: Interfotos Arild Bergseth belyser de mange fordelene ved bruk av ledlys under gjenstandsfotografering og vil demonstrere Broncolors nye Scope 50 som er spesialutformet for dette formålet.

Ca kl 17.30 Foredrag (Tema kommer)

Kl 19.30 Festmiddag Sted og meny kommer senere

Påmelding her


Deltakelse på Cruise til Køben og Nordens største fotofestival utgår på grunn av konkurranse fra andre arrangement. Vi kommer sterkere tilbake neste år!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar